چهارشنبه 16 شهریور 1384

اعدام اسماعيل محمدي و احتمال اعدام 3 فعال کرد ديگر در اطلاعيه هاي کومه له و حزب دمكرات كردستان

اعدام رفیق اسماعیل محمدی، سندی دیگر برای دشمنی رژیم اسلامی با مردم کردستان

دیروز صبح 13 شهریور در حالیکه دو دختر خردسال کاک اسماعیل محمدی به همراه پدر بزرگشان جلو در زندان ارومیه به امید ملاقات پدرشان در صف انتظار ایستاده بودند، وصیتنامه و مقداری از وسایل شخصی رفیق اسماعیل به آنها تحویل داده میشود و حتی تحویل جنازه را نیز به روز بعد موکول میکنند.
این رفتار غیر انسانی ماهیت واقعی رژیم اسلامی و دشمنی¬اش با مردم کردستان را به بارزترین وجه نشان میدهد. اگر دیروز شوانه سید قادر جوان مهابادی را آن چنین وحشیانه و با اعمال شکنجه¬های فجیع شهید نمودند و امروز نیز اسماعیل محمدی را چند دقیقه قبل از قرار ملاقات با فرزندانش اعدام مینمایند، در واقع میخواهند از مردم کردستان زهرچشم بگیرند و به این وسیله تصمیم خود به سرکوب را به روشنی بیان نمایند. اعدام کاک اسماعیل محمدی در شرایطی که دو سال است همه نهادهای جهانی حقوق بشر و وزرای خارجه چندین کشور اروپایی و کانادا، شخصیتهای شناخته شده مدافع حقوق بشر و اتحادیه¬های معتبر کارگری و دیگر نهادهای انسان دوست برای لغو حکم اعدامش درتلاش بودند، نشاندهنده اعمال سیاست خفقان و سرکوبی است که رژیم احمدی¬نژاد به منظور اجرای آن روی کار آمد.
کاک اسماعیل محمدی اولین کسی نیست که این چنین بیرحمانه به حیاتش خاتمه میدهند و آخرین کس نیز نخواهد بود، اما بیگمان این کردار وحشیانه در مورد وی تنهاوتنها موجبات افزایش خشم و تقویت روحیه مبارزه¬جویی مردم کردستان را فراهم می¬آورد و تصمیم صفوف رزمندگان کومه¬له و مردم کردستان را برای سرنگونی این رژیم استوارتر خواهد نمود.
ما از همه احزاب، سازمانهای سیاسی و نهادها و کسانی که در این مدت برای نجات جان رفیق اسماعیل بیدریغ تلاش نمودند، قدردانی میکنیم و مطمئن هستیم که این نوع همبستگیها صفوف اپوزیسیون ایرانی را مستحکم مینماید و زمینه اتحاد مبارزاتی برعلیه این دستگاه کشتار و دیکتاتوری را تقویت میکند و راه آزادی و دمکراسی را هموارتر میسازد.


گرامی باد یاد رفیق اسماعیل محمدی پیشمرگ فداکار کومه¬له
زنده باد اتحاد و همبستگی مبارزاتی مردم ایران
پیروز باد جنبش آزادیخواهانه مردم کردستان
مرگ بر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

کومه له_سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خطر اعدام جان سه هم ميهن كرد را تهديد مى‌كند

رژيم جمهورى اسلامى بدنبال اعدام اسماعيل محمدى فعال سياسى كرد(بر اساس اطلاعيه‌ى كريم محمدى برادر اسماعيل محمدى)، حكم اعدام سه تن ديگر از مبارزان سياسى را به اتهام همكارى با حزب دمكرات كردستان ايران صادر كرده است.
1ـ ابوبكر ميرزا قادرى فرزند محمد صالح داراى زن و دو فرزند اهل بوكان
2ـ عثمان ميرزا قادرى فرزند محمد داراى زن و يك فرزند اهل بوكان
3ـ قادر احمدى فرزند عبدالرحمن داراى زن وسه فرزند اهل بوكان
اين سه تن در سال 2005 ميلادى(1384 شمسى) بازداشت شده‌اند و حكم اعدامشان صادر شده است، و قرار است اين حكم تا اواخر ماه سپتامبر در زندان اروميه به اجرا درآيد.
ما ضمن محكوم نمودن اين حكم ظالمانه از تمامى مجامع و محافل بشردوست و سازمانها و شخصيتهاى سياسى مى‌خواهيم كه جهت پيشگيرى از اعدام اين افراد مجدانه تلاش نمايند و رژيم جمهورى اسلامى را براى لغو حكم اعدام آنان تحت فشار قرار دهند.

دفتر سياسى حزب دمكرات كردستان ايران

Copyright: gooya.com 2016