پنجشنبه 3 شهریور 1384

ترور عضو حزب دموکرات کردستان ايران در سوئد، اخبار روز

کاوه زارعی عضو فعال حزب در شهر ليندزبری ترور و کشته شد.

دفتر نمايندگی حزب دموکرات کردستان ايران در خارج از کشور، از ترور يکی از اعضای اين حزب در کشور سوئد خبر داده است. در اطلاعيه ی مطبوعاتی اين دفتر آمده است: بنا به گزارش از کميته حزب دموکرات کردستان ايران در سوئد، ساعت 10 شب روز دوشنبه‌ بيست و دوم اوت، رفيق کاوه‌ زارعی، عضو فعال حزب دموکرات کردستان ايران توسط سه فرد ناشناس در شهر ليندزبری مورد سوءقصد قرار گرفته و کشته شده است.

دفتر نمايندگی حزب دمکرات کردستان ايران، ضمن اظهار همدردی و تسليت به خانواده‌ و بازماندگان شهيد کاوه‌، اين جنايت محکوم کرده‌ و از دولت و پليس سوئد خواسته است همه‌ سعی خود را در شناسايی و دستگيری قاتلان وی بکار ببرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ترور عضو حزب دموکرات کردستان ايران در سوئد، اخبار روز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016