پنجشنبه 3 شهریور 1384

عضو حزب کومله وجود طومار سپاسگزاری از پلیس جمهوری اسلامی به خاطر شکنجه و قتل شوانه قادری را تکذیب کرد، راديوفردا

سایت بازتاب روز سه شنبه با انتشار گزارشی، شوانه قادری، جوان مهابادی را که به دست نیروهای انتظامی در جریان ناآرامی های مهاباد به قتل رسید فردی شرور و متجاوز و قاتل معرفی کرد و مدعی شد اهالی مهاباد و اعضای خانواده او نسبت به شرارت او ابراز نارضائی و نگرانی می کردند و در طوماری از قتل وی توسط پلیس جمهوری اسلامی تشکر کردند. فرهاد شعبانی، عضو کمیته مرکزی حزب کومله کردستان ایران، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید تردیدی ندارم که طوماری وجود ندارد. وی می افزاید این ادعا که شوانه انسانی شرور بود، کاملا کذب است و جعلیات است و فشاری است که وزارت اطلاعات از روزهای اول ترور شوانه به دست نیروی انتظامی شهر مهاباد، بر خانواده و اطرافیان او وارد کرد. وی می افزاید براساس اطلاعاتی که دوستان شوانه منتشر کردند، وی انسانی مبارز بود که در تمام حرکت های اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی در صف مقدم مبارزه در شهر مهاباد حضور داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016