دوشنبه 28 شهریور 1384

وزير كشور در مراسم معارفه شهردار تهران: بايد تهران را به شهري مناسب منتظران مهدي (عج) تبديل كنيم، ايلنا

وزير كشور گفت: يك هزار و 400 ميليارد تومان از بودجه 3 هزار و 500 ميليارد توماني وزارت كشور كه براي توسعه شهرها و شهرداري‌‏ها كشور اختصاص يافته، متعلق به شهر تهران است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، پورمحمدي، وزير كشور، در مراسم معارفه قاليباف به عنوان شهردار جديد تهران، گفت: همچنين از مجموع 500 ميليارد توماني كه از محل درآمدهاي ملي براي شهرداري‌‏هاي كشور اختصاص يافته است؛ كمتر از 30 ميليارد تومان متعلق به شهرداري تهران است.
وي، با اشاره به شعار عدالت گستري دولت نهم، گفت: بايد كاري كنيم كه تمام شهرهاي كشور در سطح شهر تهران گسترده شود يا نيز هر چند كه تهران نيز به بودجه زيادي نياز دارد.
وزير كشور تصريح كرد: استان تهران 26 درصد توليد ناخالص داخلي را در خود جاي داده است و بايد كاري كنيم؛ شهر تهران بتواند هم مشكلات خود و هم مشكلات پيرامون را حل كند.
پورمحمدي، در ادامه با اشاره به ويژگي‌‏هاي شهر تهران، گفت: تهران را بايد به شهري با فرهنگ و رفتار مذهبي تبديل كنيم و اين شهر را به شهري شايسته منتظران مهدي (عج) تبديل كنيم.
وي، با تاكيد بر اينكه مسائل تهران گسترده، پيچيده و در هم تنيده است، گفت: برخي از اين تاثيرات داراي ابعاد فراواني است و تهران به عنوان شهر مركز نظام اسلامي و مركز جمهوريت كشور بايد داراي تعاريف و شاخصه‌‏هاي خاصي باشد.
وزير كشور گفت: گردش نظام مالي در شهرداري بسيار زياد است و اين چرخش مالي و درآمدزايي و هزينه‌‏كردن بايد بر اساس يك قانون و نظم و نسق خاص صورت گيرد.
به اعتقاد وزير كشور، تهران شهري است كه در حالي كه دائما در حال نو شدن است؛ اما هيچ وقت نو نخواهد شد و بايد از نظر قيافه و انسجام معماري شهري، حركت جديدي در تهران آغاز شده و يك مدل در مديريت شهري در تهران پياده شود.
وي، در ادامه با تاكيد بر اينكه شهر تهران بايد الهام دهنده جايگاه بلند انساني در شهر باشد و انسانيت در اين شهر به بالاترين جايگاه برسد، گفت: بايد در شهر تهران مناسبات انساني از سالم‌‏ترين و مناسب‌‏ترين جايگاه برخوردار باشد.
به گفته پورمحمدي، شهروندان تهراني بايد احساس كنند كه به عنوان انسان به آنان نگاه مي‌‏شود و نبايد تنها در يك بعد و به صورت يك جانبه به آنان توجه شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير كشور يادآور شد: 30 تا 40 درصد ظرفيت‌‏هاي كيفي كشور در شهر تهران قرار دارد؛ ولي با اين وجود شاهد ناهنجاري‌‏ها و محروميت‌‏هاي زيادي در شهر تهران هستيم.
وي, در پايان با اشاره به انتخاب قاليباف, توسط اعضاي شوراي شهر تهران به عنوان شهردار تهران, گفت: قاليباف؛ فرزند دلاور اين سرزمين و مديري با تجارب خوب و ارزنده است كه انتظار اين است كه راه‌‏هاي رفته را به قوت حفظ كرده و گام‌‏هاي بلندتري را براي اداره مناسب شهر تهران برداريم.

Copyright: gooya.com 2016