شنبه 9 مهر 1384

رئيس دادگستري خوزستان: ارتباط عوامل بمب‌گذاري‌هاي خوزستان با كشورهاي انگليس و كانادا، فارس

خبرگزاري فارس: رئيس دادگستري استان خوزستان گفت:‌ عوامل بمب‌گذاري‌هاي خوزستان با كشورهاي انگليس و كانادا در ارتباط بوده و توسط آنها حمايت مي‌شدند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، سيد خليل اكبر السادات در حاشيه جلسه روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور در گفتگو با خبرنگاران نقش عوامل خارجي در بمب گذار‌هاي اخير خوزستان را بر اساس تحقيقات صورت گرفته محرز دانست و افزود: ‌عوامل اصلي بمب‌گذاري‌ها افراد ايراني بودند كه از طريق عوامل خارجي پشتيباني و در چند كشور از جمله انگليس و كانادا آموزش‌هايي ديده بودند و از طريق اينترنت و پست با اين كشورها در ارتباط بودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در خصوص تجمع حدود 20 نفر از افراد ورزشگاه افزود: اين افراد بعد از اعلام راي ديوان عالي اداري با تجمع در اين ورزشگاه، قصد برگزاري جشن و راهپيمايي به طرف هسته مركزي شهر در حمايت از راي صادر داشتند كه با كنترلي كه از سوي مسوولين صورت گرفت جلوي اين كار گرفته شد و بدون اينكه حادثه‌اي رخ دهد اين تجمع پايان يافت.
اكبر السادات گفت: ‌چند هزار نفري جهت جمع‌آوري طومار در حمايت از راي ديوان و تشكر از رايزني داشتند كه ظاهراً ‌اين طومار ارسال شده است.

Copyright: gooya.com 2016