شنبه 9 مهر 1384

آرمين سلماسي، سردبير نشريه دانشجويي سپيده تفهيم اتهام مي‌‏شود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

آرمين سلماسي، سردبير نشريه دانشجويي سپيده روز، دوشنبه، يازدهم مهر ماه جاري براي تفهيم اتهام در شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت حاضر مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين دانشجوي دانشگاه صنعتي اميركبير چندي پيش در مقاله‌‏اي در نشريه دانشجويي سپيده به عدم اعزام آمبولانس درمانگاه وليعصر نيروي دريايي سپاه پاسداران جهت انتقال يكي از دانشجويان دانشگاه اميركبير اعتراض كرد كه با شكايت سپاه پاسداران مواجه شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به دنبال اين شكايت، وي صبح روز دوشنبه، يازدهم مهر ماه جاري در شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت حاضر و تفهيم اتهام خواهد شد.
اتهام سلماسي در اين پرونده نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي عنوان شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آرمين سلماسي، سردبير نشريه دانشجويي سپيده تفهيم اتهام مي‌‏شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016