چهارشنبه 13 مهر 1384

رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران: راهي جز تشكيل جبهه فراگير در مقابل حاكميت يكدست وجود ندارد، ايلنا

هيچ يك از احزاب سياسي موجود و بزرگان آنها در جايگاه رهبري جنبش اصلاحات قرار ندارند
تهران- خبرگزاري كار ايران

رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران، گفت: شرايط سياسي ايران نشان مي‌‏دهد كه در مقابل حاكميت يكدست محافظه‌‏كاران راهي جز همكاري مشترك احزاب و گروه‌‏هاي سياسي در راستاي منافع ملي وجود ندارد.

محمد توسلي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين كه نهضت آزادي ايران خود پيشنهاد دهنده و تاييد كننده همكاري در چنين جبهه‌‏هايي است، افزود: بلوغ سياسي فعالان اصلاح‌‏طلب در نحوه شكل‌‏گيري و سازماندهي چنين جبهه‌‏هايي و توجه به زمان تشكيل آن، از فرصت‌‏سوزي جلوگيري مي‌‏كنند.
وي تأكيد كرد: احزاب و گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب متوجه ضرورت تشكيل اين جبهه خواهند شد.
توسلي يادآور شد: در سال‌‏هاي مياني دور دوم رياست‌‏جمهوري خاتمي, نهضت آزادي پيشنهاد تشكيل يك جبهه فراگير از اصلاح‌‏طلبان به منظور پركردن خلا رهبري اصلاحات را ارايه داد، چرا كه معتقد بود خاتمي نتوانسته است در جايگاه رهبري جنبش اصلاحات به وظيفه خود عمل كند.
رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران هيچ يك از احزاب سياسي موجود و بزرگان آنها را در جايگاه رهبري جنبش اصلاحات ندانست و گفت: لذا تنها راه منطقي و عملي براي پيشبرد اصلاحات، تشكيل جبهه‌‏اي از احزاب و گروهاي سياسي اصلاح‌‏طلب است.
وي استبداد را مشكل جامعه ايران در يك صد ساله اخير خواند و تصريح كرد: به همين دليل گفتمان دموكراسي‌‏خواهي و حقوق بشر كه نياز جامعه كنوني ايران است، به عنوان محور اصلي اين جبهه فراگير توسط نهضت آزادي ايران و برخي احزاب ديگر پيشنهاد شد.
توسلي افزود: در جريان انتخابات رياست جمهوري نيز دكتر معين به ضرورت توجه به دموكراسي و حقوق بشر تأكيد كرد و حمايت نهضت آزادي ايران از كانديداتوري ايشان موكول به تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر شد.
به گفته رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران در دوران انتخابات رياست جمهوري قرار بر اين بود كه از نمايندگان احزاب حامي مصطفي معين دعوت شود، تا دبيرخانه و منشور جبهه دموكراسي و حقوق بشر را تشكيل دهند، اما اين كار صورت نگرفت.
وي خاطر نشان كرد: پس از انتخابات، با حضور مصطفي معين و برخي احزاب گروه‌‏هاي سياسي، جلسات رايزني براي تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر برگزار شد كه اين جلسات ادامه دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران بيان كرد كه تاكنون با اين حزب در مورد پيوستن به جبهه اصلاحات و يا تشكيل يك جبهه فراگير مذاكره‌‏اي صورت گرفته است.
وي تاكيد كرد: با نهضت آزادي تنها در مورد تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر صحبت شده است.

Copyright: gooya.com 2016