جمعه 15 مهر 1384

مراسم بزرگداشت آيت‌‏الله سيدجواد موسوي غروي برگزار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

مراسم بزرگداشت مرحوم آيت‌‏الله سيد جواد موسوي غروي با حضور تعدادي از اعضاي نهضت آزادي، دوستان و بستگان وي روز پنج‌‏شنبه در محل انجمن اسلامي مهندسين برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلمنا"، محسن كديور به عنوان سخنران اين جلسه با بيان اينكه مرحوم غروي، فقيه و مرجعي دگرانديش بود، وي را داراي نقاط تمايز فراواني با ديگر فقها دانست.
وي اين تمايز و تفاوت را ناشي از مبناي تفاوت اصولي در انديشه‌‏ها عنوان كرد.
كديور با اشاره به يكي از فقهاي موسوم به قديمين به نام ابن‌‏جنيد, غروي را به لحاظ تمايز در آرا بسيار شبيه به وي دانست كه او نيز غالبا داراي آراي متمايز و متفاوت با ديگر فقهاي زمان خود بوده است.
كديور با بيان اينكه غروي معتقد به "حجيت ظن فقيه" نبوده است، گفت: وي براي صدور احكام فقهي تنها مرجع معتبر را متن قرآن, سنت قطعي پيامبر و خبر واحدي كه قرينه‌‏اي بر صحت آن از قرآن و عقل به دست آيد، مي‌‏داند.
وي، فقه غروي را به دليل نپذيرفتن حجيت خبر واحد با فقه ديگر علما بسيار متفاوت دانست و گفت: بسياري از فتاواي مرحوم غروي مشابه فتاواي ابن ‌‏جنيد است.
كديور گفت: سخنان و آرا فقها همواره در حوزه‌‏هاي علميه مورد بحث و تبادل نظر قرار مي‌‏گيرد و علما به رد يا تاييد آن مي‌‏پردازند اما متاسفانه از آرا ايشان كمتر در حوزه‌‏ها شنيده‌‏ايم و اصولا نظرات ايشان را مورد بررسي قرار نمي‌‏دهند.
وي با بيان اينكه غروي در حاشيه رساله توضيح‌‏المسايل آيت‌‏الله بروجردي به اين نكته اشاره كرده است كه هيچ انساني نمي‌‏تواند بدون دليل از كتاب, سنت و عقل فتواي مجتهدي را بپذيرد و به آن عمل كند، فتواهاي غروي را با اجماع فتاواي فقهاي شيعه و اهل سنت بسيار متمايز دانست.
در ابتداي اين مراسم مهندس كتيرايي نيز با بيان سخناني ضمن اشاره به بخشي از زندگي مرحوم غروي و سوابق علمي و پژوهشي وي، علت اصلي نداشتن شهرتي هم‌‏پايه ديگر فقها را بي‌‏مهري رسانه‌‏ها نسبت به ايشان دانست.
وي با اشاره به برخي از نظرات و فتاواي مرحوم غروي كه در حاشيه رساله توضيح‌‏المسايل آيت‌‏الله بروجردي آورده است، گفت: آيت‌‏الله غروي شجاع بود و توانست با فتاواي شجاعانه آنهايي را كه در خرافات و انديشه‌‏هايي غير عقلي بودند و اين مسير را در پيش گرفته بودند، دگرگون كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كتيرايي، شجاعت غروي را مبني بر دادن فتاواي متمايز و برخلاف اجماع ديگر علما، حاصل تحقيق و تدبيري دانست كه وي با درك بالاي خود به آن رسيده بود.
بر اساس اين گزارش، ابراهيم يزدي, عزت‌‏الله سحابي, مصطفي تاج‌‏زاده, حسين انصاري‌‏راد, عليرضا رجايي, محمد توسلي, محمد بسته‌‏نگار, از جمله شركت‌‏كنندگان در مراسم ديروز بودند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مراسم بزرگداشت آيت‌‏الله سيدجواد موسوي غروي برگزار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016