دوشنبه 18 مهر 1384

اعضاي شوراي مركزي جديد، فعلي و فراكسيون اكثريت و دموكراسي‌‏خواه تحكيم وحدت تشكيل جلسه مي‌‏دهند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت از برگزاري جلسه مشترك اعضاي شوراي مركزي جديد و فعلي و اعضاي هيات رييسه فراكسيون‌‏هاي اكثريت و دموكراسي‌‏خواه ملي اين اتحاديه خبر داد.

عبدالله مومني با اعلام اين خبر به خبرنگار "ايلنا"، گفت: اين جلسه امشب به منظور اجرايي كردن توافقات نشست اخير اتحاديه در سازمان ادوار تحكيم وحدت مبني بر برگزاري دور دوم انتخابات تا دو هفته پس از برگزاري دور اول آن برگزار مي‌‏شود و مبناي بحث اين جلسه توافقات ميان دو فراكسيون اكثريت و دموكراسي‌‏خواه ملي خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: در جلسه امشب علاوه بر انتخاب دبير تشكيلات در مورد زمان و مكان برگزاري دور دوم انتخابات تصميم‌‏گيري خواهد شد.
مومني با اشاره به توجه مجموعه دفتر تحكيم وحدت به حقوق فراكسيون‌‏هاي عضو اين اتحاديه، گفت: معتقديم دفتر تحكيم وحدت براي در بر گرفتن خواست دانشجويان بايد برآمده از آراي انجمن‌‏هاي اسلامي عضو باشد و بر اين اساس اهتمام ما در اتحاديه در به رسميت شناختن حقوق كليه انجمن‌‏هاي اسلامي عضو در مسائل تشكيلاتي است.

Copyright: gooya.com 2016