دوشنبه 25 مهر 1384

گزارش جلسه سمینار تدارک کنگره سراسری جبهه ملی ایران - خارج از کشور

به اطلاع هموطنان گرامی می رسانیم
در روزهای شنبه و یکشنبه شانزدهم و هفدهم مهر ماه 1384 برابر هشتم و نهم اکتبر 2005 سمیتار تدارک کنگره سراسری جبهه ملی ایران ـ خارج از کشور با شرکت عده ای از پیروان نهضت ملی ایران و اعضای جبهه ملی ایران در در خارج از کشور در شهر کلن ـ آلمان تشکیل شد.
به این سمینار 80 نفر دعوت شده بودند که در آن 70 نفـر از اروپا و آمریکا شرکت داشتند.
د ستور جلسه عبارت بود:از تعین :
1 ـ یک کمیته تدارکات برای برگزاری کنگره سراسری جبهه ملی ایران در خارج از کشور
2 ـ هیات مشاورین برای تبادل نظر با کمیته تدارکات
3 ـ چهار کمسیون موقت برای سامان دادن به امور کنگره سراسری
این کمسیونها عبارتند از :
کمسیون نظری ـ سیاسی ـ فرهنگی
کمسیون تشکیلات
کمسیون ارتباطات
کمسیون مالی
جلسه به ریاست آقای دکتر پرویز داورپناه تشکیل یافـت .
روز اول افـراد زیر سخنرانی کرده و در باره ضرورت تشکل واحد جبهه ملی ایران در خارج کشور و تجزیه و تحلیل نیروها در داخل وخارج اظهار نظر نمودند.
آقایان دکتر علی راسخ افشار، دکتر محسن قائم مقام ، منوچهر تقـوی بیات ، دکتر فرهنگ قاسمی ، مهدی علیا و فرشید یاسائی ، دکتر محمد اقتداری ، دکتر همایون مهمنش ، دکتر هوشنگ کشاورز صدر ، علی اصغر سلیمی ، منصور سحرخیز و کمال خرازی .
قبل از پایان نخستین روز اجلاس ، هـفـت نفر زیربعـنـوان کمیته تدارکات کنگره سراسری جبهه ملی ایران ـ خارج از کشور تعین شدند.
آقایان منوچهرتقـوی بیات ـ بیژن دادگری ـ دکتر پرویز داورپناه ـ دکتر فرهنگ قاسمی ـ کامبیز قائم مقام ، فرشید یاسائی و غلامرضا یوسفی.
روز دوم پیرو دستور روز قبل کمسیونها تعین شد ند .
افراد زیر که از اعضای قدیمی جبهه ملی هستند به عـنوان هیات مشاورین کمیته تدارکات مورد تائید جلسه قرار گرفتند.
دکتر عبدالکریم انواری ، دکتر پرویز داورپناه ، دکتر علی راسخ افشار، دکتر فرهنگ قاسمی ، دکتر محسن قائم مقام ،
دکتر هوشنگ کشاورز صدر و دکتر همایون مهمنش .
هیات مشاوران قبول کرد که در اسرع وقت به درخواست هیات تدارک برای تبادل و مشاوره پاسخ گوید.
در اجلاس روز دوم افراد زیر سخنرانی کردند.
خانم سرور علیمحمدی ، مهران براتی ، هدایت الله متین دفتری ، کمال ارس ، ناصر کاخساز، خانم سهیلا ستاری ، دکتر منصور بیات زاده ، کردستانی ، بهمن مبشری ، ابوالفضل اردوخانی ، سرهنگ صادق محمودی ، دکتر محمد اقتداری ، بیژن دادگری ، اسماعیل شبان ، شاه حسینی و عباس موحد.
این اجلاس دو روزه موفقیت آمیزبود ودر ساعت پنج بعد از روز یکشنبه هفدهم مهرماه برابر نهم اکتبر ماه با خواندن
سرود " ای ایران ، ای مرز پر گهر" پایان یافت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با سپاس و قدرداني از هموطنان گرامی ، خانم ها و آقايانی كه با شركت در سمينار شانزدهم و هفدهم مهرماه 1384برابر هشتم و نهم اكتبر2005 جبهه ملي خارج از كشور ، ما را سرافراز فرمودند و با پيشنهادات و نظرات خويش در مبارزه مشتركي كه در پيش داريم به غنا و موفقيت اين سمينار دو روزه ، ياري رسا نید ند كمال تشكر را داريم. اميدواريم با ياري يكديگر در نشست هاي آتي ، بعد همكاري را همچنان گسترش دهيم.
گزارش سمينار متعاقبا به اطلاع هموطنان خواهد رسيد.

کمیته تدارکات کنگره سراسری جبهه ملی ایران ـ خارج ازکشور
هوشنگ تقوی بیات ، بیژن دادگری ، دکتر پرویز داورپناه ، دکتر فرهنگ قاسمی ، کامبیز قائم مقام ، فرشید یاسائی و غلامرضا یوسفی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش جلسه سمینار تدارک کنگره سراسری جبهه ملی ایران - خارج از کشور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016