یکشنبه 8 آبان 1384

كوچك زاده: «هنيئا لك يا محمود احمدي نژاد»؛ دور باد اي محمود از تو اين فحش ها، انتخاب

خبرگزاري انتخاب : در پي سخنان قدرت‌الله عليخاني نماينده بوئين زهرا و آوج و عضو فراكسيون اقليت در جلسه علني روز يكشنبه مجلس كه در اعتراض به رئيس جمهور و وزير كشور گفته بود: «كاش با نماينده هاي قزوين براي انتخاب استاندار مشورتي مي كرديد»، و همچنين اين انتقاد از رئيس جمهور كه «به جاي عجله در انتخاب استانداران، وزرايت را معرفي كن! » تعدادي از نمايندگان به اظهارات وي اعتراض كردند.

به گزارش «انتخاب»، مهدي كوچك زاده گرچه آخرين كسي بود كه به سخنان عليخاني واكنش داد، اما جا دارد كه سخن و واكنش وي در سطر اول خبر آورده شود كه گفت: من سكوت مي‌كنم اما فقط يك جمله مي‌گوييم و آن اينكه «هنيئا لك يا محمود احمدي نژاد» دور باد اي محمود از تو اين فحش ها.

اين در حاليست كه هنيئا به معناي گواراباد است ونه دور باد !

محسن كوهكن عضو فراكسيون اكثريت مجلس نيز در تذكري آيين نامه‌اي گفت: اگر اقدامي خلاف آيين- نامه در مجلس انجام شده آيا صرف تذكر و عذرخواهي كافي و رافع مسووليت است ؟ وي از نمايندگان خواست، شان مجلس را حفظ كنند.

عباسعلي اختري نماينده تهران نيز در تذكري آيين نامه‌اي با استناد به احاديث اسلامي گفت: حفظ متانت در گفتار ضروري است و معيار انتصاب ها، لياقت يعني توان علمي و مديريتي است. اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس افزود: مشورت امري الزامي نيست و اگر گاهي موضوعي محرز نباشد، انسان بايد مشورت كند.

وي تصريح كرد: مسوولان در انتصاب افراد بايد بر اساس قواعد و معارف اسلامي حركت كنند. حدادعادل نيز در پاسخ گفت: از نصيحت دوستانه يك روحاني به روحاني ديگر سپاسگزاريم.

ستار هدايتخواه نماينده بويراحمد ديگر عضو فراكسيون اكثريت مجلس نيز در تذكري آيين نامه‌اي گفت: من از ملت ايران كه اين مجلس با الله‌واكبرهاي آنان شكل گرفته و در آن سخناني گفته شد كه در شان ملت نبود، عذرخواهي مي- كنم. هدايتخواه افزود: متاسفانه هم به رييس جمهوري اهانت شد، هم به وزير كشور و هم استانداراني كه منصوب شده‌اند.

وي افزود: در شرايطي كه شوراي امنيت و دبيركل سازمان ملل عليه سخنان رييس جمهوري موضع‌گيري كرده‌اند، انتظار ميرفت به جاي اين حرفها از مواضع رييس جمهوري دفاع مي‌شد و آن را تقويت مي‌كرديم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هدايتخواه از حدادعادل خواست به وعده خود عمل كند و علماي اخلاق را گاهي به مجلس دعوت كنند. حدادعادل نيز در پاسخ گفت، اين مساله را پيگيري خواهد كرد. سيداحمدرسولي نژاد نماينده فيروزكوه و دماوند نيز در تذكري آيين- نامه‌اي گفت: از اينكه آقاي عليخاني در لباس پيغمبر و با زبان روزه اين مسايل را مطرح كردند، تعجب مي‌كنم. وي افزود: هي نگوييد من، اين من شيطان است.

در اين هنگام حدادعادل از رسولي نژاد كه سخنان عليخاني را تكرار مي- كرد، خواست به سخنان خود پايان دهد. رييس مجلس افزود: شما آن سخنان را مطرح نكنيد، سخنان خوبي نبود.

Copyright: gooya.com 2016