دوشنبه 9 آبان 1384

عبدالله مومني، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت احضار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عبدالله مومني، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي احضار شد.
عبدالله مومني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه دادگاه رسيدگي به اتهامات وي، ششم آذر ماه برگزار مي‌‏شود، موارد اتهامي خود را سازماندهي تجمعات دانشجويي و تعطيلي دانشگاه‌‏ها به تبع آن، تشويش اذهان عمومي، توهين به مقامات نظام و اقدام عليه امنيت ملي عنوان كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي، اين اتهامات را مربوط به فعاليت خود در دانشگاه تربيت معلم، دفتر تحكيم وحدت، اعتراض به حكم سيد هاشم آقاجري و وقايع تيرماه سال 82 عنوان كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عبدالله مومني، دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت احضار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016