دوشنبه 9 آبان 1384

يك سال حبس برای شيوا نظرآهاري دبير كميته دانشجويي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دادگاه تجديد نظر استان تهران، حكم يك سال حبس شيوا نظرآهاري؛ دبير كميته دانشجويي انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسي كه پنج سال به حالت تعليق درآمده است را، تأييد كرد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، پيش از اين شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران شيوا نظرآهاري را به اتهام اقدام عليه امنيت از طريق شركت در تجمع غير قانوني به يك سال حبس كه پنج سال به حالت تعليق در مي‌‏آيد، محكوم كرد كه با شكايت نظرآهاري و وكيل مدافع وي، اين پرونده به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد كه اين دادگاه نيز در نهايت حكم دادگاه بدوي را تاييد كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016