دوشنبه 9 آبان 1384

شكايت همسر گنجي از تيم ويژه دادستان تهران، امروز

امروز: معصومه شفيعي همسر اكبر گنجي،در پنجاه وهفتمين روز بازگشت اين روزنامه نگار از ‏بيمارستان ميلاد به انفرادي زندان اوين و در چهاردهمين روز ازبي خبري مجدد از وضعيت وي با ‏انتشار نامه اي خبر داد كه شرح وضعيت گنجي را براي رسيدگي به تخلفات انجام شده توسط ‏تيم ويژه دادستاني در قبال وي را به رياست قوه قضائيه ارسال كرده است.‏

متن كامل اين نامه كه براي سايت امروز نمابر شده در ادامه مي آيد:‏

بسمه تعالي
در روز يك شنبه 8/8/84 در نامه اي خطاب به آقاي هاشمي شاهرودي-رياست محتر قوه ‏قضائيه- شكايت خويش رانسبت به ضرب وشتم همسرم- آقاي اكبر گنجي- توسط تيم ويژه ‏دادستاني، هنگام انتقال ايشان به زندان انفرادي ومحروميت از امكانات پزشكي-دارويي علي ‏رغم نياز مبرم به آن، به حوزه رياست قوه قضائيه تحويل داده وثبت نمودم.‏

در اين شكايت، رسيدگي فوري و اقدام عاجل ايشان نسبت به موارد خلاف قانون مذكور ‏ومعرفي آمران وعاملان اين شكنجه ها را خواستار شدم.‏

با توجه به شرايط جسماني آقاي گنجي بعد از اين شكنجه ها، عدم دارو ودرمان و پنهان ‏نمودنايشان از چشم ديگران،اميد وارم آقاي شاهرودي به حساسيت موضوع توجه نموده و ‏بدون فوت وقت به وظيفه شرعي و قانوني خويش عمل نمايد.‏

معصومه شفيعي
‏9/آبان/1384‏

‏-مطابق با پنجاه و هفتمين روز زندان انفرادي وچهاردهمين روز بي خبري مجدد از زندگي ‏وسلامت آقاي گنجي

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شكايت همسر گنجي از تيم ويژه دادستان تهران، امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016