دوشنبه 16 آبان 1384

مدير مسوول "نوسازي" احضار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عليرضا جلايي‌‏پور، مدير مسوول روزنامه توقيف شده "نوسازي" به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران احضار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، قاضي حسينيان، مدير مسوول اين روزنامه توقيف شده را براي تاريخ 30 آذر ماه سال جاري جهت تفهيم اتهام، اخذ توضيح و ارايه مدارك و مستندات به شعبه مزبور احضار كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اتهام مدير مسوول روزنامه توقيف‌‏شده نوسازي، "تخلف از قانون مطبوعات" از جمله انتشار نشريه پس از 6 ماه از صدور پروانه و انتشار اين نشريه به جاي روزنامه‌‏هاي توقيف شده، عنوان شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مدير مسوول "نوسازي" احضار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016