دوشنبه 16 آبان 1384

مدير مسوول "توانا" احضار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

ايرج رستگار، مدير مسوول هفته‌‏نامه توقيف شده "توانا"، به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران احضار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، چندي پيش نماينده مدعي‌‏العموم و شاكي خصوصي از مدير مسوول هفته‌‏نامه توقيف شده "توانا" به اتهام نشر اكاذيب، افترا و توهين طرح دعوي كرده بود كه با ارجاع اين پرونده به شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، قاضي حسينيان، ايرج رستگار را به منظور تفهيم اتهام، اخذ توضيح و ارايه دلايل و مستندات در تاريخ 29 آبان ماه جاري احضار كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مدير مسوول "توانا" احضار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016