چهارشنبه 18 آبان 1384

كانادا قطعنامه‌‏اي درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به سازمان ملل متحد ارائه كرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

كانادا با ارائه قطعنامه‌‏اي به سازمان ملل‌‏متحد نسبت به آنچه كه "نقض حقوق بشر در ايران" خوانده شده، ابراز نگراني كرده است.
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، "پير پتي‌‏گرو" وزير امور خارجه كانادا گفت: در اين قطعنامه كه از سوي 38 كشور ديگر حمايت مي‌‏شود، از ايران خواسته شده كه الزامات بين‌‏المللي خود در زمينه حقوق بشر را رعايت كند.
به گزارش خبرگزاري كانادا، وي مدعي شد: ما از نزديك اوضاع ايران در چند سال اخير را دنبال كرده‌‏ايم و معتقديم در اجراي حمايت از حقوق شهروندي وآزادي‌‏هاي اساسي پسروي وجود داشته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اساس اين گزارش، انتظار مي‌‏رود قطعنامه كانادا اين هفته در مجمع عمومي سازمان ملل‌‏متحد به رأي گذاشته شود.
پيش از اين نيز اتحاديه اروپا در بيانيه‌‏اي از وضعيت حقوق بشر در ايران انتقاد كرده بود.

Copyright: gooya.com 2016