چهارشنبه 18 آبان 1384

دكتر محمد محمدي گرگاني، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي، براي اجراي حکم چهار ماه حبس؛ احضار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دايره اجراي احكام دادگاه انقلاب تهران دكتر محمد محمدي گرگاني، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي را براي اجراي حكم احضار كرد.
محمد شريف، وكيل مدافع استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با اعلام اين خبرنگار به خبرنگار "ايلنا"، گفت: دكتر محمدي گرگاني در رسيدگي بدوي به 10 ماه حبس تعزيري محكوم شده بود كه در رسيدگي تجديدنظر اين مدت به چهار ماه كاهش يافت.
وي، اتهام موكلش را تبليغ عليه نظام عنوان كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016