شنبه 21 آبان 1384

مجيد حاجي‌‏بابايي: بايد هرچه سريع‌‏تر شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به طور كامل تشكيل شود، ايلنا

مركز مطالعات استراتژيك جنبش دانشجويي توسط اعضاي سابق دفتر تحكيم وحدت راه‌‏اندازي مي‌‏شود

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، گفت: قصد داريم با اعضاي سابق دفترتحكيم وحدت مركز مطالعاتي با عنوان مركز مطالعات استراتژيك جنبش دانشجويي را راه‌‏اندازي كنيم تا همواره بتوانيم به عنوان مشاور در خدمت اين جريان باشيم.

مجيد حاجي‌‏بابايي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با تأكيد بر اين كه بايد هرچه سريع‌‏تر شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به طور كامل تشكيل شود تا بتواند براي روند آتي فعاليت اين تشكل تصميم‌‏گيري كند، گفت: انجمن هاي اسلامي عضو اتحاديه بايد با همدلي و هماهنگي بيشتر با يكديگر به ادامه فعاليت بپردازند و زمينه را براي شكل‌‏گيري هرچه سريع‌‏تر شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت فراهم كنند.
وي تصريح كرد: من به عنوان عضو سابق اين مجموعه كه همواره نسبت به سرنوشت دفتر تحكيم وحدت دغدغه‌‏هاي جدي داشته، تمام تلاش خود را معطوف به انسجام تشكيلاتي مجموعه كرده‌‏ام و از تمامي انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان مي‌‏خواهم در شرايط فعلي بر اشتراكات خود تأكيد بيشتري داشته باشند تا در فرآيندي منطقي حيات دفتر تحكيم وحدت را تضمين كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حاجي بابايي اظهار داشت: خوشبختانه نقدهايي كه جديداً به گذشته اين مجموعه از سوي افراد اين مجموعه مطرح شده است، اين اميد را به وجود آورده است كه عقلانيت و صداقت در درون اين جريان، وجود دارد.
وي افزود: توجه دوستان به برخي از اشتباهات گذشته خود همواره بخشي از خواست‌‏هاي ما بوده است.
حاجي‌‏بابايي با اشاره به فشارهايي كه اخيرا بر جريان دانشجويي وارد شده است، تصريح كرد: با توجه به تحولات اخير و محدوديت‌‏هايي كه براي اين جنبش فراهم شده است، ضرورت اتحاد عمل نيروها بيش از پيش احساس مي‌‏شود.

Copyright: gooya.com 2016