چهارشنبه 25 آبان 1384

خون هرگز نخسبد! اطلاعيه حزب ملت ايران درباره ممانعت مسئولان دولت از برگزاری مراسم سالگرد قتل فروهرها

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


هم میهنان !
سه شنبه یکم آذرماه هفتمین سالگرد شاد روانان داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران ، رهروان راستین نهضت ملی و مصدق بزرگ است .
بعلت عدم موافقت مسئولان دولت عدالتخواه !! مراسم در مکان های عمومی برگزار نمی شود ، ناگزیر مراسم سالگرد در منزل آن شهیدان واقع در خیابان هدایت کوچه مرادی برگزار خواهد شد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم میهنان !
با شرکت خود در آئین بزرگداشت این فرزندان خلف ملت ، از خون به ناحق ریخته شده آنان پاسداری کنیم .

زمان ، سه شنبه یکم آذرماه 1384 ساعت شانزده و نیم الی نوزده بعد از ظهر

تهران- دبیرخانه حزب ملت ایران

Copyright: gooya.com 2016