چهارشنبه 2 آذر 1384

مراسم بزرگداشت هفتمين سال روز کشتار فروهرها و روشنفکران دگرانديش، پاريس 26 نوامبر

فراخوان

در هفتمین سال روز کشتار جانگداز پروانه اسکندری ، داریوش فروهر و روشنفکران دگر اندیش ، محمد جعفر پوینده ، محمد مختاری ، مجید شریف ، پیروز دوانی و... به دست دژخیمان جمهوری اسلامی ، از شما هم میهنان عزیز دعوت می شود ، با شرکت گسترده در مراسم بزرگداشت این جانباختگان ، انزجار خود را از رژیم حاکم بر ایران ابراز کنید .

سخنرانان: خانم دهکردی و ﺁقای رضا معینی

شعر: محمد جلالی (سحر)

زمان: شنبه 26 نوامبر 2005 برابر 5 ﺁذر 1384 ، از ساعت 30 : 19

نشانی محل:


AGECA
177rue de Charonne - 75011 Paris
Metro : Alexander Dumas

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016