پنجشنبه 3 آذر 1384

بيانيه سفارت بريتانيا در تهران در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سفارت بريتانيا در تهران با صدور بيانيه‌‏اي از آنچه كه آن را خدشه‌‏دار شدن حق آزادي بيان و تشكل‌‏ها در ايران خواند ابراز نگراني كرده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، سفارت بريتانيا در تهران با صدور اطلاعيه‌‏اي مطبوعاتي از موضع رياست دوره‌‏اي اتحاديه اروپا بار ديگر با تكرار ادعاهاي واهي عليه جمهوري اسلامي تصريح كرده است: اتحاديه اروپا در دوم آذرماه بار ديگر نگراني خود در مورد تخطي از حق آزادي بيان و حق آزادي تشكل‌‏ها با دولت جمهوري اسلامي ايران مطرح نمود.

در ادامه بيانيه تاكيد شده است: اين حقوق در معاهده بين‌‏المللي حقوق مدني و حقوق اساسي تصريح شده كه ايران نيز يكي از امضاء كنندگان آن است.
در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به ماده 19 معاهده بين‌‏الملي حقوق مدني و سياسي حق آزادي بيان را جايز مي‌‏شمارد كه به تازگي بروز مواردي رعايت اين تعهدات توسط ايران را مورد ترديد قرار داده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سفارت بريتانيا در تهران همچنين در بخش پاياني بيانيه مورد اشاره مدعي شده است: اتحاديه اروپا از اينكه شهروندان ايراني نمي‌‏توانند از حق آزادي بيان و حق آزادي تشكل‌‏ها كه استحقاق برخورداري از آن را دارند به طور كامل بهره‌‏مند شوند اظهار تاسف نموده و جمهوري اسلامي را ترغيب مي‌‏نمايد تا به تعهدات و مسوليت‌‏هاي خود درباره حقوق بشر عمل نمايد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه سفارت بريتانيا در تهران در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016