یکشنبه 29 آبان 1384

سخنگوي قوه قضاييه: کانادا و كشورهايي كه در تصويب قطعنامه سازمان ملل عليه ايران همراهي كرده‌اند ، خودشان سردمدار نقض حقوق بشر هستند، ايرنا

كريمي‌راد: قطعنامه كميته سوم مجمع‌عمومي، كلي‌گويي وفاقد وجاهت حقوقي است تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۸/۲۹‬
داخلي. اجتماعي. كريمي‌راد.

سخنگوي قوه قضاييه، قطعنامه اخير كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل را كلي‌گويي ، كذب و فاقد وجاهت قانوني دانست.

در قطعنامه‌اي كه در پي پيشنهاد دولت كانادا، روز شنبه توسط كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل به‌تصويب رسيد، جمهوري اسلامي ايران به نقض حقوق بشر متهم شده‌است.

"جمال كريمي راد" روز يكشنبه در واكنش به اين قطعنامه به خبرنگار ايرنا گفت: با وجود تلاش‌هاي همه‌جانبه برخي كشورهاي غربي، اين قطعنامه با راي بسيار ضعيفي به تصويب رسيد كه نشان از آگاهي اكثر كشورها از ترفندهاي غرب براي خدشه‌دار كردن چهره كشورهاي مستقل دارد.

وي با اشاره به تصميم كانادا در تصويب اين قطعنامه گفت: كانادا و ساير كشورهايي كه در تصويب اين قطعنامه همراهي كرده‌اند ، خودشان سردمدار نقض حقوق بشر هستند.

سخنگوي قوه قضاييه موارد مطرح شده در اين قطعنامه را كلي‌گويي و واهي خواند و گفت: اين موارد بارها و بارها توسط برخي از كشورهاي غربي به‌اشكال گوناگون عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده‌است.

وي با اشاره به بندي از اين قطعنامه مبني بر " نقض حقوق اقليت‌ها در ايران " گفت: اقليت‌هاي ايران بارها خودشان از طرق گوناگون اين ادعاها را رد كرده و رفتار آنان را در ارتباط با اقليت‌هاي خودشان مورد انتقاد قرار داده‌اند.

كريمي راد در ادامه بااشاره به همزماني طرح مساله حقوق بشر در ايران با جلسه آتي شوراي حكام آژانس انرژي اتمي، گفت: كشورهاي غربي براي اينكه بتوانند در مساله انرژي هسته‌اي به اهداف خود برسند ،اهرم فشار ديگري مثل حقوق بشر را مطرح مي‌كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي اين قطعنامه را فاقد پايه حقوقي دانست و گفت: اين قطعنامه با اهداف سياسي و مغرضانه توام است.

وي سپس درباره مساله "ارعاب فعالان حقوق بشري" كه در اين قطعنامه به آن اشاره شده‌است، گفت: كل نظام ما براي آزادي انسانيت و شكوفايي ارزش‌هاي واقعي انسان‌ها ايجاد شده‌است.

سخنگوي قوه قضاييه درباره بند ديگر اين قطعنامه پيرامون بازداشت- -شدگان در ايران گفت: كشورهاي غربي خود در اين زمينه ، پرونده تاريكي دارند.

وي افزود: براساس قوانين بين‌المللي، كشورهايي كه با استناد به مسايل واهي و كذب، چهره كشورهاي ديگر را خدشه‌دار مي‌كنند، ناقض حقوق بشرند.

Copyright: gooya.com 2016