پنجشنبه 10 آذر 1384

بيانيه‌ كانون نويسندگان ايران در باره‌ صدور حكم محكوميت برای دستگيرشدگان مراسم اول ماه مه (سقز ١٣٨٣)

مردم شريف و آزاده‌ی ايران

چنان كه می‌دانيد آقای محسن حكيمی (عضو كانون نويسندگان ايران) به همراه آقايان محمود صالحی ، جلال حسينی ، محمد عبدی پور و برهان ديوارگر در ارديبهشت ١٣٨٣ در حالی كه عازم محل برگزاری مراسم اول ماه مه (روز جهانی كارگر) در شهر سقز بودند، پيش از رسيدن به محل برگزاری مراسم ، دستگير و پس از گذراندن زمانی در سلول‌های انفرادی، همراه دو تن ديگر (آقايان‌هادی تنومند و اسماعيل خودكام) با قرارهای سنگين آزاد شدند. پس از آن كه بيش از ١٠ بار جلسه رسمی اعلان شد و به تعويق افتاد و پس از مراجعات مكرر وكلای پرونده به دادگاه در شهر سقز ؛ نهايتا در ماه آبان ١٣٨٤ احكام صادره دادگاه انقلاب اسلامی در باره ايشان بدين شرح اعلام شد:

محمود صالحی: پنج سال زندان و سه سال تبعيد در شهرستان قروه
جلال حسينی: سه سال زندان
محسن حكيمی: دو سال زندان
محمد عبدی پور: دو سال زندان
برهان ديوارگر: دو سال زندان
و‌هادی تنومند و اسماعيل خودكام قرار منع تعقيب.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مردم شريف ايران

كانون نويسندگان ايران بر اين باور است كه اين محكوم شدگان در صدد استفاده از حقوق قانونی خود برای بزرگداشت روز جهانی كارگر بوده‌اند. اين حقی است كه اعلاميه جهانی حقوق بشر تعهدات ايران ناشی از كنوانسيون‌های سازمان بين المللی كار و حتی قانون كار ايران آن را به رسميت شناخته است .
ما در دفاع از آزادی انديشه و بيان و حق برگزاری تجمعات قانونی نسبت به احكام صادره اعتراض داريم و آن را غير قانونی و مغاير با حقوق بشر می‌دانيم و خواهان لغو فوری آن هستيم .

كانون نويسندگان ايران
٩/ ٩/١٣٨٤

Copyright: gooya.com 2016