پنجشنبه 10 آذر 1384

مراسم سالگرد قتل های سیاسی زنجیره ای در پاريس، دهم دسامبر

ایرانیان آزادیخواه

در سالگرد قتل های سیاسی زنجیره ای روشنفکران و دگراندیشان ایرانی و روز جهانی حقوق بشر، برای اعتراض به رژیم اختناق و ترور و تجدید عهد با مدافعان راه آزادی در ایران گرد هم می آئیم

مراسم امسال ما به شرح زیر اجرا خواهد گردید

– پیام انجمن ما به سایر هم میهنان
– موسیقی ایرانی : سیما بهمنش ، اسکندر آبادی
– سخنرانی در بارهء قتل های زنجیره ای : کاظم کردوانی
عضو موسس کمیتهء دفاع از حقوق قربانیان قتل های زنجیره ای در ایران
- بحث و گفتگو با سخنران
- آنتراکت
– اعلان پیام های رسیده
– ادامهء موسیقی ایرانی تا پایان برنامه

تاریخ : شنبه دهم دسامبر دو هزار و پنج از ساعت نوزده وسی

آدرس : آژکا ، شمارهء 177 خیابان شارون ، پاریس یازدهم ، متروی الکساندر دوما

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مراسم سالگرد قتل های سیاسی زنجیره ای در پاريس، دهم دسامبر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016