یکشنبه 13 آذر 1384

رييس دانشگاه تهران: اگر موافقان من اعلام نظر كنند، صداي مخالفان به گوش نخواهد ‌‏رسيد، ايلنا

- دانشگاه تهران صاحب كتابخانه الكترونيكي مي‌‏شود
- من به عنوان معلم وارد دانشگاه تهران شده‌‏ام نه روحاني

تهران- خبرگزاري كار ايران

رييس دانشگاه تهران, گفت: به زودي دانشگاه تهران صاحب كتابخانه الكترونيكي مي‌‏شود و محتويات كتب به ويژه كتب مرجع در سايت ذخيره‌‏سازي مي‌‏شود، هر چند كتاب‌‏ها به صورت فيزيكي در كتابخانه خواهد بود ؛ ولي اطلاعات و محتوا آن نيز در رايانه ذخيره مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا, حجت‌‏الاسلام عميد زنجاني, رييس دانشگاه تهران, در اولين نشست مطبوعاتي خود, گفت: زندگي خلاصه مي‌‏شود در انجام تكليف و وظيفه و فلسفه زندگي در انجام وظايف و تكليف خلاصه مي‌‏شود.

وي افزود: من براساس اين انديشه بنيادي كه زندگي انجام وظيفه و تكليف است، مديريت دانشگاه تهران را پذيرفتم و 26 سال به صورت معلم دانشگاه تهران, در سال‌‏هاي 58 و 59 در دانشكده الهيات و بعضي دانشكده‌‏ها و در سال 60 در دانشكده حقوق و علوم سياسي خدمت كرده‌‏ام.
رييس دانشگاه تهران, تصريح كرد: در سال 66 به درجه دانشياري و سال 73 درجه استادي رسيدم و در كنار آموزش در كار پژوهش فعاليت داشتم، به طوري كه 40 جلد كتاب تاليف كرده كه 35 الي 36 عدد از آنان تاكنون چاپ شده است.
وي افزود: من به عنوان معلم وارد دانشگاه تهران شدم و به عنوان معلم مديريت دانشگاه را پذيرفتم نه به عنوان روحاني ؛ زيرا به عنوان روحاني وظايف ديگري نيز دارم.
عميد زنجاني, با اشاره به اهداف خود، گفت: ارتقاي علمي، آموزشي و پژوهشي دانشگاه تهران، تعامل با همه ارگان‌‏ها و سازمان‌‏ها كه درگير توسعه كشور هستند, اولويت فرهنگي و تعميق بخشيدن به ارزش‌‏هاي اسلامي و توسعه فيزيكي, تحصيلات تكميلي و رسيدگي به مسائل پژوهشي، از مهمترين اولويت‌‏هاي من در دانشگاه تهران خواهد بود.
وي، با بيان اين مطلب كه در آستانه روز دانشجو هستيم، خاطرنشان كرد: گراميداشت 16 آذرماه مي‌‏تواند يادآور مقاومت دانشجويي در برابر وابستگي به خارج, نه گفتن به استعمار جديد براي استقلال و سرافرازي كشور باشد و پيام 16 آذرماه رهايي از وابستگي و نه گفتن به استكبار و آمريكا است.
رييس دانشگاه تهران تصريح كرد: روز 16 آذرماه مناسبت خوبي است تا جنبش‌‏هاي دانشجويي، اهداف و نقطه نظرات خود را ارائه دهند. ما از انتقادات دلسوزانه دانشجويان نبايد آزرده باشيم و بايد سخنانشان اگرچه تلخ و انتقادآميز باشد، بشنويم.
وي، با اشاره به اينكه ما رابطه استاد و شاگردي را محفوظ مي‌‏داريم، گفت: فرقي بين دانشجوي موافق و دانشجوي مخالف من نيست و من به عنوان معلم يادآوري مي‌‏كنم، نعمت آزادي بيان به دانشجو داده شده و براي سپاس از اين نعمت، دانشجويان بايد گوش‌‏ها را نيز به كار گيرند و سخناني كه منطقي است را بشنوند و بعد عمل كنند.
عميد زنجاني, تصريح كرد: طوري نباشد كه ما 16 آذرماه را كه در آن به استكبار "نه" گفتيم، چراغ سبز به آنان نشان دهيم كه اين امر باعث خوشحالي دشمنان مي‌‏شود.
وي، با اعلام اينكه رييس جمهور نيز در مراسم روز دانشجو شركت خواهد كرد, تصريح كرد: در دانشگاه تهران تنها يك نفر عوض شده و من با همان هيات رييسه قبل، كار خود را ادامه مي‌‏دهم.
رييس دانشگاه تهران, در خصوص انتصاب روساي دانشكده‌‏هاي تهران, گفت: يك روش كه از مدت‌‏ها پيش بوده و درست تعبير نشده است اين بوده كه مديريت دانشكده‌‏ها انتخابي است كه اين صحيح نيست، مديريت‌‏ها در واقع جمعي است، به اين صورت كه اعضاي هيات علمي شخصي را پيشنهاد مي‌‏دهند و رييس دانشگاه آن شخص را مصوب مي‌‏كند و تا رييس دانشگاه آن شخص را تاييد و منصوب نكند، آن شخص از لحاظ قانوني نمي‌‏تواند به عنوان رييس دانشكده معرفي شود و در واقع انتصاب توسط رييس دانشگاه انجام مي‌‏شود.
وي افزود: در حال حاضر روساي دانشكده‌‏ها عوض نخواهند شد و ما گفته‌‏ايم كه روساي دانشكده‌‏ها با ثبات مشغول كار خود شوند، ولي كمي عجله داشته باشند، چون در كشور در حال توسعه، لحظه‌‏ها نيز مهم است.
عميد زنجاني, با اشاره به مخالفت برخي از دانشجويان با حضور وي در دانشگاه تهران، تصريح كرد: دانشگاه تهران داراي سه ركن اساسي شامل اساتيد، دانشجويان و كاركنان است كه ما معتقديم هر سه طيف مي‌‏توانند اظهارنظر كنند. دانشجو موافق, مخالف و اساتيد مخالف و موافق حق بيان دارند، اما بايد اين كار به صورت منطقي بوده و در انتظار پاسخ منطقي باشند.
وي افزود: حتي دكتر فرجي‌‏دانا نيز رييس انتصابي دانشگاه بود و در واقع منصوب شده بود و ما هيچ مديريتي در سطح دانشگاه‌‏ها و دانشكده‌‏ها به صورت مديريت انتخابي نداريم و همه انتصابي است و اين يك امر حقوقي و قانوني است.
رييس دانشگاه تهران گفت: هيچ انتصابي در دانشگاه بدون پيشينه و مشورت انجام نمي‌‏شود، ولي نوع مشورت فرق مي‌‏كند؛ يكسري صورت‌‏جلساتي را تشكيل مي‌‏دهند و به صورت علني نظرخواهي مي‌‏كنند و آن صورت جلسات به علت برخي ملاحظات بسيار ضعيف بوده است.
وي تصريح كرد: بيش از 500 نفر از اعضاي هيات علمي كه در طول دو ماه به آنان مشورت شده بود، با مديريت من براي دانشگاه تهران موافق بودند.
عميد زنجاني, در خصوص اعتراض برخي از دانشجويان به تغيير مديريت گفت: دانشگاهي كه مقام معظم رهبري فرموده‌‏اند؛" نماد آموزش عالي كشور است:، بسيار حساس است و به همين علت چيزي در آن مكتوم نمي‌‏ماند و اگر در ميان 33 هزار دانشجويان دانشگاه تهران 33 نفر نيز مخالف باشند، خود را نشان مي‌‏دهد و اگر بنا بود موافقان من اعلام نظر كنند، صداي مخالفان به گوش نمي‌‏رسد.
وي افزود: من به اعتراض دانشجويان احترام قائل هستم، دانشجو حق دارد، هر چند يك نفر باشد، اعتراض كند. در مراسم معارفه من دو عمل انجام شد كه اطلاعيه‌‏هايي پخش شد كه مخالف من بود، ولي من از اين موضوع نه تنها ايراد نگرفتم، بلكه استقبال كردم در اين بيانيه 5 مطلب آمده بود كه 4 مطلب خلاف واقع بود، در صورتي كه اگر با من مشورت مي‌‏كردند از 10 مطلب 9 تاي آن صحيح مي‌‏شد.
رييس دانشگاه تهران, با اعلام اينكه من آلت دست كسي نمي‌‏شوم، افزود: دانشجويان تصورشان بوده كه ما براي قلع و قمع آمده‌‏ايم؛ در صورتي كه اين گونه نبود و ما حتي به تركيب معاونت‌‏ها و بدنه قبلي دانشگاه دست نزده‌‏ام.
وي افزود: من به عنوان معلم وارد دانشگاه تهران شده‌‏ام نه روحاني و اگر به عنوان روحاني مي‌‏آمدم، جنبش‌‏هايي براي حمايت من مي‌‏شد در صورتي كه اين گونه نبود.
عميد زنجاني, در خصوص نداشتن تحصيلات دانشگاهي, گفت: ما در سطح دانشگاه‌‏ها اساتيد بزرگي داشته‌‏ايم كه دانش خود را به دانشگاه آوردند، مگر بايد هر كس به دانشگاه مي‌‏آيد، تحصيلات آكادميك داشته باشد؛ اين حسن است كه من چيزي به دانشگاه آورده‌‏ام و اينكه گفته شده مدرك دكتراي من معادل است، خلاف واقع است.
وي افزود: وقتي وزارت علوم, تحقيقات و فناوري، كنار اسم من دكتر مي‌‏نوشت آن را خط مي‌‏زدم, مدرك دكتراي من را بر اساس ارزش علمي من داده‌‏اند، در صورتي كه مدرك دكترا معادل ارزش مالي دارد و اين گونه شايعات براساس حسادت و رقابت بي‌‏خود بعضي از خودي‌‏ها انجام گرفته است.
رييس دانشگاه تهران گفت: حركت‌‏هايي كه بيرون سالن در روز معارفه من انجام شد، حركت دانشجويي نبود، هيچ دانشجويي به اين حركت راضي نبود و در واقع چيزي ناشناخته در فرهنگ سياسي ما براي اولين بار به كار برده شد.
وي افزود: مراسم بيرون سالن معارفه من، مانند مساله‌‏اي بود كه براي حجاج ايراني در سال‌‏هاي گذشته اتفاق افتاد كه طي آن ماموران سعودي دور حجاج حلقه‌‏اي ايجاد كرده و زوار را تحت فشارقرار دادند كه در جريان فرار تعدادي از آنان، زير پاي خود حجاج ايراني از بين رفته و خفه شدند و اين عمليات در واقع عملياتي شبه نظامي بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عميد زنجاني تصريح كرد: حركت بيرون محوطه كتابخانه روز معارفه من نيز، اين گونه بود و اگر هوش و ذكاوت بسيج دانشجويي با ايجاد يك متري فاصله بين من و دانشجويان نبود؛ تعداد زيادي از دانشجويان معترض زير پاي ديگر دانشجويان خفه مي‌‏شدند.
وي افزود: هيچ توهين توسط معترضان انجام نشد و هيچ حركتي عليه شخص من نشد و اعتراض به علت ناقص بودن اطلاعات بود.
وي، با اعلام اينكه وزير حق عزل و نصب دارد، افزود: بخشي از اعتراضات نيز به دليل تجليل از فرجي‌‏دانا بود.
وي، با اشاره به بودجه پژوهش دانشگاه تهران، گفت: سهم دانشگاه تهران از بودجه پژوهشي كم است و 20 درصد بودجه به دانشگاه‌‏ها اختصاص مي‌‏دهند، در صورتي كه 80 درصد پژوهش‌‏ها در دانشگاه‌‏ها انجام مي‌‏شود.
عميد زنجاني معتقد است؛ نبايد به علت كمي بودجه پژوهشي دست روي دست گذاشته و كاري انجام نداد؛ بلكه با همين هزينه كم بايد با انگيزه بالا، كار پژوهش دانشگاه را ارتقا دهيم.
رييس دانشگاه تهران, با اشاره به فضاي سياسي دانشگاه‌‏ها ،گفت: دولت جديد عرصه را براي تعامل تمام جناح‌‏هاي سياسي ايجاد كرده و بايد از اين فرصت به صورت بهينه استفاده شود، ولي چارچوب نظام را بايد رعايت كرد.
وي، با بيان اين مطلب كه شعار دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه سياسي را قبول ندارم، افزود: دانشگاه تهران، مركز آموزش و پژوهش و مركز اطلاع‌‏رساني به معناي علمي است و در كنار اين فعاليت‌‏ها بايد كار سياسي انجام شود.
عميد زنجاني افزود: رييس دانشگاه تهران, نمي‌‏تواند گرايش سياسي خود را به دانشگاه تحميل كند، من با وجود اينكه عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت از قبل انقلاب هستم، هرگز فكر سياسي خود را به دانشگاه تحميل نمي‌‏كنم.
وي، با اشاره به مسائل دانشجويي, گفت: مسائل و مشكلات دانشجويي به وسيله دانشجو حل مي‌‏شود، ما به اندازه‌‏اي دانشجو پايبند به ضوابط دانشگاهي داريم كه حل مسائلشان را بر عهده خودشان بگذاريم.
وي تصريح كرد: از ديگر برنامه‌‏هاي بنده، بررسي مساله حفاظت از دانشگاه تهران است كه ماموران انتظامي به اساتيد و دانشجويان احترام بگذارند و اينكه برنامه‌‏اي براي جذب اساتيدي كه مقيم خارج از كشور هستند، داريم كه اساتيدي كه سال‌‏ها خارج بوده‌‏اند، بيايند چند ماه بمانند در دانشگاه تدريس كنند و اگر علاقه‌‏مند شدند به اين روش ادامه دهند.

Copyright: gooya.com 2016