سه شنبه 22 آذر 1384

هاشمي، استاد دانشگاه بهشتي: مقوله حقوق بشر چيز جديدي نيست، از فلاسفه يونان گرفته ‌تا علماي رم و اديان مختلف به آن اذعان دارند، ايرنا

: برخي حقوق بشر را ميراث غرب مي‌دانند كه چنين نيست شيراز ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۹/۱۹‬
داخلي. اجتماعي. حقوق بشر.

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور منع شكنجه گفت: برخي كوته فكران، حقوق بشر را ميراث غرب مي‌دانند حال آنكه اين مقوله، مفهوم كاملا باستاني است.

دكتر محمد هاشمي عصر شنبه در آيين روز جهاني حقوق بشر در شيراز افزود:
ازفلاسفه يونان گرفته‌تاعلماي رم و همچنين اديان مختلف از نظر منزلت انساني به حقوق بشر اذعان دارند و اين مقوله چيز جديدي نيست.

وي اظهار داشت:از منظر تاريخي نيز هم قانون حمورابي از منزلت انساني سخن مي‌گويد و هم اولين اعلاميه حقوق بشر را مي‌توان در كتيبه‌هاي كوروش كبير مشاهده كرد.

عضو گروه كاري منع شكنجه سازمان ملل متحد با اشاره به نهضت حقوق بشر در جهان گفت:آنچه كه امروز در جهان مطرح است پديداري حقوق بشر از ميان جنگ و جدالي است كه جهان را فراگرفته است.

اين فعال حقوق بشر افزود:هم اكنون حقوق بشر بر پايه اصول حيثيت و منزلت اجتماعي،آزادي،برابري،همبستگي و برادري قرار گرفته و تمام مفاد آن از اين اصول سرچشمه مي‌گيرد.

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت:برطبق قانون اساسي دولت موظف است كه آزادي‌هاي عمومي مردم را تامين كند حال آنكه افرادي حتي با فكر كردن مردم نيز مخالفت مي‌كنند.

گزارشگرويژه سازمان ملل متحد درامور منع شكنجه‌اظهار داشت:صدور اعلاميه‌ها وفرمان‌هاي صادره‌در زمينه حقوق بشر پس از جنگ جهاني دوم و تلاش سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر، بازيافتن منزلت از دست رفته انساني است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مسوول كميسيون حقوق بشر اسلامي‌استان فارس كه برگزاركننده اين همايش بود نيز در اين آيين گفت:درجهاني كه‌هر روز ميليون‌ها نفر انسانيت و شرافت خود را مي‌بازند، تلاش براي اعاده اين حقوق از دست رفته لازم و ضروري است.

ميترا معمار افزود:كميسيون حقوق بشر استان فارس در طول دو سال فعاليت خود تاكنون بيست همايش باموضوعات مختلف حقوق بشر و دو نمايشگاه را برگزار نموده است.

روز ‪ ۱۰‬دسامبر برابر با ‪ ۱۹‬آذر ماه روز جهاني حقوق بشر نام‌گذاري شده است.

Copyright: gooya.com 2016