پنجشنبه 24 آذر 1384

تسليت كانون نويسندگان ايران به مناسبت درگذشت جانگداز خبرنگاران و ديگر همراهان در سانحه هواپيماي 130 - C

مردم شريف ايران
هنوز از اندوه جان باختگان فاجعه سيل و زلزله و تصادف و آتش سوزي هاي مكرر بيرون نيامده ايم كه خبر سقوط هواپيماي 130 - C حامل بيش از 60 تن از خبرنگاران و ديگر همراهان و نيز ساكنان جنوب غرب تهران و در نتيجه كشته شدن بيش از 120 نفر در اين فاجعه همه ما را تكان داد و داغدار كرد . تمام گزارش ها و شواهد از بي دقتي و سهل انگاري و ناديده گرفتن ارزش جان انسان ها در اين فاجعه هولناك حكايت دارند.
كانون نويسندگان ايران در غم بازماندگان خبرنگاران جان باخته و ديگر سرنشينان هواپيما و قربانيان اين فاجعه خود را شريك مي داند. هيچ چيز به اندازه بررسي براي كشف حقيقت و اعلام آن به بازمانده گان و مردم مصيبت ديده نمي تواند تسلاي خاطر و اطمينان از عدم تكرار اين گونه مصيبت ها را فراهم آورد. ما منتظر اقدام سريع براي كشف حقيقت و واكنش نسبت به اين اهمال هاي خونبار هستيم.

كانون نويسندگان ايران
20 / 9 / 1384

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016