سه شنبه 29 آذر 1384

اطلاعیه شورای هماهنگی دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد در محکومیت پرونده سازی علیه فعالان دانشجویی

دور جدیدی در برخورد با جنبش دانشجویی از سوی جزم اندیشان مخالف این حرکت برخاسته از بطن وجدان بیدار جامعه ایرانی در حال شکل گیری است . اگر دیروز تبعید ، تعلیق ، برخورد فیزیکی و زندان رهاورد مبارزه مدنی فعالان این عرصه بود ، امروز قدرت مداران در حرکتی غیر قانونی و غیر اخلاقی ، تهمت ، افترا و تخریب شخصیت را نیز به فهرست راهکارهای برخورد با عناصر این جنبش افزوده اند .

حرکت اخیر مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در ایراد تهمت ، تخریب شخصیت و پرونده سازی علیه یحیا مسعودی نژاد - دبیر سیاسی شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - نشان از واهمه جریانی است که آزاد اندیشی و آزاد اندیشان را بر نمی تابد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شورای هماهنگی دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد در راستای ایفای رسالت خویش در دفاع از حقوق سیاسی ، فرهنگی و صنفی دانشجویان و حمایت از فعالان عرصه جنبش دانشجویی ضمن اعلام محکومیت این اقدان نابخردانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد به مسئولان آن دانشگاه اطمینان می دهد اقدام آنان نه تنها از عزم جدی فعالان دانشجویی در نا فرمانی از خواسته ها و اوامر فراقانونی حاکمیت نخواهد کاست بلکه موجب وحدت و همدلی دانشجویان در ایجاد " زنجیره مقاومت مدنی " در برابر دست اندازی های قدرت و قدرت مداران بر حقوق قانونی و انسانی آنان خواهد شد .

شورای هماهنگی دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد

Copyright: gooya.com 2016