جمعه 2 دی 1384

اعتصاب كاركنان شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه، آشوب

بنا بر اطلاعيه‌اي كه از سوي جمعي از كاركنان مناطق دهگانه‌ي شركت واحد اتوبوس‌راني تهران بزرگ و اتوبوس برقي صادر شده است، كليه‌ي كاركنان شركت واحد اتوبوس‌راني تهران اعم از رانندگان، كارمندان اداري و كارگران تعمرات، با در خواست آزادي بدون قيد شرط هشت نفر از نمايندگان بازداشت‌شده‌ي سنديكاي اتوبوس‌راني، از روز يك‌شنبه دهم دي‌ماه تا آزادي نماينده‌هاي سنديكا، اعلام اعتصاب نامحدود كرده و از به‌حركت درآوردن اتوبوس‌هاي شركت واحد و اتوبوس‌هاي برقي تهران خودداري خواهند كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتصاب كاركنان شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه، آشوب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016