سه شنبه 6 دی 1384

یک نژاد پرست آلمانی برای انکار قتل عام یهودیان در زمان جنگ دوم در یک دادگاه، از رئیس جمهوری اسلامی کمک طلبید، راديو فردا

در پی سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در انکار قتل عام یهودیان توسط آلمان نازی در دوران جنگ دوم جهانی، برخی از چهره‌های سرشناس نئو نازی در آلمان ضمن ابراز خرسندی، خواستار حمایت جمهوری اسلامی شدند. یکی از این افراد نژاد پرست با نام گرد هونزیک در نامه‌ای به سفارت ایران در برلین از حکومت ایران خواست برای یک نئو نازی که در دادگاهی در شهر مانهایم آلمان به جرم انکار قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی محاکمه می شود، وکیل مدافع استخدام کند. گرد هونزیک که به اسپانیا فرار کرده، در نامه خود به سفارت ایران در آلمان نوشت: نه تنها در ابراز نفرت نسبت به یهودیان با رئیس جمهوری ایران هم نظر است، بلکه تاکید می کند فرهنگ دو ملت ایران و آلمان هم اصل و منشاء هند و ژرمن دارد. نشریه آلمانی که این خبر را منتشر کرده است یادآور می شود که در رادیو جمهوری اسلامی از انکار کنندگان قتل عام یهودیان به عنوان دانشمند و سخنران استفاده می شود.
شهرام ميريان (كلن) (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:00 mins ]


سخنان ضد اسرائیلی رئیس جمهوری اسلامی مورد ستایش برخی از چهره‌های گروههای نئونازی در آلمان و دیگر کشورها قرار گرفت.
شهرام میریان (رادیو فردا): در پی سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برخی از چهره‌های سرشناس نئو نازی در آلمان ضمن ابراز خرسندی از این گفته‌ها از ایران خواستند از آنان حمایت کند.

یکی از این افراد نژاد پرست گرد هونزیک است که به تازگی نامه ای به سفارت ایران در برلین نوشت و تقاضا کرد که از یک نئو نازی که اینک در دادگاهی در شهر مانهایم آلمان به جرم انکار قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی محاکمه می شود، جانبداری کند و یک وکیل مدافع مناسب در اختیار وی بگذارد. گرد هونزیک که به اسپانیا فرار کرده در ادامه نامه اش به سفارت ایران نوشت: نه تنها در ابراز نفرت نسبت به یهودیان با رئیس جمهوری ایران همنظر است، بلکه تاکید می‌کند فرهنگ دو ملت ایران و آلمان هم اصل و منشاء هند و ژرمن دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گرد هونزیک حدود 20 سال پیش هم در فراخوانی خطاب به دنیای عرب خواهان کمکهای مالی شد تا به گفته وی دست به افشاگری نسبت به تبلیغات دروغین آمریکاییها در مورد قتل عام یهودیان زند.

نشریه دی یودیشه چاپ آلمان که به این موضوع پرداخته با اشاره به یک نئونازی اتریشی به نام ولفگانگ فرولیش که او هم منکر قتل عام یهودیان در جنگ دوم جهانی است، نوشت این نئونازی پنج سال پیش به سفارت ایران در برلین رفت و از ایران تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. از سوی دیگر یک نئو نازی دیگر به نام یورگن گراف از شهروندان سوئیس به گفته این نشریه در آن زمان برای فرار از مجازات به ایران رفت.

این نشریه نوشت در رادیو تهران با انکار کنندگان قتل عام یهودیان به عنوان دانشمند برخورد می شود و تا کنون با تنی چند تن از آنان مصاحبه شده است. افزون بر اینها نئو نازیهای سرشناس بین المللی هم به گفته این نشریه در دانشگاه تهران حضور یافته و دست به سخنرانی زدند.

Copyright: gooya.com 2016