دوشنبه 12 دی 1384

محمد توسلي: مجلس خبرگان آخرين خاكريز محافظه‌‏كاران است، ايلنا

جرياني كه پروژه تنهاسازي مقام رهبري را پي مي‌‏گيرد، قصد نفوذ در مجلس خبرگان رهبري را دارد


تهران- خبرگزاري كار ايران

رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران، گفت: نيروهاي دلسوز انقلاب و ملتزم به قانون اساسي و متعهد به منافع ملي كه در قالب جنبش اصلاحات فعاليت مي‌‏كنند، بايد با تبيين استراتژي و انسجام در عملكرد تشكيلاتي خود در انتخابات مجلس خبرگان شركت كنند.

محمد توسلي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، ضمن تاييد نگراني‌‏هاي سيدمحمد خاتمي، مدعي شد: جرياني كه خاتمي اجمالا به آن اشاره مي‌‏كند، همان جرياني است كه در انتخابات شوراي دوم شهر و روستا، مجلس هفتم و رياست جمهوري با استفاده از امكانات برخي نهادهاي دولتي، قدرت را در اختيار گرفتند و همان طور كه در اظهارات افراد سرشناس اين جريان به دفعات آمده است، مجلس خبرگان آخرين خاكريزشان محسوب مي‌‏شود و مشغول برنامه‌‏ريزي فعاليت‌‏هاي خود هستند.
وي با انتقاد از عملكرد دولت خاتمي اضافه كرد: اين نگراني در ساير انتخابات‌‏ها نيز مطرح بود، اما دولت خاتمي كه مجري و مسوول برگزاري‌‏شان بود، به موقع واكنش نشان نداد و خود مجري انتخاباتي شد كه پيامد آن نگراني خود آقاي خاتمي و ساير دلسوزان است.
توسلي اضافه كرد: در شرايط كنوني بدون آنكه ضرورتي براي طرح مسائل گذشته باشد و البته با بهره‌‏گيري از تجربيات گذشته، احزاب، گروه‌‏هاي سياسي و شخصيت‌‏هاي فرهنگي, اجتماعي و سياسي با تشريك مساعي و كار جمعي به وظيفه خود در قبال اين امر خطير اقدام نمايند.
وي با اشاره به تحليل نهضت آزادي از انتخابات رياست جمهوري نهم، گفت: در اين تحليل اجراي پروژه تنهاسازي مقام رهبري توسط آن جريان تحجرگرا اشاره شده كه شخص آقاي خاتمي نيز در سخنراني مشهد خود به همين موضوع اشاره داشت و در خصوص اين نگراني، نبايد بحث تقويت احزاب و همكاري‌‏هاي حزبي را كم اهميت تلقي كرد، زيرا توجه به اين امر خطير، مستلزم تقويت نهادهاي مدني از جمله احزاب و انجمن‌‏هاي صنفي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي مدعي شد: نگراني‌‏هايي كه در ارتباط با انتخابات مجلس خبرگان وجود دارد، اين است كه مجري اين انتخابات، وزرات كشوري است كه زاييده همين جريان است.
توسلي با توجه به نتايج انتخابات‌‏هاي گذشته مجلس خبرگان رهبري، اضافه كرد: اگر مردم نسبت به برگزاري آزاد و سالم انتخابات اعتماد نكنند، حضور مردم بسيار كمرنگ خواهد بود و جريان مذكور با آراي حداقلي، نمايندگان مورد نظر خود را به مجلس خبرگان رهبري روانه خواهند كرد و به سرنوشت انتخابات شوراي شهر دوم منجر خواهد شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمد توسلي: مجلس خبرگان آخرين خاكريز محافظه‌‏كاران است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016