شنبه 12 آذر 1384

محمد توسلي: براي اتحاد نظر در دفاع از موضع ايران بايد توجيه اقتصادي و فني غني سازي و دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي اعلام‌ شود، ميزان نيوز

ميزان نيوز: رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران در جمع اعضاي اين حزب با تحليل پرونده هسته‌اي ايران و وضعيت و شرايط كشور در صحنه بين‌المللي پرداخت و گفت عدم صدور قطعنامه عليه ايران در جلسه 24 نوامبر شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ظاهراً بصورت برد ـ برد خاتمه يافته است اما نظر مي‌رسد درخصوص جلسه شوراي حكام و نحوه برخورد با پرونده هسته‌اي ايران سياست‌گذاريهايي از سوي كشورهاي اروپايي صورت گرفته باشد.

توسلي تركيب طرفين مذاكرات پرونده انرژي هسته‌اي ايران در كنفرانس لندن را بسيار شبيه به شركت‌كنندگان كنفرانس گوادالوپ در سال 57 با حضور نمايندگان كشورهاي صنعتي جهان برشمرد و اظهار نمود اين تركيب و چينش حاكي از اين است كه اين كشورها براي برنامه‌ها و موضع‌گيري هاي آينده در مورد ايران نيز با هم هماهنگ عمل خواهند نمود و نمي توان از بيانيه نسبتا ملايمي كه منتشر شده به اين نتيجه رسيد كه الزاماً برنامه‌اي براي برخورد با ايران وجود ندارد.
وي در ادامه ضمن استقبال از پيگيري مذاكرات در چارچوب عرف و مقررات ديپلماسي جهاني در راستاي منافع ملي و پرهيز از هرگونه روياروئي با جامعه جهاني و اعتماد سازي با توضيح قرايني از مذاكرات مسوولين با مقامات آژانس انرژي اتمي اشاره كرد كه ديدار از پارچين و مصاحبه با دانشمندان هسته‌اي ايران مي تواند از ثمرات مذاكره آقاي لاريجاني با معاون البرادعي باشد.
رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران با ابراز خرسندي از اين موضوع كه مسوولان جمهوري اسلامي مي‌كوشند فضاي بوجود آمده بعد از سخنان احمدي‌نژاد در سازمان ملل و كنفرانس جهان بدون صهيونيسم را تلطيف نمايند گفت به نظر مي‌رسد كه در اين راستا همكاري نزديكي با آژانس انرژي اتمي صورت گرفته‌است كه بايد از آن استقبال شود.
توسلي با اشاره به شرايط ژئوپلتيك ايران گفت ايران مابين دو منطقه متشنج كه ايالات متحده نيز در آندو پايگاه دارد قرار گرفته است و ديپلماسي سنجيده ايران مي تواند اين كشور را در كانون معادلات جهاني قرار دهد و ديپلماسي مبتني بر منافع ملي بايد بتواند با پرهيز از تنش زايي از اين موقعيت در راستاي مصالح و منافع درازمدت ايران بهره‌برداري نمايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وي با تحليل شرايط ايران در قبال پذيرش يا رد پيشنهاد روسيه مبني بر انجام فعاليتهاي اصلي غني سازي در خاك آن كشور گفت در صورت پذيرش اين طرح عملا خواسته ايالات متحده و اروپائيان به عنوان حاميان پشت پرده اين پيشنهاد تامين شده است و در صورت عدم پذيرش طرح روسيه، عملا اجماع جهاني عليه ايران شكل خواهد گرفت و به تعويق انداختن تصميم گيري نهايي در مورد پرونده ايران نيز مي تواند به همين دليل باشد. اين تحليلگر سياسي دليل اصلي تعلل مقامات جمهوري اسلامي در اعلام وصول اين طرح را نيز ترديد آنها در مورد نوع برخورد با اين دوگزينه خواند
توسلي با اعلام موضع نهضت آزادي ايران از منظر منافع مالي به حاكميت جمهوري اسلامي توصيه نمود همزمان با ادامه مذاكرات و اعتمادسازي در عرصه بين‌المللي، براي جلب نظر جامعه داخلي و اتحاد نظر نيروهاي سياسي در دفاع از موضع ايران در مذاكرات، توجيه اقتصادي و فني نياز ايران به غني سازي و دستيابي به تكنولوژي هسته‌اي را براي نقد و بررسي كارشناسان رسما اعلام نمايند تا اعتمادسازي همزمان در داخل و خارج از كشور شكل گيرد و مذاكرات ايران را تسهيل نمايد.
عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران در اين تحليل تصريح كرد كه پيگيري دستيابي به چرخه سوخت براي مقاصد صلح آميز كه حق ملت ايران است بايستي در چارچوب منافع ملي برنامه‌ريزي شود نه بهر قيمت. وي اضافه نمود كليد اصلي اين برنامه يافتن ساز و كار و راه‌حل‌هاي واقع‌بينانه‌اي جهت اعتمادسازي جامعه جهاني است. وي اعتمادسازي در داخل را از طريق قانون‌مند ساختن مديريت كشور و اجراي اصول فصل سوم و پنجم قانون اساسي يعني تأمين آزاديها و حقوق اساسي ملت را پيشنياز اعتمادسازي در سطح جهاني دانست.

Copyright: gooya.com 2016