چهارشنبه 14 دی 1384

وكيل رحماني‌‏، صابر، عليجاني و طيراني به دفاع از موكلان خود پرداخت، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وكيل مدافع تقي رحماني, هدي صابر , رضا علي جاني و امير طيراني از فعالان ملي مذهبي از ثبت لوايح دفاعيه پرونده هاي موكلانش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران خبر داد.
محمد شريف در گفت و گو با خبرنگار ايلنا با اعلام اين مطلب گفت: اخرين دفاع مرتبط با پرونده اتهامي امير طيراني در جلسه اول رسيدگي كه به صورت علني برگزار شده بود اخذ شد اما رسيدگي به پرونده هاي اتهامي تقي رحماني , هدي صابر و رضا علي جاني در جلسات غير علني برگزار و در آخرين جلسه غير علني نيز آخرين دفاع از آنها اخذ شد.
وي افزود: با ثبت اين لوايح دفاعيه پرونده هاي موكلانم جهت صدور راي بدوي آماده شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وكيل رحماني‌‏، صابر، عليجاني و طيراني به دفاع از موكلان خود پرداخت، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016