پنجشنبه 15 دی 1384

نامه اعتراض آميز يك اتحاديه بين المللي كارگري به احمدي نژاد، ادوارنيوز

ادوار نيوز : اتحاديه بين المللي كارگري تيمسترز در نامه اي به محمود احمدي نژاد از برخورد حكومت ايران با سنديكاي شركت واحد تهران انتقاد كرده است . متن اين نامه در پي مي آيد :

تهران، ايران
30 دسامبر ‏2005
9/10/1384

آقاي احمدي نژاد
رياست محترم جمهور
من از جانب 4/1 ميليون مرد و زن عضو اتحاديه بين المللي تيمسترز خطاب به شما مي نگارم تا دستگيري 14 عضو سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را محکوم کنم.
نشست اخير سنديکاي کارگري شرکت واحد توسط لباس شخصي هاي انصار حزب ا... به هم مي ريزد و اعضاي اتحاديه به شدت مضروب مي شوند. دولت شما هيچ اقدامي بر عليه برهم زنندگان و حمله کنندگان نمي کنند. در 22 دسامبر ماموران دادستاني حداقل 14 عضو اتحاديه را دستگير و بازداشت مي کنند.
اين دستگيري ها آشکارا ناقض استانداردهاي بين المللي کار در مورد آزادي انجمن ها و آزادي بيان است. اين اقدامات همچنين برخلاف وعده هاي انتخاباتي شما در مورد عدالت گستري و کمک به طبقه کارگر در کشورتان است.
ما از دولت شما مي خواهيم که هرچه سريعتر رهبران و اعضاي اتحاديه را آزاد کنيد و مذاکرات اطمينان بخش با سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را که اعضاي آن افزون از چهار سال است که افزايش حقوق نداشته اند را آغاز کنيد، اين سنديکا با سابقه اي چهل ساله در حمايت از اعضايش و کارآمدي در حمل و نقل شهري در تهران به راستي سزاوار احترام کامل از سوي تمامي مقامات دولتي در ايران است.
با احترام
جيمز پ هافا
رئيس کل

رونوشت:
دکتر جواد ظريف،نماينده دائمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل
ديويد کالرافت ، دبيرکل ، فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل
پتريک دل ويچيو، مدير عامل ، دفتر بين المللي وزارت کار آمريک

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

President Mahmood Ahmadinejad Islamic Republic of Iran Tehran IRAN

December 30, 2005

Dear President Ahmadinejad,

On behalf of the 1.4 million men and women of the International Brotherhood of Teamsters I write to denounce the arrest of fourteen members of the Union of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company (Sandikaye Kargarane Sherkate Vahed Autobus Raniehn Tehran Va Hoomeh).

A recent union meeting was disrupted by plainclothes members of the Ansar Hezbollah who badly beat up many union members. Your government took no action against the aggressors. On December 22 agents from the Office of the Prosecutor arrested and detained at least fourteen members of the union.

These arrests clearly violate international labor standards regarding freedom of association and freedom of expression. They also contradict your campaign pledges to encourage justice and assist working people in your country.

We call upon your government to immediately release the union leaders and members and negotiate in good faith with the Union of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company, whose members have not had a wage increase in over four years. The Union has a forty year history of supporting its members and efficient urban transport in Tehran; they fully deserve respect from all governmental authorities in Iran.


Sincerely,


James P. Hoffa
General President

Cc: Dr. Javad Zarif, Permanent Representative of the I.R.of Iran to the United Nations
Interest Section of the I.R. of Iran to the United States
David Cockroft, General Secretary, International Transport Workers Federation
Patrick Del Vecchio, Director, DRL/IL, U.S. Department of State

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه اعتراض آميز يك اتحاديه بين المللي كارگري به احمدي نژاد، ادوارنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016