جمعه 16 دی 1384

برای آزادی منصور اسانلو رانندگان شرکت واحد در تهران روز شنبه با چراغ روشن حرکت می‌کنند! راه کارگر

بر اساس اظهارات مسئولین سندیکای شرکت واحد، رانندگان شرکت واحد در تهران در روز شنبه برای اعتراض به ادامه بازداشت منصور اسانلو رئیس هئیت‌مدیره شرکت واحد تهران و درخواست آزادی فوری وی در تمامی مدت کار با چراغهای روشن حرکت خواهند کرد تا به این ترتیب درخواست خود را به اطلاع همگان برسانند. این همان درخواستی است که دوازد‌ه‌هزار کارگر شرکت واحد در هنگام ملاقات با قالیباف شهردار تهران یکپارچه و متحد و با صدای بلند اعلام کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آزادی فوری و بدون قید وشرط منصور اسانلو اکنون به یک درخواست عمومی مبدل شده است. منصور اسانلو باید فورا" و بدون قیدوشرط آزاد شود.سندیکای کارگران شرکت واحد باید به رسمیت شناخته شده و مطالبات رفاهی کارگران زحمتکش برآورده شود.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

١٥‌ دی ١٣٨٤

Copyright: gooya.com 2016