سه شنبه 20 دی 1384

محكوميت برنامه اتمى ايران توسط اتحاديه اروپا، صدای آلمان

ولفگانگ شوسل، رييس شوراى اتحاديه اروپا امروز از طرف ۲۵ كشور عضو اين اتحاديه رسما برنامه اتمى جمهورى اسلامى ايران را محكوم كرد. دولت ايران اعلام كرده است كه تحقيقات اتمى خود را در زمينه غنى سازى اورانيوم از سر خواهد گرفت. اين در حالى است كه مركز تحقيقات نيروگاههاى اتمى ايران توسط آژانس بين‌المللى انرژى اتمى مهر و موم شده بود.

رييس شوراى اتحاديه اروپا در اين رابطه گفت: "ما از تحولات در ايران بهيچ روى خرسند نيستيم. ما با نگرانى بسيار شاهد آنيم كه سياستى كه در ايران تعقيب مى‌شود امكان دستيابى به توافق بر سر برنامه اتمى آن كشور را دشوارتر مى‌سازد. شكستن مهرو موم اين آزمايشگاه تحقيقات اتمى قطعا گامى در راستاى اعتماد سازى نيست."

وزير امور خارجه آلمان، فرانك والتر اشتاينماير نيز پيش از اين از شروع مجدد تحقيقات اتمى ايران را مورد انتقاد قرار داده بود. ولفگانگ شوسل، رييس شوراى اتحاديه اروپا اظهار داشت كه وى بدان اميد بسته است كه نيروهاى خردمند در ايران مانع از قدر قدرتى نيروهايى گردند كه تنش آفرين‌اند و از سياست تقابل و درگيرى جانبدارى مى‌كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و بريتانيا بر آنند حداكثر تا روز پنجشنبه ۱۲ ژانويه نسبت به ادامه و يا عدم ادامه گفتگوهاى خود با مسوولان جمهورى اسلامى ايران پيرامون برنامه مشاجره برانگيز اتمى آن كشور اتخاذ تصميم نمايند. ايالات متحده آمريكا خواستار تحريم اقتصادى ايران شده است. رييس شوراى اتحاديه اروپا نيز امكان تحريم جمهورى اسلامى ايران را منتفى نمى‌داند. اما در حال حاضر برنامه مشخصى براى تحريم آن كشور و يا زمان اجراى آن وجود ندارد. ولفگانگ شوسل در اين باره مى‌گويد:

"موضوع تحريم ايران در زمان خودش از سوى همه ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت. در شرايط كنونى اما زمان معينى براى اين موضوع در نظر گرفته نشده است."

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محكوميت برنامه اتمى ايران توسط اتحاديه اروپا، صدای آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016