جمعه 23 دی 1384

تجمع كاركنان شركت واحد در ميدان الغدير تهران، ادوارنيوز

ادوار نيوز : بيش از 150 تا 200 نفر از كاركنان شركت واحد تهران كه به منظور شركت در مجمع عمومي تعاوني مصرف شركت واحد صبح امروز به مسجدي در ميدان الغدير مراجعه كرده بودند ، پس از مواجه شدن با دربهاي بسته اين مسجد و اطلاع از عدم برگزاري انتخابات شركت تعاوني مصرف در برابر درب اين مسجد اقدام به تحصن و سپس با سر دادن شعارهايي تحصن خود را به مقابل درب منطقه يك شركت واحد اتوبوسراني منتقل كردند .
سعيد ترابيان عضو هيات مديره سنديكاي كاركنان شركت واحد تهران در گفتگويي با ادوار نيوز با اعلام اين خبر گفت: از ماهها قبل شركت تعاوني مصرف شركت واحد قصد برگزاري انتخابات جهت انتخاب دو نفر بازرس داشت كه سنديكا نيز دو نفر از اعضاي خود را به همين منظور كانديدا كرده بود ، اما متاسفانه با دخالت عوامل حراست نامزدهاي ما رد صلاحيت مي شدند . به طوري كه در شش مرحله به دليل رد صلاحيت اعضاي سنديكا ، ما از برگزاري چنين مجمعي جلوگيري كرديم در نهايت و در دور ششم دعوت براي تشكيل مجمع كه حدود دو ماه پيش بود ، رد صلاحيت مجدد اعضاي سنديكا منجر به برگزاري تحصني شد كه تا ساعات 3 صبح به طول انجاميد كه با حضور نيروهاي پليس با هيات مديره شركت تعاوني توافق كرديم كه انتخابات بدون دخالت حراست برگزار شود .
ترابيان گفت : از دو هفته پيش اعلام شد كه در تاريخ امروز اين مجمع در مسجدي واقع در ميدان الغدير تهران برگزار شود . اما امروز صبح وقتي اعضا به اين مسجد مراجعه كردند با درب هاي بسته روبرو شدند و با اين بهانه كه امكانات كافي براي برگزاري مجمع مهيا نيست.
وي افزود : حدود 150تا 200 نفر از كاركنان شركت واحد در اعتراض به اين اقدام در برابر درب مسجد اقدام به تحصن كردند كه نيروهاي انتظامي و پليس ضد شورش و نيروهاي امنيتي سريعا در محل حاضر شدند . و خواستار ترك محل از سوي كارگران شدند . اما كارگران در تظاهراتي آرام و در حالي كه شعار مي دادند : « سنديكاي قانوني حق مسلم ماست » ، « منصور اصانلو آزاد بايد گردد» و « اصانلو بي گناه آزاد بايد گردد » تحصن خود را به مقابل درب منطقه يك شركت واحد منتقل كردند . كه بازهم با درب بسته مواجه شدند ، در اين لحظه هنگامي كه چند تن از كارگران قصد بازكردن درب را داشتند با برخورد فيزيكي نيروهاي امنيتي مواجه شدند .
ترابيان افزود : تا مدتي اين تجمع ادامه داشت و شعارها تكرار مي شد ،‌تا سرانجام با حضور اعضاي هيات مديره شركت تعاوني مقرر شد صبح فردا نمايندگان كارگران به همراه اعضاي هيات مديره سنديكا به اين شركت تعاوني مراجعه و درمورد اتفاقات امروز مذاكره كنند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ترابيان همچنين در مورد وضعيت فعلي سنديكا گفت : طبق مذاكراتي با دكتر قاليباف در مورخه 10/10/84 داشتيم ايشان قول دادند تا دو هفته ديگر مكاني را در اختيار فعاليت‌هاي سنديكا قرار دهند . تا در شرايطي كه دفتر مشترك سنديكاي كاركنان شركت واحد و صنف خبازان به صورت غير قانوني پلمپ شده است ، سنديكا كنفرانس ها و برنامه هاي آموزشي هفتگي خود را در رابطه با آموزش حقوق قانوني كارگران برگزار نمايد . كه ما متنظر اقدامات آقاي شهردار هستيم.
سعيد ترابيان همچنين در مورد وضعيت منصور اصانلو گفت : وي همچنان در زندان به سر مي برد و ما اميدواريم كه با فشارهاي گروههاي داخلي نظير دانشجويان و فشارهاي نهادهاي حقوق بشري بين المللي و با اقدام همكارانمان ايشان را از بند رها كنيم .
اين عضو هيات مديره سنديكا با اشاره به وضعيت وخيم چشم آقاي اصانلو گفت : امروز 17000 نفر يكپارچه شعار مي دهند كه منصور اصانلو بايد آزاد گردد و نظام بايد بداند بودن ايشان در زندان كاملا با ضرر خود نظام است .

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تجمع كاركنان شركت واحد در ميدان الغدير تهران، ادوارنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016