جمعه 23 دی 1384

بیانیه هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، ادوارنيوز

ادوارنیوز: هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی با صدور بیانیه ای از همبستگیهای صورت گرفته با این سندیکا قدردانی کرد در این بیانیه آمده است:

از کلیه هموطنان داخل و خارج کشور ،سازمانها و احزاب، نهادهای مدنی، انجمنها، شخصیتها و بخشهای مختلف کارگری، سایتهای اینترنتی و همچنین سازمانها تشکلها و اتحادیه های کارگری بین المللی که با استفاده از هر نوع امکانی با سندیکای شرکت واحد اعلام همبستگی کرده اند صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ما با اعلام حمایتها و همکاریهای مادی و معنوی شما در جهت احقاق حقوق زحمتکشان موفق خواهیم شد.

در پایان این بیانیه از کلیه هموطنان درخواست شده است که از تاریخ 25/10/84 اخبار سندیکا را از طریق سایت سندیکا پیگیری کنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، ادوارنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016