یکشنبه 25 دی 1384

بیانیه دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به سرکوب گسترده جنبش دانشجویی

در حالی که دولت جمهوری اسلامی برای توجیه عملکرد نابخردانه خود به توجیهات علمی روی آورده است ومقامات عالی حکومت با سنگر گرفتن پشت لفظ علم گرایی و حمایت از دانشمندان و دانشگاهیان ایرانی به دفاع از رفتارهای خود در جامعه جهانی می پردازند، تمام تلاششان را برای خاموش کردن نهاد آزادیخواه دانشگاه به کار گرفته اند و دانش را با ایدئولوژی رسمی خود پیوند زده اند.
حجم برخوردهایی قضایی، امنیتی و انضباطی در این چند ماه به حدی زیاد شده است که اکثر فعالان دانشجویی را شامل شده است.
این برخوردها در چهار سطح برخوردهای امنیتی و قضایی، احکام انضباطی برای دانشجویان و فعالان دانشجویی، توقیف نشریات دانشجویی و برخورد با تشکل های دانشجویی مستقل صورت می گیرد.
احضارهای مکرر دانشجویان به کمیته های انضباطی و صدور احکام سنگین انضباطی برای آنها شیوه متدوال برای سرکوب دانشجویان و فعالان دانشجویی شده است. حراست دانشگاهها که اختیارات امنیتی آن هر روز زیاد تر می شود، مداخله و کنترل حوزه خصوصی و عمومی دانشجویان را بر عهده دارد و بر تمام شئون دانشگاه سایه افکنده و نقش پرونده سازی برای دانشجویان را عهده دار است. از سوی دیگر کمیته های انضباطی در پشت درهای بسته و بدون شنیدن دفاعیات ، دانشجویان را غیر علنی و غیر حضوری محاکمه می کنند . از این رو نهادهای قضایی و امنیتی خارج از دانشگاه در دو نهاد کمیته انضباطی و حراست بازتولید شده و وظیفه سرکوب فعالیتهای دانشجویی را از درون دانشگاه بر عهده گرفته است. رویه مبهم و غیر شفاف این دو نهاد، حجیم شدن آن را در پی داشته است به گونه ای که علاوه بر برخوردهای سازمان یافته حراست و کمیته انضباطی ، این نهادها به محلی برای عقده گشایی و ارضای حس سادیستی برخی از کارمندان دون پایه آن نیز تبدیل شده است.
در هفته های اخیر آرش خاندل، محمد جواد درودکشان، سیامک نادعلی، سه دانشجوی عضو انجمن لرستان با سنگین ترین احکام انضباطی و محرومیت از دو ترم تحصیلی مواجه شدند که اعتراضشان به این احکام نه تنها نتیجه ای را در بر نداشت بلکه حتی فراتر از اختیارات کمیته انضباطی به 3 ترم افزایش یافت و در حالی که هنوز حکم در مرحله بدوی است از ورود این افراد به دانشگاه جلوگیری شده و از ادامه تحصیل آنها ممانعت به عمل آمده است.
عباس حکیم زاده و عابد توانچه اعضای انجمن امیرکبیر نیز با احکام سنگین محرومیت از یک ترم تحصیل مواجه شدند. این در حالیست که پرونده عباس حکیم زاده به دلیل صرفنظر کردن، رییس دانشکده اش از شکایت خود یک سال پیش مختومه اعلام شده بود و مسولان جدید دانشگاه و کمیته انضباطی برای برخورد با فعالیتهای سیاسی و اجتماعی عباس حکیم زاده پرونده های بدون شاکی را بهانه حکم انضباطی قرار داده اند.
امین قلعه ای، محمد امین مهوش و احمد میرزایی سه عضو انجمن دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی می باشند که هر یک از یک ترم تحصیلی محروم شده اند.
سه عضو انجمن شیراز و علوم پزشکی، محمد مهدی احمدی، نادر دیناری و روح الله زالی مقدم نیز به کمیته انضباطی احضار شده اند که پرونده هایشان در دست بررسی است. همچنین تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه ارومیه و اعضای انجمن آن به کمیته انضباطی احضار شده اند .


از طرفی، برخوردهای قضایی و امنیتی از صدور احکام سنگین قضایی بر ای اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت، علی افشاری، عبدالله مومنی، مهدی امین زاده، اکبر عطری، احمد فرجی و امیر بلالی شروع شده است و اعضای فعلی دفتر تحکیم و فعالان دانشجویی از جمله فرید مدرسی، رضا دلایی میلان، حسین خدایاری، سعید اردشیری را در بر گرفته است.
حاکمیت اقتدار گرا سرکوب دانشجویان را آنچنان در دستور کار خود قرار داده است که برخورد در کمیته های انضباطی را کافی ندانسته و برای خاموش کردن صدای دانشجویان حتی رسانه ها را از رساندن صدای مظلومانه شان و انتشار اخبار برخوردهای قضایی و امنیتی منع کرده است.
برخورد با جنبش دانشجویی در سطح افراد متوقف نشده و به نهادها و رسانه های دانشجویی نیز سرایت کرده است. انجمن های اسلامی دانشجویان با سابقه ای بیش از حاکمیت جمهوری اسلامی و گذشته نقش آفرین در فروپاشی استبداد و پیروزی انقلاب 57، به شدت مورد هجمه اقتدار گرایان قرار گرفته است و نهادهای بازتولید کننده اقتدار حاکمیت درون دانشگاهها ، انجمن های اسلامی را به عنوان تنها تشکل دانشجویی آزادیخواه و تحول طلب باقی مانده در درون دانشگاه را بر نمی تابند و با دخالت در امور داخلی شان و مانع تراشی بر سر انتخابات آن و یا با تعلیق فعالیت برخی از آنها مستقیما فعالیتشان را متوقف می کنند. انجمن اسلامی دانشجویان لرستان، علوم پزشکی کاشان، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی و دانشگاه رجایی با حکم هیات نظارت از ادامه فعالیت بازمانده اند. هیات نظارت دانشگاه گیلان با تذکری چارچوب فعالیت برای انجمن گیلان تعیین کرده است . نشریات دانشجویی یکی دیگر از نهادهای دانشجویی است که تحت فشار قرار گرفته اند.نشریات دانشجویی زیادی از جمله تخته سیاه، گزینه 11 و سخن تازه توقیف شده اند و آرمین سلماسی مدیر مسوول نشریه صنفی سپیده به خاطر درج خبری صنفی به دادگاه احضار شده است.
با نگاهی به حجم برخوردهای انضباطی و قضایی با دانشجویان می توان به عزم جدی حاکمیت برای خاموش کردن نهاد آزادیخواه دانشگاه و سرکوب جنبش دانشجویی پی برد و همان برخوردهایی که تاکنون برای خاموش کردن صدای اعتراض جامعه صورت می گرفته است را در مورد دانشگاه آن هم به صورت جدی تری شاهد بود.

حاکمیت بر آن است تا با جلوگیری از انسجام فعالیت های دانشجویی و ممانعت از متشکل شدن اعتراضات و مطالبات دانشجویان، صورت مساله را پاک کند و به جای پاسخگویی به خواست بر حق دانشجویان اصل مطالبات و پیگیری آن را زیر سوال برد و حذف کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنابراین تنها راه جلوگیری از بسته شدن فضای دانشگاهها فعالیت اجتماعی ومدنی دانشجویان درون دانشگاههاست. نهاد های دانشجویی اعم از تشکل های سیاسی، صنفی و فرهنگی و نشریات دانشجویی می توانند با اتحاد حول محور دفاع از آزادی های آکادمیک، کمربند ایمنی حول دانشگاه ایجاد کنند تا دانشگاه همچنان دژ مستحکم آزادیخواهان باقی بماند و علاوه بر نقش نظارتی دیده بان جامعه مدنی، نقش حفاظت و پاسداری از جامعه دانشگاهی را نیز ایفا کنند.
دفتر تحکیم وحدت دفاع از جامعه دانشجویی را وظیفه خود می داند و به حاکمیت و مدیران آموزش عالی کشور نسبت به تداوم روند فعلی هشدار می دهد.


شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت
25/10/ 84

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به سرکوب گسترده جنبش دانشجویی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016