پنجشنبه 29 دی 1384

آیا باج خواهی اتمی حاکمان ایران به باج دهی انرژی ارزان به غرب خواهد گرائید؟ ناصر مستشار

از آن روزی که انسان اولیه آتش را کشف کرد به پرستش آن پرداخت.اولین ماده ائی که باعث تغییرحیات زندگی انسان اولیه شد همین آتش بود. انسان توانست از طریق آتش مفرغ را ذوب نماید وروشنائی وگرما را به درون غارهای سرد وتاریک ببرد.برای حفظ شعله های آتش معبدهای عظیمی ساختند تا از خاموشی آن جلوگیری نمایند. سامیان که در خط استوا می زیسته اند و گرما وروشنائی دائمی خورشید به آنها نیرو میداد آنقدر آتش را پاس نمی داشتند ، اما برای انسان های مناطق سردسیرآتش به مثابه هسته مر کزی ادامه زندگی به حساب می آمد.اگر برای ادیان سامی، پرستش آتش بسیارشرک آمیز بنظر می رسید ، اما آتش نزد انسان هائی که با سرما ی دائمی دست وپنجه نرم می کردند جائی پر منزلت داشت.انسان هائی که در نیمکره شمالی وبخصوص در اروپا زندگی می کنند همواره جهت کسب انرژی تلاشهای گوناگونی نموده اند.جنگ های بیشمار برای ذغال سنگ معادن الزاس بین مرز فرانسه وآلمان رخ داده است.اروپائی ها از سالیان پیش کشورهای نفت خیز را استعمار کرده اند یا در آن کشورهابا دخالت خود کودتا و جنگ براه انداخته اند.اروپا همچنان به انرژی نفت خاورمیانه وابسته است.این نفت پر ارزش وحیاتی زیر پای ملت های مسلمان قرارگرفته است ، بنابراین تمام سیاست ورزی های اروپائیان در وابستگی و تناقض وحیله های رنگارنگ با کشور های نفت خیزتنیده شده است.دمکراسی خواهی غرب همواره با انرژی خواهی ارزان از این ممالک فاجعه آفریده است. روسیه با بستن گاز در سرمای زمستان سا ل جاری به روی اوکرائین بار دیگراروپائیان را هوشیار وبیدار نمود!بعضی از کشورهای اروپائی پیشتر نظر داشتند راکتورهای اتمی تولید برق خود را تعطیل نمایند ، اما با اقدام اخیر روسیه ازآن پروژه فعلا امتناع می ورزند! روسیه بعنوان دارنده بیشترین ذخائرگاز جهان همواره از رقیب وهمسایه خود ایران که مقام دوم گاز جهان را دارا می باشد در نوعی از حالت رقابت تنگاتنگ بسر می برد. اگر لوله های گازارزان ایران به سوی اروپا گشوده شودروسیه متضرر خواهد شد.بنابراین روسیه خواستار انزوای سیاسی همیشگی ایران می باشد ودر سایه محاصره اقتصادی ایران ، گاز ایران هرگز به اروپا نخواهد رسید. همچنان که گاز ایران هیچگاه به هند هم نخواهد نرسید!روسیه از آن جهت به حاکمان اسلامی یاری می رساندتا همواره حکومتی در محاصره اقتصادی ومنزوی در ایران برسر کار باشد تا منابع گازی وغیره ایران در رقابت با کشورخود قرار نگیرد!اما پرزیدنت پوتین این بار نا خواسته باعث تحولی نوین در عرصه هوشیاری اروپائیان و انتقال انرژی به اروپا گردید که بعضی ازمختصات و مشخصات آن بررسی می گردد.
1- چند سال بعد ازجنگ جهانی دوم بعد ازشکل گیری قطب بندی نوین جهان ، نهضتی زیانبار علیه کشورهای امپریالیستی در میهن ما شکل گرفت که بخشی از اهالی وشاه مملکت ایران بدرستی قدر شناس آن حرکت ملی نبودند! برای اولین باردر میان کشورهای نفت خیز جهان سیاستمداری ورزیده قیام نمود وبانگ بر آورد که نفت ما به ملت ماتعلق دارد.متاسفانه رهبرآن حرکت ملی یعنی دکتر محمد مصدق در یک کودتای ناجوانمردانه از قدرت قانونی برکنارشد.حرکت اواما برای قدرت های غربی حامل یک پیام بود.آن پیام حاوی از نارضایتی چپاول ذخائرنفتی این سرزمین ها را حکایت می کرد.کشورهای امپریالیستی همواره مانع ترقی وپیشرفت اقتصادی وصنعتی ممالک نفت خیز بوده اند.علاوه براین تنها منبع درآمد ملی آنهارا به غارت می برند.همه اینها تنها می توانست در پناه حکومت های استبدادی و ضد ملی صورت بگیرد.در این وقایع برای اولین بار کشورهای خریدارنفت از هوشیاری خاصی برخوردار شدند!آنها سیاست هائی را تنظیم نمودندتا بیشتر بتوانند حکومت های این ممالک را کنترل نمایند!
2- برای دومین بار کشورهای غربی از فروشندگان نفت شوک ملایمی دریافت نمودند.ایران به همراه پنج کشور نفت خیز جهان در دهه شصت سازمان اوپک را برای هدایت وقیمت گذاری نفت پی ریزی نمودند. بدان خاطراروپائی ها این تشکیلات جدید را پذیرفتن ، چون مقر دائمی آن در پایتخت اتریش جای گرفته بود.امااوپک همواره برای حفظ وتعادل تولید وهماهنگی نفت بوجود آمد وهرگزعلیه منافع خریداران نفت قدمی برنمی داشت!
3-سومین شوکی که به کشورهای غربی وارد شد برمی گردد به سال 1973 درسرمای ماه فوریه، ملک فیصل شاه عربستان سعودی به همراه دیگر کشورهای فروشنده نفت به جزء ایران برای مدت 23 روز نفت خود را به سوی غرب بستند.ناوگان جنگی امریکا درآبهای ویتنام گرفتار کمبود انرژی گردید.این در حالی بود که همه این کشورها طرفدار غرب بودند.برای غربی ها غیر قابل تصور بود که در این کشورها حکومت های ملی ومستقل برسر کارآیند!ملک فیصل سرخود رابه باد داد! برادرزاده اوکه عاشق یک دختر بلوند وزیبای امریکائی شده بود، بالاخره به سوی عموی خود شلیک نمود واورااز پای در آورد.ملک فیصل مزه تلخ ضد یت با دولت های غربی را چشید!
4-نزدیک به اواخر دهه هفتاد میلادی کارتل های نفتی از گرانی نفت وتحویل سوخت بنزین با قیمت سرسام آوربه شهروندان اروپائی به انتقاد روی آورده بودند. اگر محمد رضا پهلوی یکبار در سرتاسر عمرش در مقابل دول غربی ایستادگی نمود ، این بود که تحویل بنزین ارزان از تولید به مصرف کننده را به شهروندان اروپائی توسط تولید کنندگان کشور های نفت خیزرا پیشنهاد ومطرح نمود.این طرحی بود که مرگ کارتلهای نفتی را اعلام می کرد.دیری نپائید که گلیم زیر پای اوراهم کشیدند.
5- حکومت اسلامی در بیست وهفت سال گذشته بطور مرتب وبدون وقفه بیشترین وارزانترین نفت میهن ما را تاکنون به کشورهای خریدار عرضه نموده است. در تمام این اثنا صحبتی از عدم عرضه نفت به میان نیامده است.اگرغرب به انرژِی نفت خاورمیانه وابسته است، اما غرب می تواندازدیگر کشورها هم نفت مورد نیاز خود را تامین نماید ویادیگر کشورهای تولید کننده نفت منطقه خلیج فارس که مخالف اتمی شدن حکومت ایران هستند می توانند سهمیه تولیدایران را به عهد ه بگیرند وسقف تولید خود را بالاببرند!اماحیات حکومت اسلامی به فروش نفت گره خورده است.بدون فروش نفت، دولت ایران حداکثر3 ماه دوام خواهد آورد!
6- بعد ازسخت گیریهاو تصویب قطعنامه های قاطعانه اروپائیان علیه حکومت اسلامی که مشغول بدست آوردن سلاح اتمی می باشند ، حاکمان اسلامی حاضر شده اند که انتقال گاز ارزان را از خاک ترکیه به اروپا جامه عمل بپوشانند.این به شرطی است که غربیها جمهوری اسلامی را در رسیدن به بمب اتم آزاد بگذارند.با این قرارداد هم روسیه مخالفت خواهد کرد وهم امریکا ! پس این باج دهی هم برای جمهوری اسلامی کارساز نخواهد بود.حکومت اسلامی تنها رژیمی است که با بذل بخشش نفت به عنوان ماده حیاتی وملی میهنان به کشورهائی همچون سوریه وکوبا وحزب الله لبنان جهت مقاصد سیاسی خود سود می برد.سپاه پاسداران با بنادر آزاد وغیر قابل کنترل خود بخشی از نفت استخراجی را به فروش می رساند تا بودجه غیر قانونی خود را تامین نماید.جمهوری اسلامی ابتدا با بحران آفرینی برای رسیدن به مقاصدش عمل می کند اما در صورت مقاومت حریفان مقابل به مصالحه وسیاست بذل وبخشش روی می آورد!بستن شیرهای نفت در قاموس حکومت اسلامی نمی گنجد.احمدی نژاد در مقابل قطعنامه اخیر اروپا تنها گفته است " در صورت فشاربرجمهوری اسلامی ماهم قیمت نفت را افزایش می دهیم" او خود بخوبی می داندکه در صورت عدم ارسال نفت ایران ، اقتصاد دولت او فلج خواهد شد.درهمین راستا اظهار نظر کرده است که در صورت کوچکترین اقدام نظامی "صلح جهانی رابه خطر خواهیم انداخت"!
7 –اروپا تشنه گاز ایران است .ایران برای پانصد سال آینده ذخائر گاز را در خود دارا می باشد.اروپا در صدد است تا از وابستگی به گاز روسیه، خود رارهائی بخشد.روسیه بعد ازفروپاشی خود دوباره به رهبری پطر کبیر عصر حاضر یعنی ولادیمیر پوتین به پا خاسته است وآماده چالشگری در همه عرصه های جهانی می باشد. روسیه به رهبری پوتین رسما اعلام داشته است که بدون دخالت مستقیم روسیه مسائل جهان حل نخواهد شد. این سهم خواهی را اروپا به رسمیت شناخته است ، اماامریکا آنرا بعنوان قدرت هم طراز خود نمی پذیرد، بلکه امریکا خود را کشور پیروز در جنگ سرد می داند وخود را شکست دهنده روسیه به حساب می آورد!
8 – بعد از آنکه اروپائیها در سال 1998 میلادی در فرانکفورت آلمان تولد واحد پولی ایورو رااعلام نمودند،
هلموت کهل صدر اعظم سابق آلمان اعلام نمود که " بالاخره واحد ارزی بسیار قوی در مقابل دلار امریکا یافتیم" رقابت ها وتضاد های امریکا واروپا در بعضی عرصه ها گاهی اوقات برای هردو کمرشکن بوده است.بعداز مخالفت آلمان با جنگ عراق حجم صادرات آلمان به امریکا از 64 میلیارد به 24 میلیارد دلار تنزل یافته است.این در حالی است که حجم صادرات آلمان به ایران تنها 4 میلیارد ایورو بالغ می شود.صدر اعظم جدید آلمان روابط اقتصادی وسیاسی گسترده تر با امریکا را به روابط باایران ترجیح میدهد. اما صدر اعظم سابق آلمان روابط اقتصادی با ایران رادر دراز مدت به صرفه تر می دانست.ایران با آنهمه ذخائر انرژی وجمعیت بالا وموقعیت چهارراه سوق الجیشی آن منطقه از جهان، مدت 27 سال به علت رهبری نالایق وناشایسته ازارتباط اقتصاد بازار آزاد جهانی محروم مانده است،پس ایران می تواند بازار تشنه به آب به حساب بیاید.اما اروپا با رهبری جدید آلمان به این نتیجه رسیده است که تضاد با امریکا در نهایت درخدمت روسیه وایران در خواهد آمد، چون اروپا هم مرزروسیه می باشد.روسیه به خوبی می داند که اروپای ضعیف به نفع اوست وامریکا در این رهگذر تنها خواهد شد!سپردن مدیریت شرکت گاز روسیه به اروپا در مقرسوئیس به گرهارد شرودرصدر اعظم سابق آلمان با حقوق یک میلیون ایورو در سال همه از ساخت وپاخت های پشت پرده حکایت می کند.
9 –نیاز به انرژی در جهان صنعتی افزایش یافته است.تامین بدون دغدغه انرژی اینک در دستورکارکشور های معظم صنعتی قرارگرفته است. حکومت اسلامی بارها تهدید نموده است در صورتی که نفت ایران به فروش نرسد جمهوری اسلامی از فروش نفت دیگر کشورهای منطقه بطور جدی جلوگیری خواهد کرد.رژیم ایران برای اینکه تهدید خود را جدی نشان دهد ، شیوه مانع شدن خودرا از طریق انفجار کشتی های فرسوده در تنگه هرمز ومین گذاری گسترده در آن آبراه اعلام نموده است.
10 –اگر حکومت اسلامی در مقابل قطعنامه های اروپا تسلیم نشود به گفته البرادعی نیروی زور به میدان خواهد آمد ، این در حا لیست که نامبرده همواره مواضع ملایمی در قبال حاکمان ایران داشته است.اگربرای اروپا ثابت شود که در دعوای اتمی با رژیم ایران سیستم انتقال انرژی نفتی منطقه خلیج فارس که بالغ بر62 درصد انرژی چهان را در خود ذخیره کرده است به خطر خواهد افتد، مطمئنا اروپا رویکرد دیگری به مسئله خواهد کرد.ماههای آینده پراز تلاطم خواهد بود.در صورت اوج گیری مناقشات اتمی امکان تشکیل کنفراس گودالپ به سیاق دوران انقلاب ارتجاعی واسلامی پیش بینی می شود.اگر کنفراس گودالپ در اواخر حکومت شاه با عجله به کشورهای صنعتی تحمیل شد ، اما اینبار کشورهای صنعتی با اشراف به مسئله واز مواضع بالا رژیم تهران را بر صندلی متهم نشانده اندودر حال باز جوئی وسپس محاکمه می باشند.سئوال کلیدی در این است که حکومت جانشین کدام نیروی سیاسی می باشد.نیروهائی که در بیست وهفت سال پیش با 70 درصد مردم بیسواد می خواستند با رهبری خمینی ایران را به آستانه سوسیالیست ببرند اما شکست سختی خوردند وهمانهادردوره خاتمی با براه انداختند تبلیغات رشد جامعه مدنی ورفع بخش اعظمی از بیسوادی ودرصد بالای دانشجویان دختر کشوروبا به رخ کشاندن دیگر برجستگیهای در خشان جامعه، پیروزی نیروی های موسوم به اصلا ح طلبان را محرز می دانستند وآینده بسیار خوشبینانه ائی را ارزیابی می نمودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اما همه این تصورات در شکست مفتضحانه اصلاح طلبان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رنگ باخت.این نیروها پیروزی احمدی نژاد را پذیرفته اند. اگر مهدی کروبی ومصطفی معین وحتی رفسنجانی هنوز پیروزی احمدی نژاد را بطور کامل نپذیرفته اند به چه منطقی این افراد احمدی نژاد را در همه جا پیرزمند معرفی می نمایند؟دلیل پذیرش پیروزی احمدی نژاد از جانب آنها زیارت سالانه 15 میلیونی از جمکران است !در نزد اینان به یکباره مردم ایران عقب مانده شده اند ولیاقت همین حکومت رادارند.اما در پاسخ باید گفت زیارت مردم از اماکن مذهبی مطلقا نشانه از خرافات می تواند باشد اما نشانه از حمایت از رژیم نمی تواند باشد.اگر مردم به این اماکن می روند از در ماندگی خود به غلط برای درمان و حاجت خود بدانجا می روند.زیارت کنندگان در آنجا برای طول عمرولی فقیه دعا نمی کنند بلکه برای حل مشکلات خود در آنجا دست به دعا دراز می کنند.در حال حاضر جادوگری ورمالی ودعانویسی بسیار رونق یافته است.همه اینها نشانه از فرو پاشی جامعه زیر حکومت اسلامی را حکایت دارد.وقتی به گفته سایت بازتاب 40 درصد مردم از افسردگی رنج میبرند وخودکشی بیش از اندازه افزایش یافته ، این بسیار طبیعی است که بخشی ازاین انسانها برای درمان و گره گشائی مشکلات ودردهای خود به خرافات پناه ببرند.اما همه این محرومان روزی خواهند فهمید که علت همه بدبختیهای آنها ازجانب همین رژیم ناشی میشود.رژیمی که برای ادامه حکومتش به خرافات پناه ببرد خواه ناخواه روزی از بین میرود.هم اکنون جناحی از رژیم از رشد روز افزون خرافات فریادشان بالا آمده است.به همه اینها باید گفت همین خرافات در دوره حکومت آنها هم به وفور وجود داشته است ، اما آنها بدان توجه ائی نداشتند!بهر صورت نیروهائی که هربار تفسیری جدیدی از جامعه دارندو هر بار به عللی مبارزه برای آزادی ودمکراسی را یا تعطیل می کنند یا آنرا به تعویق می افکندناچارا مفسران شکست می باشند نزد آنان پیروزی غمگین ترین خبر است، چون جامعه برابرتئوریهای آنان عمل نکرده است! پیروزی به سراغ هیچ ملتی نیامده است بلکه ملتها با دشواری ومشقات فراوان پیروزی را بدست آورده اند.

Copyright: gooya.com 2016