چهارشنبه 5 بهمن 1384

جمهوری اسلامی، تهدید عمده برای امنیت کشور، نهضت مقاومت ملی ايران

نهضت مقاومت ملی ايران
بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR
founded by Chapour Bachtiar


چند ماه از آغاز حکومت احمدی نژاد نگذشته که وضع کشور در غالب زمینه ها از آنچه بوده، به مراتب بدترشده است. در این شرائط، احمدی نژاد به جای اعتراف به ناتوانی خود در اداره کشورو تحقق وعده های پیش از انتخاباتش، در صدد است با شیوه همیشگی سران جمهوری اسلامی یعنی بحران سازی، تحت عنوان ایجاد "حکومت اسلامی"، شرکت مردم را حتی در چارچوب همین انتخابات محدود و سراسر تقلب جمهوری اسلامی نیز غیر ممکن سازد. اما اینبار حکومت ولی فقیه ما را با قدرت های بزرگ و جامعه جهانی درگیر ساخته و به این جهت خود به تهدید اصلی علیه امنیت و موجوديت کشور تبدیل شده است.

غنی سازی اورانیوم برای استفاده صلح آمیز و پیشرفت صنعت کشور فقط در یک محیط اعتماد و در شرائط صلح میسر است. این واقعیت که حاکمان بنیادگرای جمهوری اسلامی از یک سو خواستار محو اسرائیل و ایجاد حکومت اسلامی در جهان می شوند و از سوی دیگر غنی سازی اورانیوم را از سر می گیرند، نشان می دهد که آنان برخلاف ادعایشان، اهداف دیگری را دنبال می کنند.

استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی زمانی به سود ملت ایران است که موجودیت کشور توسط آن به مخاطره نیفتد. بازنده اصلی درگیری و جنگ با قدرت ها و جامعه جهانی، ایران و مردم ایران خواهند بود و حاصل این رویاروئی جز صدها هزار قربانی، تخریب مملکت، فقر و فلاکت نمیباشد. سران جمهوری اسلامی که تا کنون همیشه منافع ملی ایران را برای بقای خود قربانی کرده اند، امروز برای فریب مردم، از سرگرفتن غنی سازی اورانیوم را دفاع از منافع مردم و کشور ایران قلمداد می کنند. اما مردم ما بخوبی میدانند که شرط پیشرفت صنعت و استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی، که حق مسلم ايران است، وجود حکومتی دموکراتیک همراه با کنترل ارگانهای منتخب مردم میباشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نهضت مقاومت ملی ابران کشورهایی که قصد حمله به ایران را در سر می پرورانند از این اقدام بر حذر میدارد. چه این واقعیت که مردم ایران در صورت چنین حمله ای به دفاع از سر زمین خود بپا خواهند خاست میتواند به وسيله ای در دست ديكتاتوری درمانده كنونی برای طولانی تر نمودن عمر خود تبديل گردد و علاوه بر اين همانطور كه در عراق شاهديم، ايران نيز به میدان عمل جدیدی برای تروريست‌های بين المللی تبديل شود. سران رژيم کوشش دارند خطر حمله نظامی به ایران را کوچک و جنگ را غیر محتمل نشان دهند. آنها ادعا می کنند که چنین حمله ای به علت بالا رفتن احتمالی قیمت نفت و درگیری آمریکا و انگلیس در عراق محتمل نیست. اما عکس العمل فرانسه، اسرائیل و سایر کشور ها که رسانه های دولتی جمهوری اسلامی آن را بی اهمیت جلوه می دهند، حاکی از آنست که این کشور ها برای جلوگیری از مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی کاملا جدی بوده و حاضرند هر گونه مضیقه ای را نیز برای مدت کوتاهی تحمل کنند.

در شرائط فوق العاده حساس کنونی باردیگر بر این ضرورت تاکید می کنیم که نباید در مقابل بنیاد گرایان اسلامی ساکت نشست. لازم است با استفاده از کلیه امکانات و شیوه های مسالمت آمیز و مدنی صدای اعتراض و مخالفت خود را با آنان و سیاست های خانمانسوزشان بلند کنیم و به جهانیان نشان دهیم که مردم ایران خود هم مایل و هم قادرند که این حکومت خطرناک را ساقط کنند.

ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ايران
سه شنبه 4 بهمن 1384 برابر 24 ژانویه 2006
http://www.namir.org
http://www.melliun.org/nehzatm.htm

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جمهوری اسلامی، تهدید عمده برای امنیت کشور، نهضت مقاومت ملی ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016