چهارشنبه 5 بهمن 1384

آيا آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند؟ سعيد سلطانپور


ssultanpour@yahoo.com
www.kanoun-e-bayan.blogspot.com


اين جمله مشهور خميني در سال 58 بعد از گروگان گيري سفارت آمريكادر ايران بود. گرو گان گيري كه انقلاب دوم نام گرفت و مسير انقلاب مردم ايران و رابطه ايران و امريكا را تغيير داد .
22 سال بعد عين اين جمله را خامنه اي در بهمن 83 اعلام كرد كه تقليدي بدون مايه از خميني بود .
در اين مطلب من مختصرا به اهداف امريكا ،‌ عملكرد امريكا ، تغيير آٍرايش نيروها د رمورد ايران (بعد از انقلاب ) و حمله نظامي تاكتيكي و ‌تحريم اقتصادي و عملكرد ضد مردمي حاكميت در ايران را بررسي مي كنم.


عمليات سري “ سيا “ عليه اتحاد جماهير شوروي


در ژانويه 1982 ،‌رونالد ريگان رئيس جمهور آمريكا يك طرح سيا را براي خرابكاري در اقتصاد جماهير شوروي از طريق انتقال تكنولوژي حامل ويروس در يك برنامه كامپيوتري در تاسيسات خط انتقال لوله گاز در سيبري را امضا كرد. ماموران “ سيا “‌از طريق جاسوس خود كه بعدا اعدام شد از تلاش روسيه برا ي دستيابي به تكنولوژي پيشرفته براي توسعه كه براي اقتصاد شوروي حياتي بود،‌باخبر شده بودند. انها تكنولوژي حامل ويروس مخرب را در دسترس مامردان كا.گ.ب. كه در پوشش تجاري عمل مي كردند قرار دادند.
اين عمليات باعث انفجار عظيمي شد كه به وضوح د راسما ن مشاهد ه شد و هرچند تلفات جاني د رپي نداشت ولي باعث ضا يعات اقتصادي سنگيني شد. 1
“نوراد “ 2كه مسوليت حفاظت از مرزهاي شمال امريكا و كانادا را دارد انفجار را شليك يك موشك از سوي شوروي به سمت غرب گزارش مي كند و لي نمي تواند انرا رد يابي كند.
.
بسياري از تحليل گران اين عمليات را ضربه اساسي به اتحاد جماهير شوروي تلقي مي كنند . در حاليكه برخي از كارشناسان “ گوربا چف “ را عامل فروپاشي بلوك شرق قلمداد مي كنند.

بنا بر مطالب مندرج در كتاب state of warدر مورد ج.ا. هم كه به تازگي در مورد آژانس‌هاي اطلاعاتي آمريكا به چاپ رسيده، «سيا» در سال 1999 در تلاشي براي گمراهي ايران و خرابكاري در برنامه هسته‌اي به طور عمد طرح‌هايي را به صورت سري براي ساختن بمب اتمي طي جرياني واسطه‌اي به ايران مي‌دهد تا در نتيجه آن بتواند هر بمبي را كه ايران درست مي‌كند، نابود كند.

اما نماينده روسي كه توسط «سيا» استخدام شده بود تا اين كار را انجام دهد، با گلچين كردن اطلاعات لازم و علمي كه براي ساخت بمب اتمي لازم است، اين توطئه را به ايران اطلاع مي‌دهد.


اهداف آمريكا

س. آر. روزن می نويسد :

"امريكا هيچ رقيبي ندارد. ما برتري نظامي دردنيا داريم. هزينه نظامي ما از مجموع 6 يا كشور قدرتمند دنيا بيشتر است. ما انحصار در بسياري از زمينه ها داريم ولي نه برتري تكنولوژي نظامي."

"ما و تنها ماهستيم كه توانائي تشكيل اتحاديه براي جنگ داريم . ما قدرت نظامي خودمان را
برا ي دخالت در امورد اخلي ديگران بكار ميبريم. زيرا اهالي محلي همديگر را ميكشند و يا به دشمنان امريكا پناه داده اند . و يا سلاحهاي هسته اي و ميكربي را گسترش ميد هند."3


تعريف امپراطوري امريكا

‌يك واحد سياسي كه برتري بالاي نظامي دارد و ان برتري را براي اعمال نفوذ در كشورهاي ديگر بكار ميبرد يك امپراطوري ناميده مي شود . اماا ز انجا كه امريكا قصد اداره سرزمين ها و يا شهروندان يك كشوري را بطور مستقيم ندارد لذا ما يك امپراطوري غير مستقيم هستيم. ولي كم و بيش يك امپراطور ي هستيم .
اگراين تعريف را بپذيريم هدف ما جنگ با رقيب نيست بلكه تداوم موقعيت امپراطوري و منافع ان هست.
.
رزن مي نويسد“ استراتژي ما بر اساس جلوگيري از برخودهاي خصمانه و نيرومند با اين امپراطوري هست.“
در سپتامبر000 2. قبل از انتخاب بوش و يكسال قبل از 9/11 موسسه تحقيقات استراتژيك( پي. ان.ا. سي) يك مطالعه اي تحت عنوان بازسازي سيستم دفاعي امريكا ،‌ استراتژي ،‌نيروها و منابع براي قرن جديد منتشر كرد.
اين گزارش اهداف نيروي نظامي امريكا را چنين بيان ميكند.
**ادامه برتري قدرت اتمي
**توسعه و مستقر كردن سيستم دفاع موشگي
به منظور دفاع از امريكا و متحدانش و برا ي اطمينان از قدرت اوليه نيروي نظامي امريكا در سراسر دنيا
**كنترل قسمتهاي جديد «فضا و الكترونيك «
**هموار كردن راه برا ي ايجاد يك سرويس نظامي - نيروي فضائي امريكا - برا ي كنترل ماموريتهاي فضائي
*تحول زير بنائي در امور نظامي گري به منظور ادامه برتري دراز مدت نيروهاي رزمي امريكا.
*افزايش تدريجي هزينه هاي دفاعي بين 3.5 تا 3.8 درصد درامد ناخالص ملي . افزايش 15 تا 20 ميليارد دلار سالانه به هزينه هاي دفاعي
مايكل لدين يكي از نو محافظه كاران و طراحان اشغال عراق ، در دسامبر 2001 در مقاله اي بنام “‌ما اين جنگ را خواهيم برد “ می نويسد " ما بايد جنگهاي تغيير دهنده عليه رژيم هاي ترروريستي كرده و بترتيب انان را با رژيم هاي مردمي كه آزادانه بيان هايشان را به عنوان مشروعيت سياسي بيان كنند. "
اگر ما براستي به عنوان متحول واقعي عمل كنيم ما مي توانيم دنيای جديدي را پايه ريزي كنيم. ولي اگرما به پيروزي هاي كوچك و محدود بسنده كنيم ، آنگاه ما به دشمنان مان اجازه داده ايم كه در اينده تقويت شده و به ما حمله كنند.

عمليات شوک و حيرت
Shock and Awe warfare
رزن مي نويسد "برا ي رسيدن به اين اهداف ما بايد ازحداكثر قدرت مان و با سرعت هر چه تمامتربراي اثرات رواني استفاده كنيم. تا نشان بدهيم كه امپراطوري نمي تواند هيچ گونه مقاومتي را بدون تنبيه بگذارد. ما در كار ساقط كردن رژيمها ی مخاصم و جانشين كردن رژيم هاي طرفدار خودمان هستيم. "
1.عمليات اشغال عراق با عمليات شوک و حيرت و پرتاب موشگهای تام ا زناوهای دريائی امريکا در خليج فارس که هر کدام يک ميليون دلار ارزش دارند نمونه بكار بردن اين تحليل است.
2. عمليات " بمباران فرشی " عليه مواضع طالبان و سپس در کوه های " تو را بورا " علیه بن لادن نمونه ديگر اين نوع جنگ روانی است.
رزن ادامه ميدهد "نيرو هاي منظم ارتش بايستي به كشور بر گردند ولي بايستي پادگانهاي نظامي در محل به مدت دهها سال باقي بمانند تا از برقراري نظم و ثبات مطمئن شويم. اينها حقيقتي هستند كه الان شاهد قدمهاي اول ان در اسياي مركزي هستيم. " 4
هرچند رامسفيلد اعلام كرد كه امريكا نيروها يش را از افغانستان خارج خواهد كرد.
و الان شاهد ان هسيتم كه ارتش آمريكا د رجمهوري آذربايجان ،‌ازبكستان و ديگر كشورهاي اسياي مركزي حضور نظامي دارد. در تاريخ براي اولين بار آمریکا در كنار مرزهاي چين نيروي نظامي دارد (‌افغانستان).
در فوريه سناتور جان مك كين در كابل علام كرد كه امريكا بايستي پايگاه دائمي در افغانستان د اشته باشد. 17

كا لين پاول در 17 دسامبر 2005 اعلام كرد كه امريكا عراق را تخليه نخواهد كرد.

بر اساس انتشارات انگليسي ها،‌ آمريكاقصد داشت در سال 1893 در پي تحريم نفتي اعراب عليه غرب ،‌منابع نفتي عربستان ؤ‌كويت ؤ‌ابو ظبي را به كنترل نظامي خود دراورد 5
نمونه ديگری از توحش در ارتش امريكا

جيمز الس فرمانده نيروى دريايى آمريكا گفته بود" ما هر دو پل هاى ارتباطى را(در فلوجه) با ناپالم بمباران كرديم " و ادامه داد: "متاسفانه آدم هايى هم آنجا بودند ... كه در مونيتور خلبان ديده مى شدند... شيوه خوبى براى مرگ نبود.
ژنرال ها عاشق ناپالم هستند چون تاثير روانى بزرگى مى گذارد." جان پيلجر


نگرش آمريکا به کانادا متحد تاريخي اش

آمريکا به کانادا که تاريخا و فرهنگی نزديکترين متحد ش هست از موضع امرانه بر خورد می کند چه برسد به کشورهای متخاصمی مانند ايران و کوبا و ونزو ئلا که در تضاد اشکار قرار دارند

خبرنگاري از رايس در اتاوا پرسيد وقتي شما به توافق هاي خودتان با همسايه شمالي خودتان عمل نمي كنيد چگونه توقع داريد ديگر كشورها به امريكا اعتماد كنند. ؟
توضيح -منظور خبرنگار تعرفه روي مواد چوبي كانادا به امريكا هست عليرغم قرار داد “‌نفتا“‌ كه در اين 3 سال اخير 4ميليادردبراي صادر كنندگان چوب كانادا هزينه داشته است.“
رايس در جواب می گويد “حرف امريکا مانند طلاست !! ولي اين موضع هاي خصمانه درست نيست.

واشنگتن پست 26 اكتبر 2005


*يكي از نمايندگان كنگره امريكا از طرح ساختن ديوار دفاعي بين امريكا و كانادا خبر داد. با استناد به اينكه تروريستهاي 11/9 از طريق كاناداد وارد شدند كه دروغي بيش نيست. 2005 نوامبر

*در جربان انتخابات كانادا زماني كه پل مارتين ( نخست وزير ليبرال ) از امريكا خواست كه به وجدان جهاني در مورد الودگی هوا توجه كند و قرار داد کيوتو را امضا کند .

David Wilkins
سفير امريکا در کانادا بشدت از مارتين انتقاد كرد و گفت ما انتخابات را درك مي كنيم ولي يادتان باشد كه ما بزركترين طرف تجاري شما هستيم و انتقاد از ما يك جاده ليزي است كه در دراز مدت در روابط ما تاثير منفي دارد. ما هر انتقادي را تحمل نمي كنيم . كانادا نبايد براي ساختن خودش امريكا را زير پا بگذارد.
(‌ نقل به مضمون)15 دسامبر تورنتو استار 2005

شناخت آمريكا

امريکا عليرغم اينکه بزرگترين آلوده کننده هوا كه سبب سوراخ لايه اوزون و افزايش گر ماي زمين شده است بدليل اينکه شركتهاي بزرگ امريكائي منجمله پالايشگاههاي نفتي مجبورند ميلياردها دلار برا ي نصب فيلتر هزينه كنند. لذا جورج بوش از امضای قرا داد کيوتو خودداری می کند. شرکتهای نفتی حاضر نيستند تنها درصد كمي از سودهای سرشارشان را برای نسل اينده امريکا هزينه کنند . چه برسد به اينكه فكر جوانا ن جهان منجمله ايران باشد.

امريکا هم چنين از امضای قرار داد منع استقاده از مين خودداري مي كند.
امريكا از امضا كنوانسيون حقوق کودك نيز خوددار ی مي کند.
زيرا فروشگاههاي “‌وال مارت “‌بزرگترين فروشگاه زنجيره اي دنيا ،‌كالاهائي را از طريق كودكان ارزان قيمت
د رجهان سوم توليد مي شود ،‌ خريداري مي كند.

امريکا از امضای معاهده دادگاه رسيدگی به جنايات جنگی خوددار ی می کند زيرا با اهداف انها در تضاد هست . امريكائيان نمی خواهند سربازانشان را كه در اشغال ديگر كشورها شركت دارند ،‌به خطر بيندازند.

تلاش براي سرنگوني حكومت قانوني هوو چاوز در ونزوئلا در سال 2003 كه به شكست انجاميد.


سرنگون كردن حكومت قانوني اريستيد در هائيتي 2003

استراق سمع هاي غير قانوني شهروندان امريكائي بدستور بوش در امريکا و دستور شکنجه توسط وزير دادگستری امريکا همه نشان از بی اهميت بودن انسانها براي كاخ سفيد دارد . هرچند بوش زير فشار افكار عمومي امريكا مجبور شد قانون منع شکنجه توسط امريکائيان را امضا کند.

امريكا در امريكا

آمريكا “کشوری است که 2130000 زندانی دارد . بخش خصوصی که اکثر اين زندانها را اداره می کندو سالانه درامدی برابر 2.3 ميليارد دلار در سال 2004 داشته است. يعنی دومين تجارت از نظر سو ددهی . اين به مفهموم فشار بيشتر برای وضع کردن مجازات های طولانی تر از طرف قانونگذاران و نبز فشار بر قضات داد گاهها برای زندانی کردن همه متهمان است . “
که البته اکثر اين زندانيان هم از غير سفيد پوستها هستند.
December 19 hٍarretz

اتفاقا ارتش امريکا از ميان اقشار فقير و کم درامد تشکيل شده است. جوانان انتخاب چندانی ندارند بين زندان و ارتش . اگر ارتش را انتخا ب نکنند بدليل بافت جامعه در مناطق کم درامد که جوانان از خشو نت و سکس و تبعيض نژادی رنج می برند،‌امكان جذب شدن در باندهای تبهکار و زندان انتخاب اجبارانه خو اهد بود . حضور در ارتش به حس انتقامجوئي جوانان مشروعيت در عين حفاظت از مجازات را می دهد.

هاليوود

امريکا با بهر ه گيری از صنعت گسترده هاليود که در شست و شوی مغزی امريکائيان نيز سهم بسزائي دارد ،‌ به عنوان زمينه ساز تهاجم فرهنگي عليه ملل ديگر استفاده ميكند.
هاليود حس برتري و شكست ناپذيري و برتري آمريكا را ترويج مي كند. در فرهنگ امريكا حتي اگر كسي ا انگليسي هم نداند ولي همه مانند سالاد در هم ،‌بايدخود را امريكائي بداند
. زبان اسپانيائي دومين زبان بعد از انگليسي است.

هاليود در خارج از مرزهاي امريكا به صدور فرهنگ امريکائی با جنبه غالب سکس و خشونت و شکست ناپذری ارتش امريکا و تحقير فرهنگ هاي ديگر ملتها دست مي زند. فيلمها ي رمبو ،‌اسكندر كبير ، بدون دخترم هرگز ،‌ سريال “‌24“‌ ازين قبيل است.

امريكا بزرگترين مصرف كننده دنياست و ثروتمندترين كشور دنيا در حاليكه فقير ترين انسانها را در خاك خود ( در استاندارد زندگي غربي )‌ در خود جاي داده است.
امريكا بزرگترين كلاهبرداري تاريخ خودش توسط مديران شركت “‌انرون “‌كه از دوستان ديك چيني بودند را در 2003 شاهد بود. بيمه بازنشستگي 70 هزار نفر در يك شب نابود شد.

شناخت امريكا رمز پيروزي ملتها

براي مقابله با هر پديده اي با يد انرا شناخت مثال فوق نشان مي دهد كه آمريكا ديالك تيكي تفكر و عمل ميكند. امريكائيان زمان زياد و بودجه زيادي را صرف مطالعه ديگران مي كنند و راهكارهاي مختلفي را براي سلطه يابي بر ديگر ملل را بررسي مي كنند. وبدين دليل است كه تنها در شيوه رسيدن به اهداف هست كه رئيس جمهوري ها ي مختلف دمكرات و يا جمهور يخواه تفاوت عملكرد دارند . انها( روساي جمهوري ) در راستاي يك سياست دراز مدت بر اساس منافع شركتهاي بزرگ كه بودجه هر كدام از انها چندين برابر بودجه كل كشور ايران هست و بها دادن به عظمت آمريكا كه نقش مهمي در بسيج مردم آمريكا در پشت سر رئيس جمهور دارد ، حركت مي كنند.
عامل مهمي که در داخل می تواند انان را در ادامه اين توسعه طلبی آشکار باز دارد ،‌روشن شدن افکار عمومی مردم امريکاست.
نوام چامسکی می گويد "مردم امربکا 4 سال پس از جنگ ويتنام و بمبا رانهای سنگين گذشته بود که اولين تظاهرات را عليه جنگ کردند. اين در حاليست که د رجريان اشغال عراق تظاهرات مردمي قبل از ان شرو ع شد ه بود ولی از انجا که بوش توانسته بودند صدام را به 9/11 مرتبط بخواند. پشتيبانی زيادی از مردم امريکا را بدست اوردند. " نقل به مضمون

البته هنور درصد پشتيبانی از بوش در حدود 40 % است.

امپراطوري امريكا بدليل اينكه تفكرش بر اساس منفعت طلبي سرمايه دارانه شكل گرفته هست
د رنهايت هست كه شكست مي خورد والا در كوتاه مدت و در ميان مدت موفق عمل كرده است. انها شكستهاي خود را تحليل مي كنند و از ان تجارب در اهداف توسعه طلبانه خود ياري مي جويند.

خروج تحقير آميز ازويتنام و سقوط سايگون انان را به اين نتيجه رساند كه در جنگهاي ديگر به تنهائي وارد نشوند امريكا شكست هايش را مطا لعه مي كند تا از انها پيروزي بسازد و اين شيوه را به بهترين وجهه در جنگ ازاد سازي كويت در 1991 با بسيج متجاوز از 100كشور عليه عراق بکاربردند و پيش زمينه را با كمك صدام براي حضور نهائي در خليج فارس مهيا كردند. انها حتی سوريه را با خو د داشتند.

البته نوام چامسكي بزرگترين منتقد سياست خارجي ايالات متحده معتقد است كه امريكا به ان مفهو م نظامي در ويتنام شكست نخورد زيرا انها برا ي اين به ويتنام رفته بودند كه از الگو شدن ان كشور د ران منطقه جلوكير ي كنند و شكست ازين نظر خوردند زيرا نتوانستند انجا را به فيلي پيني ديگر تبديل كنند. ولي به هدفشان كه نابودي کامل ويتنام بود رسيدند.

سرمايه داري جهاني به رهبري امريكا با خرج ميلياردها دلار در طی سالان دراز سقوط اتحاد جما هير شوروي و بلوك شرق موسوم به سوسياليسم را تسريع كردند. بلوك شرق بدليل استبداد داخلي كه عامل اصلي سقوطش بود بهترين زمينه را بدست امريكا دادند.
آنها تغييري اساسي در موازنه قدرت دنيا كه چهره دنيا را عوض كرد و آمريكا را به تنها ابر قدرت جهان تبديل كرد ، بوجود اوردند .كه بوش پدر از ان به عنوان نظم نوين جهاني نام برد.

امريکا تا كنون بيش از 100 ميليارد دلار هزينه کرده است تا کنترل نفت عراق را بدست بگيرد. زيرا کنترل نفت خاورميانه به منزله برگ برنده در دهه اينده در جنگ اقتصادی بين امريکا و چين و ژاپن و هند خواهد بود.

چگونگي اجراي عمليا ت امريكا

از طريق پخش پول سيا و خريدن مقامات نظامي در افغانستان براي خيانت

سازمان سيا باپرداخت 70 ميليون دلار به فرماند هان محلي طالبان عملا چهر ه جنگ را عوض كردند و امريكا با پو ل با كمترين تلفات افغانستا ن را ا ز طا لبان گرفت.

هنك( مسول سيا) به افغانستان رفت تا با نمايندكان نيروهاي ويژه شرايط را ارزيابي كند. دلارها كار ساز بودند. نمايندگان شمال سرگرم مذاكره با نيروهاي طالبان بودندتا آنان را بخرند. هر فرمانده با چند دوجين سرباز 10 هزار دلار و هر فرمانده مهم تر با چند صد از سربازانش 50 هزار دلار.

در يك مورد به يك فرمانده طالبان 50 هزار دلار پيشنهاد شد تا به نير وهاي شمال بپيوندد. وي قبول نكرد . فردايش يك بمب ليزري جلوي ستاد فرماندهي اش افتاد . آنها دوباره وي را صدا كردند با 40 تا چطوري؟ وي قبول كرد.20

تعهدات آمريكا براي سرنگوني طالبان شامل 130 افسر سياو 316 افسر نيروي ويژه بعلاوه بمبارانهاي وسيع هوائي بود.

جورج تنت بسيا ر زياد به موفقيت ماموريت نيروهايش مي باليد. دلار ها كه بدون حسابرسي خرج شده بود قبايل را به حركت در اورده بود. در بعضي از ماموريتها هدف تعيين شده بود شما از نقطه“ ا “ به نقطه “ ب “ مي رويد و در عوض صدها هزار دلار پول مي گيريد. بسته هاي دلار روي ميز هنوز يك زبان بين المللي است.

ماموران شبه نظامي سيا با كيف هاي پول يك سرمايه گذاري دراز مدت برا ي جمع آوري اطلاعات بود.

بر طبق محاسبات سازمان سيا در حدود 70 ميليون دلار به طور مستقيم بين افغانها پخش شد. مقداري از اين پول هزينه ساخت بيمارستان هاي صحرائي شد. بوش در يك مصاحبه گفت “يك معامله سود آور بود. “ وقتي كه مقايسه مي كنيم شوروي چندين ميليارد هزينه كرد و در نهايت به تلاشي اتحاد شوروري انجاميد. 11


تصرف عراق

معلوم نيست كه در عراق چگونه فرماندهان ارتش خريداري شدند كه براحتي فرودگاه بغداد و شهر بغداد به تصرف درامد . زيرا نيروهاي امريكائي و انگليسي با مقاومت شديد مردمي در بصره و ناصريه و چند شهر در سر را ه روبرو شده بودند و 8 روز زمين گير شده بودند.
تعيين جايزه 15 ميليون دلاري براي پسران صدام و صدام و ديگر افراد نزديك به صدام باعث لو رفتن انها و كشته شدن عده اي از انها شد.

روايتی است که مسول دفاع بغداد در ازای مقاومت نکردن ، خودش با اعضای خانواده به فرودگاه بغداد منتقل شدند و به خارج فرستاده شدند.

ژنرال بشار فرمانده تيپ مكانيزه عراق - فرمانده سابق واحدهاي زرهي ازتش صدام به چيني “‌من از حضور شما و سربازان آمريكائي در عراق خوشحالم. در ملاقات با چيني دسامبر 2005

براستي چند نفر از فرماندهان سپاه و يا ارتش مي توانند در مقابل رشوه هاي دلاري از يك طرف و نيز تامين خروج انها با خانواده به غرب و نيز محاكمه در دادگاه به عنوان مجرم جنگي كه بعد از فرستاده شدن پرونده ايران به شوراي امنيت مشروعيت بين اللمللي پيرا ميكند. مقاومت كنند. يعني خطوط اصلي در هم خواهد شكست .

نيوت گينگريچ» از اعضاي برجسته حزب جمهوريخواه آمريكا
عضو برجسته حزب جمهوري‌خواه آمريكا همچنين از اعلام تشكيل دادگاه‌هاي ويژه براي محاكمه اعضاي سپاه پاسداران و نيروهاي بسيج به عنوان راهكار بعد ياد كرد.

9 اذر 84 خبر گزاری پارس

سپاه فعلي ديگر بسياري از انان سپاهياني نيستند كه براي با ورهايشان كشته شوند. زيرا بسياري از انان در بهترين شرايط مالي زندگي ميكنند . و تلاش آنان براي كسب قدرت در مجلس ؤ مراكز اقتصادي نشان از تغيير روحيه انان و سهم خواهي از نظام دارد.


از طريق تسليح نير وي مخالف

از طريق تسليح نيروهاي مخالف رژيم هاي مخالف آمريكا مانند كنترا ها عليه انقلابيون ساندنيست نيكاراگوئه.
دانيل اورتگا براي جلوگير ي از ويران شدن كشورش به يك انتخابات كه رقيب وي خانم چامورس از كمكهاي تبليغاتي امريكا بر خوردار بود ،‌تن داد . چاموراس د ر انتخابات رئيس جمهور شد . وي بعد ا بدليل فساد مالي مجبور شد كناره گيري كند.

در افغانستان اينكا رتوسط نيروهاي شمال به سرپرستي احمد شاه مسعود انجام شد كه البته شاه مسعود د راخرين روزها ترور شد و سرنوشت افغانستان به نفع انها تمام نشد . هرچند روسيه هوشيارا نه با مجهز كردن ائتلاف شمال به تانكها ي مدرن و هلي كوپتر در روزهاي قبل از تصرف كابل شبانه و كمك سپاه پاسداران بدون اطلاع امريكا وارد كابل شدند . بدين دليل امريكا مجبور شد سهم زياد ي به انان در قدرت سياسي بدهد . وزير دفاع ژنرال فهيم و وزير امورخارجه (‌عبدالله گل ) و وزير كشور به انها واگذار شد . در زمان رياست جمهور ي حامد كرزاي عامل دست نشانده امريكا كه از مديران نفتي شركت نفتي “ديك چيني و “ رايس “ هست سهم انان را هرروز كم رنگ تر كرد ه است.

تا ماه گذشته حفاظت از جان حميد كرزاي را امريكا ئيان بهعده داشتند و لي بدليل نارضايتي اطرافيان از نحوه بر خورد تحقير اميز امريكائيان وي مجبور به تعويض محافظان امريكائي با افغان شد.

در عراق اين كار به عهده احمد چلبي بود كه ادعا مي كرد داراي تشكيلات وسيع براي سرنگوني صدام هست كه درعمل دروغ بود . بدين دليل بوش دچار مشكلات جدي در افكا ر عمومي امريكا شد و مجبور شد مستقيم وارد عرضه كارزار شود . و البته تعداد تلفات انها به 2500 نفر هم نرسيد. هنوز تعدا د زخمي ها ي امريكائيان د رحد چند هزار نفر هست كه رقم كمر شكني نيست . زيرا خط اول تلفات را عراقيها تشكيل مي دهند. متاسفانه طبق آمار غير رسمي 100000عراقي كشته شد ه اند.

بعد از گذشت 2 سال عليرغم فروش بيش از 100 ميليارد دلار نفت عراق كه حسابرسي ان هم مشخص نيست مردم بغدا د هنوز از برق و اب و از همه مهمتر امنيت محروم هستند. مقاومت ملي در حال گسترش است . هر چند امريكا سعي مي كند كه انها را به مسلمانان افراطي مانند ابو موسي زرقاوي نسبت مي دهد.
طالباني :‌ مردم عراق بوش و چيني را به عنوان قهرمانان عراق نگاه مي كنند.

امريكا به سپاه بد ر كه طرفدارن جمهور ي اسلامي و توسط رژيم ايران كمك مالي و تسليحاتي ميشوند و در جريان اشغال عراق د رمنطقه كردستان اردو زدند اجازه شركت در عمليات را نداد. رامسفيلد با اخطار شديد به ايران در مورد سپاه بدر انا ن را مجبور كرد كه عقب نشيني كنند.

سپاه بد ر در شهرهاي جنوبي در زير چشم انكليسي ها نظم ادارات محلي را به عهد ه دارد.

امريكا در جريان جنگ يوگسلاوي و كوزو هيچ گاه به ارتش آزادي بخش كوزو به رهبري ها شم تاچي كه براي استقلال كوزو مبارزه ميكرد اجازه فعاليت نداد. هرچند د رجريان جنگ در كنار نيورهاي ناتو بر عليه اسلوان مليلويچ مي جنگيدند.
انها در حكومت كوزو بعد از خلع سلاح سهيم شدند.

نمونه اخير ان مسلح كردن اوباش در هائيتي براي بيرون راندن اريستيد بود كه اتفاقا با كمك امريكائيان به حكومت برگشته بود . امريکا انها را در حاکميت شرکت نداد .

در مورد ايران شواهد نشان از همكاري گسترده سازمان مجاهدين با امريكا دارد .

يکي از نظريه پردازان محافظه کاران آمريکايي ريموند تينترز، از دولتمردان سابق آمريکا و اينک استاد دانشگاه است
راديو فردا: اما در سالهاي گذشته وضع به همين گونه اي بود که شما مي گفتيد و مجاهدين آن موقع هم نتوانستند حکومت ايران را سرنگون کنند. الان چه فرقي دارد؟

ريموند تينترز: سازمان مجاهدين تنها يک جزء از جعبه ابزاري است که مي تواند نه توسط آمريکا، بلکه توسط نيروهايي که مي خواهند در حکومت ايران فشار سياسي و نظامي بگذارند، به کار گرفته شود. بنابراين بايد حکومت را از طرق مختلف تضعيف کرد و يک راهي که از آن استفاده نشده بر اين استوار است دشمن دشمن من دوست من است، از اين رو بايد به سازمان مجاهدين خلق اجازه داد کارشان را بکنند. اين يک راهش است، راه ديگر...

راديو فردا : مي دانيم که برخي در هيات حاکمه آمريکا به ويژه خيلي روي توان اطلاعاتي سازمان مجاهدين در داخل ايران حساب باز کردند، به ويژه در زمينه برنامه هسته اي. شما واقعا فکر مي کنيد که سازمان مجاهدين خلق توانايي اطلاعاتي خوبي در ايران دارد؟

ريموند تينترز: سازمان مجاهدين در داخل ايران آدم دارد،
CIAسيا ندارد. شوراي امنيت ملي آمريکا و اداره شناسايي هوايي در وزارت دفاع آمريکا قابليت رهگيري و تصوير برداري دارد، اما آدم آن را در داخل ايران ندارد که بتواند با استفاده از افراد اطلاعاتي به تصاوير ماهواره اي و شنودهاي داخلي معنا بدهد.
راديو فردا 8 دسامبر 2004

سياست امريکا در قبال جمهوری اسلامی
س. آ: می پرسم پس بدين گونه می توان گفت که امريکا با عدم دخالت در مذاکرات اروپا ،‌ سياست صبر کنيم
ببينيم چه می شود را پيش گرفته است ؟
ريچارد پرل ( معاون سابق پنتاگو ن ) می گويد: خير، سياست «صبر کنيم بعد عمل کنيم» است، نه سياست «صبر و انتظار» ¸ حمايت گسترده تر گاهی اوقات لازم به طی چنين روندهائي است. و ما هم در اين مرحله هستيم. اما در خاتمه اين روند برای کشورهائی که
با ما کار کرده اند ( اروپا ئيان ) بسيار مشکل خواهد بود که در اجرای يک سياست بسيار قاطع تر به ما نپيوندند ".
8 خرداد 84 راديو فردا

امريكا ئيان در سال 67 يک هواپيمای مسا فربری ايرانی را سرنگون و سکو های نفتی نوروز در خليج فارس را
بمبا ران کردند . هر چند هيچ کدام از مقامات جمهوری اسلامی در مورد پيام امريکا ئيان در اين زمينه همچنان سكوت پيشه كرد ه اند. و لی نمی توان انرا در پذيرش قطعنامه 658 بی تاثير دانست.
در سياست هيچ چيزي اتفاقي نيست. همزماني انتخاب جورج بوش پدر و پذيرش قطعنامه 658 كه در تابستان 67 كه به تابستان صلح ازطرف امريكائيان معروف شد را نمي شود اتفاقي دانست.

بمباران مقطعي كاخ قذافي توسط ريگان تاثير داشت و تحريم ليبی باعث تسبيم شدن قذافي شد .
. هنوز شعارها ي قذافي عليه امريكا و اسراييل و سران وابسته عرب را فراموش نمي كنم . در سال 54 وي گفته بود كه من چتربازانم را در خليج فارس در دفاع (حرفي ) از شورشيان ظفار پياده ميكنم. . اتفاقا مسله هواپيمای بمب گذاری شده توسط احمد جبرئيل كه به پاي ليبی نوشته شد ،بعد از تسليم ليبی به فراموشی سپرده شد.

بوش در مصاحبه خبري با گرهارد شرودر گفت كه جهان بايد صداي واحدي در برابر ايران براي متوقف كردن عمليات هسته اي داشته باشد. وي قبل از سفرش به المان گفت كه ما “ هرگز“‌بر خورد نظامي را از دستور كارمان حذف نمي كنيم. زيرا مردم آمريكا نمي خواهند كه كلمه هرگز را از زبان رئيس جمهوري شان بشنوند. 23 فوريه 2005 .

كيسينجر در 26 بهمن 83 ملاقات خصوص محرمانه اي با پوتين ميكند. وي ميگويد “‌ما برخي مسائل مروبط به روابط دو جانبه روسيه و آمريكا را باعث نگراني هر دو طرف مي شو.د مورد بررسي قرار داديم.

جورج بوش و پوتين روز 24 فوريه به توافق در مورد منع دستيابي ايران به سلاح اتمي به توافق مي رسند. اين در حاليست كه بوش با حربه دموكراسي به پوتين فشار سياسي وارد كرده بود.

يوگين پريماكف نخست وزير سابق روسيه كه رويس دفتر بازرگاني روسيه هست هنگام ورود به تهران در 26 بهمن 83 گفت كه “ حمله غلافلگيرانه عليه سياست اتمي ايران د ربوشهر و نقاط ديگر را بعيد نمي داند.

در نوامبر 2005 خانم رايس در مدت 2 هفته 18 كشور اروپائي و امريكائي و اسيائي مانند پاكستان و خاورميانه سفر ميكند.
ديك چيني بعد از انتخابات دسامبر 2005 ناگهان به عراق سفر ميكند. نخست وزیر عراق جعفری تا لحظه ملاقات با وی در جلوی منزل سفیر امریکا ار سفر وی بی خبر است .
رامسفيلد براي سومين بار بعد از سفرديك چيني وار د بغداد ميشود.
توني بلر براي دومين بار وارد عراق ميشود. و به ان ليست باید سفر رئيس سيا به ترکيه و فرمانده نيروی هوائی امريکا و خانم رايس را اضافه کرد
اينها البته سفرهائي هستند كه اعلام ميشود.

*در حالي كه هيچ مدركي دال بر انحراف تهران از مقاصد صلح‌آميز در برنامه‌ي هسته‌يي‌اش يافت نشده است، صدراعظم آلمان خواستار آن شد كه تلاش زيادي براي جلوگيري از تجهيز ايران به تسليحات هسته‌يي انجام گيرد.
يك پايگاه اينترنتي كانادايي در لندن با انتشار گزارشي نوشت كه شوراي همكاري خليج فارس توافق كرده است به تلاش‌هاي آمريكا براي بي‌ثبات كردن ايران كمك كند. ايسنا 2/10/
* فاروق لوگوگلو، سفير تركيه در آمريكا كه در موسسه‌ي مطالعات سياسي پوتوماك در واشنگتن صحبت مي‌كرد در اظهاراتي بي‌اساس مدعي شد: سلاح‌هاي هسته‌يي ايران تهديدي جدي براي امنيت خاورميانه است و بعيد است تلاش اتحاديه‌ي اروپا در اين باره به موفقيت دست يابد و به مذاكرات مستقيم آمريكا - ايران نياز است.
لوگوگلو كه پيشتر معاونت وزارت امور خارجه‌ي تركيه را عهده‌دار بود پيشنهاد كرد كه آمريكا با تاكتيك هويج و چماق براي متقاعد ساختن ايران به رها كردن آنچه آن را "تلاش ايران براي توسعه سلاح هسته‌يي" خوانده وارد كار شود. وي گفت كه هويج بايد از جانب آمريكا مطرح شود. دسامبر 2005

با استناد به گفته های بالا می توان نتيجه گرفت که آمريکا مصمم است که با جمهوری اسلامی که از نظر سياسی با امريکا پنهاني تباني می کند بر خورد داشته باشد کاری که با صدام حسين کرد . زيرا با منافع سيا سي امريكا در تضاد قرار مي گيرد. ولی از انجا که در عراق مانند انچه که پيش بينی می کردند نشد (يعنی عدم استقبال مردم عراق از ارتش امريکا عليرغم نفرت شان از ديکتاتوری صدام حسين )‌ که مقاومت مردمی را بدنبال داشت .

لذا امريکا توان اشغال نظامی ايران را ندارد ولی اين به مفهو م ان نيست که انان از عمليات هوائی و موشکی عليه ايران استفاد ه نکنند. بنابر اين صحبت از عدم حمله نظامی امريکا نشان از عدم شناخت امريکا دارد .

تحليل نو محافظه كاران از حمله تاكتيكي به ايران

به گفته رائول گرچت يكي از نو محافظه كاران و از مسولان سازمان سيا در ايران و ترکيه مي نويسد
"حمله هوائي به تاسيسات اتمي ايران ممكن است بدليل پراكندگي تاسيسات نابود ي انان را نداشته باشد و خشم مردم ايران را تا مدتي عليه ما برانگيزد ولي بعد از مدتي ايرانيان بر روی مسائل روز مر ه داخلي تمركز خواهند كرد و بحث هاي سياسي درمورد اينكه خامنه اي و رفسنجاني ايران را در يك مقابله مرگبار با امريكا قرارد اده اند ،‌ شدت خواهد گرفت . يك ايراني منجمله خامنه اي نيست كه نداند در يك برابري نظامی با امربکا ايران بازنده ان خواهد بود. "8

از سوی ديگر هيچ کسی نبايد در اين شک کند که امريکائيان اگر لازم بدانند برای رسيدن به هدف از استفاده بمب اتمی هم کوتاهی نخواهند کرد . کمااينکه اولين قدرت اتمی هستند که نه تنها از بمب اتم عليه مردم غير نظامی ژاپن در هيروشيما استفاده کردند بلکه عليرغم تسليم شدن ژاپن بر سر نا کازاکی هم بمب اتمی انداختند که بزرگترين عمليات تروريستی دولتی در تاريخ معاصر قلمداد می شود.

يك سايت آمريكايي در تحليلي نوشت: ما نمي‌دانيم كه بوش دقيقا در چه زماني، تصميم به حمله به عراق را گرفت، عده‌اي بر اين باورند كه اين تصميم در نوامبر سال 2001 گرفته شده بود و عده‌اي هم اكتبر 2002 را زمان آن مي‌دانند، اما مهم زمان «اعلام طرح حمله» بود كه در سال 2002 بود.

نتايج مذاكرات آمريكاييان با مقامات انگليسي براي عموم اعلام شد. در جولاي 2002 «نيويورك‌تايمز» فاش كرد كه اين طرح، شامل حمله سه‌جانبه آمريكايي‌ها از شمال، جنوب و غرب عراق و از سه راه هوا، زمين و درياست. «واشنگتن‌پست» و «وال‌استريت‌ژورنال» هم به ترتيب، نقش خود را در اين زمينه ايفا كردند.

ارزش بازبيني اين روند به شباهت‌هاي زياد آن با موقعيت فعلي است. بوش كه در آن زمان، هيچ‌وقت به طور قطع اعلام نكرد كه قصد حمله به عراق را دارد يا نه، امروز نيز در مورد ايران، موضع مشابهي را اختيار كرده است. وي در 22 فوريه در بلژيك، اعلام كرد كه براي حمله به ايران، هنوز تصميم‌گيري قطعي نشده است، اما تحقيقات در اين‌باره ادامه دارد..
اشپيگل آلمان و حریت ترکیه و هارتز اسرائيل از اين حمله خبر داده اند . کمااينکه سيمون هرش در مجله "نيويورکر" قبلا از اين عمليات خبر داده بود.


وقتي كه صدام هم فكر مي كرد امريكا به عراق حمله نمي كند

تصميم حمله به عر اق و سرنگوني صدام در روز 11 سپتامبر 2002 گرفته شده است.
ريچارد كلارك ازمشاوران امنيتي كاخ سفيد گفت :‌من در حال گزارش دادن به بوش ،‌رامسفيلد و ديگر اعضاي بلند پايه امنيتي بودم كه رامسفيلد گفت “‌ ما بايستي عراق را بمباران كنيم. “‌ كلارك ادامه مي دهد ما گفتيم كه “‌نه نه ،‌القاعده د رافغانستان هست “ اما رامسفيلد گفت “ اما در افغانستان هدفهاي خوبي نيست بر عكس در عراق هدفهاي بسيار خوبي ( براي بمباران )‌ هست. 8
پل اونيل وزير سابق خرانه داري آمريكا د ركابينه بوش مي گويد. “‌من فكر مي كنم آنها ( بوش )
مي خواستند باور كنند كه رابطه اي بين عراق و القاعده هست “ 10

اسكات ريتر مسول سابق آنسكام
بازرسي سازمان ملل UNSCOM

درعراق اعلام كرد كه بوش دستور حمله به ايرا ن برا ي 5 ژوئن 2005 را صاد ركرد ه است. 10

كميته اطلاعاتي سنا بررسي اطلاعات مربوط به ايران را آغاز كرد . هدف اين بود كه هرگونه ضعفي د رتحليل ها قبلا به اطلاع تصميم گيرندگان رسيده شود.روز 6 فوريه 05شيكاگو تربيون

اينك روشن شده است كه فرستادن ژنرال كالين پاول عضو محافظه كار سنتي كابينه به سازمان ملل براي قانع كردن مجمع براي حمله به عراق د رراستاي همان سناريو بوده است و نكته قابل توجه اين است كه آمريكا د رپي متقاعد نشدن سازمان ملل و امتناع فرانسه و آلمان و نيز روسيه كه بتر تيب اولي داري منافع و قرارداد هاي تجار ي گسترده در عراق و روسيه منافع نفتي و نظامي داشت ،‌دست به اين حمله زد
. آنها صدام را مطمئن كرده بودند كه در سازمان ملل از حق وتو استفاده خوا هند كرد و اجازه نخواهند داد آمريكا به عراق حمله كند.

كما اينكه صدام هم حمله را جدي نگرفت والا پيشنهاد امريكا براي خروج از عراق باتفاق خانواده اش را مي پذيرفت.

جديت نو محافظه كاران و غلبه انان بر تعيين سياست خارجي آمريكا مخالفت جهاني را ناديده گفت . اكثريت مردم دنيا بخصوص مردمان كشورهاي كه دران دموكراسي برقرا رهست عليه امريكا تظاهرات كردند. ولي براي دولتمردان آمريكا بقول نوم چامكسي افكار عمومي آمريكا مهم هست كه دران موقع 80 % امريكائيها ا زجنگ حمايت مي كردند ،‌امريكائيها بدليل تبليغات رسانه هاي انحصاري مانند سي .ان . ان و فوكس نيوز فكر مي كردند كه صدام در عمليات تروريستي 11 سپتامبر دست داشته است.

لاف زدنهاي ابلهانه صدام و گنده گوئي هاي وي در قبول اين باور بي تاثير نبود. كاري كه مقامات ايراني مكررا انجام مي دهند

محسن اژه اي :‌ سرمايه داري آمريكا عاقل تر ازين هست كه يخواهند به ايران حمله كنند. اين حمله هزينه بالائي برا ي انان خواهد داشت. ايرنا 4 دي 1384

هرچند عراق و ايرا ن هيچكدام د راين دهه اخير هيچگاه هيچ عملياتي مستقيم عليه منافع مستقيم امريكا چه در خاك امريكا و چه د رخارج ازآ ن انجام نداد ه بودند. ولي به نادرستي د رنزد جوانان عرب و ديگر جهان وسوميها سمبل مبارزه با امريكا و اسرائيل شناخته شده بودند.

وقتيكه مقامات جمهوري اسلامي در مورد ارتباط با امريکا به مردم پاسخ نمی دهند.

نقل قولهای مقامات از رابطه با امريكا

اولا سالهاست که از کانالهای مختلف با امريکا در ارتبا ط هستند . البته نفس مذاکره برای يک دولت حاکم هيج مانعی ندارد بشر ط اينکه مردم در جربان اين مذاکرات قرار بگيرند و يا نظر خواهی از انان شده باشد.و يا نمايندگان منتخب انان در اين مذاكرات شركت داشته باشند.
مشکل جد ی هم د ر اين است که جنا حهای مختلف می خواهند انحصاری با امريکا رابطه بر قرار کنند . مثلا در دهه 60 عسگر اولادي از موسسين موتلفه معتقد بود كه ما بايد با امريكا رابطه داشته باشيم تا اينقدر اجناس واسلحه را چند برابر قيمت از بازار ازاد نخريم. البته در ان زمان مير حسين موسوي نخست وزير بود و عسگر اولادي در موضع مخالف وي بود.

در زمان ريگان مذاکره با ايرانی ها در خريد اسلحه با 3 برابر قيمت به طرف ايرانی انجام شد که در ان سود فروش اسلحه به ضدا اتقلابيون نيکارا گوئه داده شد. (‌ايران كنترا )
نمونه ديگر اطمينان دادن آمريکائيان به طرف ايرانی در مورد عدم علاقه امريکا به شکست ايران در جنگ بود. د رمذاكرات محرمانه در بحبوحه جنگ ايران و عراق بود.
در تمامی اين تماس ها در حاليکه خمينی و ريگان شديدا به يکدیگر حمله می کردند اين مذاکرات بدور از چشم مردم ايران و مردم امريكا صورت می گرفت.
خميني كه حرف اخر را ميزد به ان نمايندگاني كه جرئت كرده بودند از ولايتي وزير امورخارجه د رمورد سفر نمايندگان امريكا به ايران سوال كنند شديدا تشر زد كه به شما چه مربوط است ؟‌و انان سوالات خود را پس گرفتند.

نقل از انقلاب اسلامی

محسن رضايي در گفت‌وگوي اختصاصي با روزنامه «یو اس تو دی، ، گفت: ايران نقش مهمي در سرنگوني رژيم طالبان در افغانستان داشت اما آمريكايي‌ها با كمرنگ كردن نقش ايران، قصد دارند آن را به نفع خود مصادره كنند.

21 خرداد 1384

نيو يورک تايمز : آمريكا و ايران ديدارهاي محرمانه بسياري در سطح پايين داشته‌اند. چه زماني شما براي گفت‌وگوي سطح بالا آماده هستيد؟ هنگامي كه شما رئيس جمهور بوديد به اين مساله اشاره كرديد كه آماده ارتباط با آمريكا هستيد.
رفسنجانی : هنگامي كه من گفتم آماده‌ام، رئيس جمهور بودم. اگر بار ديگر مسؤول(اين امور) شوم، بار ديگر مجبورم اين مساله را بررسي مي‌كنم. يو اس آ. تو دی 19 بهمن 83

دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: «اوضاع با آمريكا نمي‌تواند اينگونه ادامه يابد. اگر موضع آمريكا تغيير كند، دورنمايي از رابطه (با آمريكا) ديده مي‌شود».
وي با اشاره به اين‌كه ايران و آمريكا از طريق سفارت سوييس و برخي كشورهاي ديگر در ارتباط هستند اظهار داشت: «ما اميدواريم آمريكا به زبان تهديد و تحريم‌هايي كه عليه منافع ايران اعمال كرده است پايان دهد».

17 خرداد 84 بازتاب

×بهزاد نبوی در مصاحبه ای قبل از انتخابات رباست جمهوری خبر از مذاکره با 7 هيت امريکائی داد.
× کروبی هم در دوران انتخابات به اين موضوع اشاره کرد . کروبی طرف مذاکره با امريکائئان در زمان کارتر برای ازادی گروگانها با جورج بوش (‌پدر )‌ در پاريس بود که ازادی گروگانها به بعد از انتخابات موکول شود تا کارتر شکست بخورد.

به گزارش مهر، اين روزنامه ادعا کرد: نشست هاي محرمانه در ژنو ميان فرستادگان هاشمي رفسنجاني نامزد رياست جمهوري ايران و سه ديپلمات از لبنان و سوريه واردن و نيز مسئولان وزارت امور خارجه آمريکا و هياتي از کميسيون مشترک اروپا برگزار شده است .
روزنامه الديار به نقل از اين منابع نوشت : رايزني ها ميان طرف هاي سه گانه بر روي نقشي که رفسنجاني در صورت پيروزي خود در انتخابات رياست جمهوري در حل مساله حزب الله بر اساس قطعنامه 1559 شوراي امنيت به صورت مسالمت آميز ايفا خواهد کرد، متمرکز شده است. با اين پيش شرط که صلح داخلي در لبنان مورد تهديد قرار نگيرد.
11 خرداد 84

ا لبرادعی در مصا حبه ای در تابستان اعلام کرده بود که مقامات ایرانی از و ی خواسته بودند که از امريکا تضمينی برای عوض کردن سياست تغيير رژيم در قبال جمهوری اسلامی بدهد.

حکام ايران بعد از حمله امريکا به عراق در 1991 به اين نتيجه رسيدند که اگر صدام بمب اتم داشت امريکا به عراق حمله نمی کرد. بر اين اساس رژيم سياست داشتن سلاح اتمی به هر قيمتی را در دستور کار قرار داد.

دوگانگي حكومت

دوگانگی که حاکميت از ان رنج می برد اين است که شعار مرگ بر امريکا يک اساس ج.ا. است . انها مانند امريکا که در جنگ سرد کمونيسم را مشکل اصلی جهان معرفی می کرد و پس ازان مجبور به پرورش بن لادن شد . رژيم هم امريکا را مسبب همه مشکلات کشور می داند در حالی که ريشه بسياری از بحران های اقتصادی و سياسی کشور در گرو انحصار طلبی حاکميت و استبداد داخلی است. مثل ازادی های فردی . و نقض حقوق انسانها و شهروندان ايرا ني ا هر چند رفسنجانی معتقد است که
از نظر دموكراسي از آمريكايي‌ها بالاتريم 22/3/ 84
در پاسخ به پن شان هنرپيشه امريکائی در تهران .

شعار نابودی اسرائيل يک شعار ديگر برای جذب جهان اسلام است که اتفاقا در ان جهان امريکا منفور ترين کشور هست و د رحالی که در " ام القرای اسلامی " ايران ،‌ امريکا خواهان فراوانی در سالهای اخير پيدا کرد ه است. يا حداقل مورد تنفر نيست.
امريکا برای کنترل جهان اسلام بايد در ان جهان مقبوليت عمومی پيدا کند. مسئله فلسطين و ممانعت ايران در سرراه به رسميت نشناخته شدن اسرائيل موانع جدی در سرر اه هست.

نيويورک تايمز : در كشورهاي عربي، مردم مخالفت و نگاه خصمانه‌تري با آمريكا دارند. ولي در ايران مردم ديد مثبت‌تري دارند، چرا اين تفاوت بين اعراب و ايرانيان است؟
رفسنجانی : شايد يكي از علت‌ها مسئله فلسطين است كه اعراب نسبت به آن حساسيت بالايي دارند. يكي ديگر از ادله اوضاع عراق است كه آمريكا درست كرد. دليل ديگر اين است كه آمريكا از حكومت‌هاي ديكتاتوري اعراب حمايت مي‌كند. ولي آمريكا با اكثريت مردم ايران هم مشكل جدّي دارد. كساني كه اظهار تمايل مي‌كنند،
نيوييورك تايمز فوريه 25


وقتي كه مقامات جمهوري اسلامي به بوش و شارون كمك مي كنند

احمدي نژاد قبل از اينكه وارد بحث تعداد قتل عام يهوديان شود و خواستار تشكيل كشور اسرائيلي در اروپا شود خواستار حذف اسراييل از نقشه ميشود وي با بي سياستي عملا تمامي برگ برنده تبليغات را براي قانع كردن افكار عمومي مردم امريكا و اروپا عليه مردم ايران به انان ميدهد.

اظهار نظرهاي غير مسولانه احمدي نژاد به عمد است زيرا هر کسی که الفبای سياست را بداند می داند که اسرايئل تنها ان محدوده جغرافائی نيست بلکه تمامی يهوديان عالم که اتفاقا نفوذ سياسی در سياست گذاري درامريکا را دارند و تمامی ان سرمايه های جهانی که د ر انجا سرمايه گذاری شده اند را شامل ميشود .

بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط اتحاديه عرب، كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از سال 1995 تا 2002 جمعا 277 ميليارد دلار صرف هزينه‌هاي دفاعي و امنيتي خود كرده‌اند. اين شورا در سال 1986 به دنبال آنچه كه نگراني كشورهاي حاشيه خليج فارس از تهديدهاي ايران بود تاسيس شد.

احمدي نژاد تحقق دنياي بدون آمريكا و اسراييل دست يافتني و شدني است .
4 ابان 84


مقامات جمهوری اسلامی بخوبی از عدم امكان حمله اتمي عليه اسرائيل اگاه هستند . صرفنظر از بر تری موشکی اتمی اسرائیل و اينكه اسرائيل دومين قدرت هوائي در دنيا ست . چگونه بمب اتم ايران و يا موشک شهاب ميتواند ساکنان مسلمان و يهودی را تفکيک کند.

انها که ميخواهند اسرائيل را با نظامی گری ازميان ببرند متاسفانه بدليل تکبر و بريدن زبانها و خفه کردن دگر
انديشان صدائی به غير از صدای خودشان را نمی شنوند. انها فراموش کرده اند که اسرائيل بر اساس يک ايدئولوژی بنا شده است و يك ملت است . مي توان ملتي را تضعيف كرد ولی مانند همه جريانات فکری ديگر از بين نمی رود. مگر دولت نژاد پرست اسارائيل توانست ملت فلسطين را نابود كند عليرغم تمامي ظلمها و ستم هائي كه بر انان روا داشته است. در حالي كه ملت فلسطين تنها به تيركمان مسلح بودند.

اتقاقا هم زمان انتخابات د ر اسرائيل در زمانهای مختلف ، بمب گذاری ها عليه غير نظاميان رای دهندگان اسرائيلی را به شارون و اين بار شايد به ناتنيا هو سوق می دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اسرائيل را با صلح می توان استحاله کرد هرچند اسرائيل بر بحران بنا شده است و حاضر به صلح عادلانه نيست. ويران كردن درختان زيتون ،‌ويران كردن خانه هاي خانواده متهمان بمب گذاري و ساختن ‌ديوار آپارتا يد نمونه هايي از عدم تمايل به صلح عادلانه است.
بد نيست در نظر بياوريم در حال حاضر از برکت ج.ا. بسياری از کشورهای مسلمان که درزمان شاه با اسرائيل رابطه سياسی علني نداشتند در حال حاضر مانند ترکيه قرارداد امنيتی و نظامی علني با اسرائيل منعقد می کنند.


تحريم هاي اقتصادي و تبعات آن

حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به بي‌اهميت بودن ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفت: پرونده ايران را به شوراي امنيت ببرند، آنجا خبري نيست، شوراي امنيت چه كاري مي‌خواهد انجام دهد؟ 4 آبان 83

‌“ نيوت گينگريچ “با بيان آن‌كه تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران تاكنون ابزاري غير دقيق و ناموثر بوده است،‌ برخودداري از اعمال تحريم‌هاي گسترده اقتصادي عليه ايران تاكيد كرد و گفت در اين خصوص به ويژه بايد از اعمال تحريم‌هاي نفتي اجتناب كنيم. 9 اذر 84 خبرگزاري فارس

يعني امريكا ييان حاضر نيستند نفت را كه منبع اصلي درامد ايران هست ،‌تحريم كنند. زيرا نفت ايران بايد بفروش برسد چرا كه به رشد اقتصاد غرب اسيب جدي خواهد ديد.

وزارت نفت طي گزارشي به دولت اعلام کرد: مصرف داخلي نفت،گاز و بنزين 30 ميليارد دلار در سال است.
*در گزارش تقديمي وزارت نفت به دولت آمده است: دولت 27 ميليارد دلار بابت يارانه کالاهاي نفت، بنزين و گاز در سال پرداخت مي‌کند.

*در اين گزارش تصريح شده است: دريافتي دولت از مردم بابت مصرف داخلي 30 ميليارد دلار نفت، گاز و بنزين در سال، سه ميليارد دلار است. ۱۱ دي ۱۳۸۴ بازتاب

*داوود دانش جعفری وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی، ارزش کالا های وارداتی ايران را از دروازه های رسمی گمرکی در سال جاری خورشيدی، چهل ميليارد دلار پيش بينی کرد. اين به آن معنا است که ارزش واردات ايران، طی هفت سال اخير حدود سه برابر و نيم شده. اگر اين پيش بينی تحقق پذيرد، نخستين بار در تاريخ ايران خواهد بود که هزينه های ارزی کشور، تنها در بخش واردات کالا، به مرز چهل ميلیارد دلار می رسد. قابل ذكر است پيش بينی آقاي دانش جعفري واردات زير زمينی را که ارزش سالانه آنها بين هشت تا ده ميليارد دلار نوسان می کند، به حساب نمی آورد. راديو فردا 15 دي 84

د رتحريم اقتصادي عراق و برنامه نفت در برابر غذا اينك مشخص شده است كه فو ايد فراواني د رزدو بند مقامات سازمان ملل و عراقيها بوده است و بسياري از سياستمداران دنيا در ان سهيم بوده اند. . اين تحريم ها گرچه باعث ازبين رفتن 500 هزار كودك عراقي شد كه بقول خانم آلبرايت وزير امور خارجه كلينتون ارزش آنراد اشت ولی در عمل باعث ثروت مند تر شدن صدام و پسرانش شد. صدام در اين مدت 10 سال تحريم 2 كاخ جديد بنا كرد كاخهائي كه البته الان مقر فرماند هان ارتش امريكا شده است.
اكنون پس از ويراني عراق به گفته كارشناسان بازسازي عراق به زمان قبل از جنگ در حدود 100 سال زمان نياز دارد.

تحريم اقتصادي ايران كه از ساليان بعد از انقلاب توسط آمريكا اعمال شده است اثار مخربي بر اقتصاد ايران د اشته است. د رحال حاضر تاسياست نفتي ايران فرسوده هستندو نياز به سرمايه گذاري هاي جديد دارند كه شركتهاي خارجي كمتر مايل به اين كا ر هستند.
شركت بريتيش پتروليوم اعلام كرد كه از بازاهاي نفتي ايران خارج ميشود.

*هاليبرتون بزركترين شركت امريكائي كه بيشر در زمينه نفتي اشتهار دارد هم بدللايل فشارهاي سياسي به ديك چيني مدير سابق اين شركت توسط دموكراتها ، علاقه چنداني به شركت در مناقصات ندارند. ديگر شركتها هم با خطر تحريم امريكا روبرو هستند. هزينه توليد هر بشكه نفت بدليل فرسودگي تاسيسات بالغ بر بيشر از 3 دلار هست. ژاپن كه عموما علاقه خودش را به سرمايه گذار ي در ايران اعلام كرده است كه در صورت به توافق نرسيدن مذاكرات هسته اي ايران با اروپا سرمايه هاي خود را ازايران خارج ميكند.19

*كمپاني جنرال الكتريك اعلام كرد كه در ايران قراداد جديدي نخواهد بست.
مدير عامل جنرا ل الكتريك سالنه 105 ميليون دلار حقوق و پاداش دريافت مي كند.

*ناوگان هوائي ايران كه بوئينگ و ايرباس هست با مشكلات فراولان براي نوسازي و جايگزيني روبر و هست و بدين دليل از هواپيماهاي اجاره اي توپولف روسي استفاده مي كند كه سقوط آنها زيان استفاده از انها را براي مسافران گوشزد ميكند. آخرين ان به قيمت از دست دادن بيشترين خبرنگار در سقوط هواپيماي سي -130 ارتش بود .
ا عمر مفيدسي-130 حدود 20 سال است ،

*شركت جنرال موتورز آمريكا كه شركت هيونداي كره جنوبي را خريدار ي كرده است عليرغم توليدات ان درايران از اداه توليد ان درايران خودداري كرد.
من فكر ميكنم مشكلاتي در راه ايجاد توليد اولين بنز ايراني با توجه به اينكه بنز و كرايسلر آمريكا د رهم ادغام شده اند ايجادبشود.

همينگونه هست 22 بار مخالفت آمريكا با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني كه البته براي اولين بار در ازاي ادامه مذاكره اتمي اروپا ،‌امريكا از مخالفت به عنوان يک امتياز دست بر داشت.

هر چند ايران ارتباط تجاري گسترد ه اي با المان ،‌‌ايتاليا و فرا نسه دارد و بنابر اين بغير از مشكلات جدي بر سرراه تكنولوژي هاي بسيار پيشرفته نظامي كه در انحصار امريكاهست مانند كامپپوتر هاي محاسباتي پيشرفته. ديگر كالاها را وارد ميكندو اتفاقا خطر اصلي هم اين هست كه امريكا نشان داه است كه مانند عراق ،‌بازار ايران را كه متعلق به خودش بود مي خواهد دوباره به تصرف خود دراورد.

د رهر حال اشغال نظامي عراق به كنترل كامل قرارداد هاي تجار ي و نفتي عراق توسط آمريكا انجاميد و روسيه و فرانسه حتي مجبور شدند به درخواست امريكا د رطلب هاي خودشان از عراق تجديد نظر كنند.
جيمز بيكر وزير امور خارجه قبلي ي امريكا مسو ل اين كار بود. . روسيه مبلغي در حدود 10 ميليارد دلار از عراق طلبكار بود.


به لب پرتگاه بردن کشور توسط سياست مداران حاکم

* خاتمي گفت كه امريكا نظاميگري را كنار گذاشته است با بيان اين‌كه آمريكايي‌ها تنها بر ما فشار نمي‌آورند، بلكه به تمام دنيا فشار وارد مي‌آورند و ادعاهاي نابجايي مي‌كنند، گفت: آنها حتي گاهي زبان تهديد باز مي‌كنند، گرچه آن زبان تهديد به نظر ما عملي نيست و اخيرا هم خود آنها متوجه شده‌اند كه اين ادعاها قابل قبول نيست. حتي افكار عمومي خودشان ممكن است مشكل ايجاد كند، بنابراين شروع به پس گرفتن حرفشان كردند و گفتند كه گزينه‌ي نظامي ندارند. 12

*خامنه اي گفت كه امريكا هيچ غلطي نميتواند بكند.
*رفسنجاني آمريكا را به در س گرفتن از باتلاق عراق فر ا خواند. آمريكا جرئت حمله به ايران را ندارد 18
*اكبر هاشمى رفسنجانى امروز در سخنرانى اختتاميه كنفرانس هسته اى تهران به اروپا هشدار داد كه اگر تا سه ماه آينده به تعهدات خويش عمل نكند با نتيجه اى معكوس مواجه خواهند شد وى كه اظهارات خويش را موضع نظام مى خواند افزود: ما به طرف مقابل مذاكراتمان اعتماد كرديم زيرا طرف مقابل مذاكره ما سران سه كشور اروپايى هستند و اگر جز اين بود سنگ روى سنگ بند نمى شد

6 مارس 2005
*رفسنجانی :شرايط جدی است

2 بهمن 1384

*سايت راديو فردا نوشت: حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي، به تلويزيون ايران گفت: دموکرات‌هاي آمريکا هميشه براي ايران زيان بيشتري به همراه آورده‌اند تا جمهوريخواهان. اين نخستين بار در طي چند دهه است که يک مقام دولتي ايران آشکارا از يک نامزد انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا پشتيباني مي‌کند. 29 مهر 83

*روحاني گفت كه بايد مشروعيت حمله نظامي آمريكا به ايران را زير سوال برد ول ي دستورات نظامي براي دفاع در صورت حمله به واحدهاي نطامي داه شده است.
حسن روحاني “‌تهديد هاي آمريكا تو خالي اس و اظهارات آمريكائي ها از روي عصبانيت است . شرا يط داخلي ايران و نيز شرايط بين المللي اجازه كوچكترين اقدام نظا مي عليه ايران رانخواهد داد. ايسنا 11 بهمن 83

*امروز از نظرحقوقي، اتهامات ما آن‌قدر كم شده كه از دستور كار نوبه‌اي شوراي حكام آژانس خارج شده‌ايم. خود آقاي مديركل مي‌گويد، يكي، دو مسئله بيشتر باقي نمانده است. در ابتداي بحران، آلودگي‌هاي سطح بالا، بزرگ‌ترين اتهام ما بود كه امروز ديگر در حال حل‌وفصل شدن است … و به نظر مي‌رسد، در صورت ادامه اين روند، بتوان در اجلاس بعدي، كار را به نتيجه نهايي رساند».
19 مرداد1384 “‌از نيويرك تا وين “بيانيه 24 صفحه اي ‌روحاني -موسويان ».
*«حتي لحن آمريكايي‌ها هم عوض شده است تا آنجا كه اين اواخر از مذاكرات هم پشتيباني كردند». همان بياينه
شايد منظور آقاي روحاني از «تغيير لحن آمريكا»، اين باشد كه به تازگي آمريكايي‌ها هم، موضع اعلام‌شده قبلي خود را پس گرفتند و هم‌نوا با اروپا، خواستار توقف كامل و دايم غني‌سازي شدند
«حتما يادتان هست كه در آن دوران [ميانه 82] هر روز يكي مي‌گفت، امروز به ما حمله مي‌شود…».
نمره 20
حسن روحاني، مسئول پرونده هسته‌اي در گفت‌وگو با ويژه‌نامه نوروزي «همشهري»، به تيم مذاكره‌كننده نمره 20 داد.
در بخشي از اين مصاحبه آمده است:
سؤال: نمره‌اي كه شما به تيم مذاكره‌‌كننده مي‌دهيد، چند است؟
روحاني: نمره؟ خيلي سخته، ولي چشم، من 20 مي‌دهم، 20 تمام.
سؤال: جداً 20؟ خيلي زياد نيست؟
روحاني: نه، نمره‌اي دقيق و واقعي است. براي همين، چند لحظه فكر كردم. تاريخ ثابت مي‌كند كه مذاكره‌كننده‌هاي ما خيلي خوب مذاكره كردند، بايد به آنان آفرين گفت.
26 اسفند 83... .
* شمعخاني گفت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سابق) به پرسشي مبني بر اين‌كه آيا توان نظامي ايران مي‌تواند تهديدي عليه كشورهاي منطقه باشد؟، تاكيد كرد:« توان نظامي ايران در خدمت صلح در منطقه است.» 7
*سيروس ناصري سفير سابق ايران در سارمان ملل در سويس و عضو هيوت مذاكره اتمي “‌هر گونه تهديد حمله يا حمله آمريكائي ها (‌به ايران )‌مضحك است .
نكته جالب اين است كه سير وس ناصري بعد از روي كار امدن احمدي نژاد حاضر به بازگشت به ايران نيست. سيروس ناصري مدير شركت اورينتال اويل كيش قرارداد حفر 12 حلقه چاه نفت را به مبلغ 360 ميليون دلار برنده شد . شركت هالي برتون قبلا مبلغ 282 ميليون دلار براي اين مناقصه اعلام كرده بود. 6 آگوست 2005
*در اولين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان شركت نفتي اورينتال كيش اويل مسئله رشوه بيش از نيم ميليون دلاري از حساب سوئيس سيروس ناصري به مشاور عالي شركت نفت و گاز پارس براي موفقيت در قراردادهاي نفتي از سوي نماينده دادستان اعلام شد.
۲۳ آذر ۱۳۸۴ بازتاب
*محسن رضائي فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت “‌ اگر از انفعال بيرون بيائيم مسئله آمريكا را حل مي كنيم ولي اگر در اين حالت انفعال باقي بمانيم يا به جنگ كشيده و يا تسليم منتهي خواهد شد. ،‌اخر اين سياست همين است.
آمريكا زماني به عراق حمله كرد كه مطمئن شد كه موشك و اتم ندارد. وقتي بحث هسته اي شروع شد آنها نمي دانستند ما چه داريم و چه نداريم . امروز اطلاعات سري خود را به آقايان داده و به قولا شرف آنها دل بستند.
رضايي با توجه به نتيجه نشست اول سعدآباد درباره امكان وجود گزينه ديگري براي ايران اظهار داشت:ما بر سر يك سه راهي قرار داشتيم، جنگ، تسليم و يا ديپلماسي. مسوولان عاليرتبه نظام، ”ديپلماسي“ را بر ”جنگ“ و ”تسليم“ ترجيح دادند. البته وقوع جنگ بين ايران و آمريكا احتمال بسيار كمي داشت ولي احتمال چالش جدي بين ايران و آمريكا همواره قابل تصور است. 1 اذر 83 بازتاب
*حداد عادل :‌به فضل الهي آمريكا دوباره نخواهد توانست به ايران قدم بگذارد 18

*خرازي وزیر امور خارجه( سابق) از اتحاد نظامي با سوريه خبر داد.

*احمدی نزاد به سوریه سفر کرد و با بشار و رهبران فلسطینی ملاقات کرد.

خرازی امروز در تهران گفت اروپا نمی تواند با زبان زور با ایران صحبت کند و افزود *آمریکا تصمیمی

فکر می کند که برای حمله به ایران نداشته باشد. 11 اسفند 83 راديو فردا

*روحاني با اشاره به تهديدات آمريکا عليه ايران گفت: تهديدات آمريکا توخالي است و آمريکا فقط گزافه‌گويي مي‌کند و آمريکا اگر هنر داشت در طبس و خليج فارس بي‌آبرو نمي‌شد و اگر قدرت داشت، حريف گروه‌هاي مسلح در عراق مي‌شد.
روحاني با بيان اين مطلب که آمريکا نمي‌تواند توان جمهوري اسلامي را تخمين بزند و ما نيز از تهديدات آنان هيچ هراسي نداريم،
15 بهمن
83
*روزنامه آلماني زبان هندلز بلات

در مورد حمله نظامي ‌آمريكا عليه ايران، بوش گفت ايران، عراق نيست. آيا اين موضع‌گيري شما را آرام مي‌كند؟
حسن روحاني ما پيش از اين‌ها آرام شده ايم. آمريكا در سال‌هاي اخير تصميم گرفته بدون موافقت ايران در منطقه به مسائل جدي نپردازد 12 اسفند 83

*روحاني در پاسخ به سؤالي درخصوص تهديدات اسرائيل و آمريکا عليه ايران گفت: اسرائيل قادرنيست به تهديدات خود عمل کند. زيرا موقعيت مناسبي در منطقه خاورميانه ندارد.
روحاني افزود: آنها خود مي‌دانند پاسخ اين گونه تهديدات چيست ؛ تهديد به جنگ از سوي رئيس‌جمهوري آمريکا هم احمقانه است زيرا بوش مي‌داند ايران، عراق و افغانستان نيست، لذا جنگ آمريکا با ايران منتفي است. 20 اسفند 83


*سردار كوثري:

مخالفان فعاليت هسته‌‏اي صلح‌‏آميز ايران هيچ غلطي نمي‌‏توانند بكنند .
وي خاطرنشان كرد: ما تمام نقاط آسيب‌‏پذير دشمنانمان رامي‌‏شناسيم و مي‌‏دانيم كه بايد مقابل آنها چه كار كنيم. امروز نيز در كشور ما افراد شهادت طلبي و آماده هستند تا به اين نقاط آسيب‌‏پذير ضربه بزنند

خامنه ای فرمانده كل قوا افزودند: امروز هم سران استكبار با همه زياده‌گوييهاي خود،، در برابر عزم پولادين ملت و نيروهاي مسلح ايران دچار تزلزلند و مي‌دانند كه هرگونه تهاجم نظامي به ايران براي آنان بسيار گران تمام مي‌شود و آرزوهاي خود را به گور خواهند برد. 16 اردی بهشت 84

*به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيروس ناصري، عضو ارشد هيات مذاكره‌كننده‌ي كشورمان با سه كشور اروپايي تمام مسايل در عرصه‌ي بين‌المللي را به يكديگر پيوسته توصيف كرده و با بيان اين كه "تهديدات متقابل، كاملا برنامه‌ريزي شده و آماده است، ولي ما آغازگر تهديد نيستيم"، اظهار داشت: ديگر بين ما و فرانسه در لبنان جدايي نيست، به دليل جايگاهي كه ما در لبنان داريم، ممكن است مشكلات بيشتري براي فرانسه در لبنان ايجاد شود يا در عراق بين ما و انگلستان يا حتي آمريكا نيز همين جريان برقرار است. 16 اردی بهشت 84


تغيير شرايط سياسي ايران
تغييرات سال 58 با 84

خطرات ناشي از شعار گرائي و رومانتيسم انقلابي در مورد آ مريكا و امپرياليسم.

خميني
خميني به عنوان رهبر انقلاب ( مورد قبول همه گروهها و جريانات در ان مقطع انقلاب )‌ پذيرفته شده بود روحانيت مورد احترام قلبي بسياري از مردم منجمله روشنفكران جامعه بود در حالي كه الان به يك طبقه ممتاز تبديل شده است.
قدر مسلم اين است كه وي از امريكا تعريف بهتري از انگليس در زمان رضا شاه را نمي توانست داشته باشد. وي عليرغم اينكه فر مانده كل قوا بود در هيچ عملياتي و يا مانوري شركت نكرده بود
يك سخنراني در سال 58 از خميني شنيدم كه در جو اب تهديدهاي امريكا گفت “‌من در جواني در جنگ ....تفنگ اندازي مي كرديم. “ منظور خميني شركت در عمليات ژاندارمري در زمان جواني عليه اشرار منطقه در لرستان بوده است.
خميني هيچ گاه در جبهه ها ي جنگ حضور نيافت و در خيچ مانور نظامي هم نبود بالطبع ديد روشني از تخريب و چهره ضد انساني جنگ نداشت.


خامنه اي

خامنه اي در خلا قدرت مرگ خميني در سال 68به قدرت رسيد. در حاليکه خميني مرجع تقليد بود كه بدون تبليغات حكومتي توانسته بود كه هواداران زيادي را جذب كند.
خامنه اي تنها قدرت سياسي را از طريق گسترش و نفوذ در نهاد هاي تصميمي گيري مانند ستاد نماز جمعه ،‌ستاد امامان جمعه و مساجد به دست اورده است والا از نظر فقهي در حوزه مشكل جدي دارد.

خامنه اي در مانورها ي نظامي شركت داشته است .البته چند بار هم در عقب جبهه حضور داشته است. وي اتفاقا بر عكس خميني بخوبي از قدرت نظامي تخريبي آمر يكا اگاه است. بطور مثال در جنگ ايرا ن و عراق بالاترين هواپيماهاي عراقي كه به ايرا ن حمله كردند 25 تا 30 هواپيما بود. در حاليكه در عمليات اشغال عراق گاهي اوقات 1000 هواپيماي متفقين به بغداد حمله مي كردند و گاها اين پروازها به 120 مرتبه در روز مي رسيد .

در 58 جهان دو قطبي بود. خمينی بارها از حزب توده به عنوان اهرم فشار بر روی شوروی که متحد عراق بود استفاده کرده بود. و امريکائيان هم از تشکيل کمر بند سبز جلوی کمونيسم در خاورمبانه حمايت می کردند . در حالی که الان امريكا تنها قدرت برتر جهان است.

كشور از نظر بنيه اقتصادي در شرايط خوبي بسر مي برد. مردم داراي وحدت نسبي با حكومت بودند . از همه مهمتر به اينده اميد داشتند.

خميني حرفش در سياست و حوزه كمتر جاي چرائي داشت ولي حالا حكم هاي حكومتي خامنه اي خود مسئله سازتر مي شود.

سالهاست كه فساد اداري و مالي و اخلاقي بشدت تمامي بنيان هاي جامعه منجمله مهمترين بخش جامعه يعني خانواده را در بر گرفته است.
تقريبا روحانيت حاكم اگرنه خودشان ولي آقا زاد ه هايشان كنترل منابع اقتصادي كشور را كه بايد به همه تعلق داشته باشد ،‌د راختيار دارند.
آقازاده ها ي حكومتي بر عكس آقازاد ه هاي صدام اقامت كشور امني را در جيب دارند.

روحانيت يك طبقه ممتاز شد ه است.

دبير مجمع تشخيصمصلحت نظام :متاسفانه فساد درون حكومت زياد شده است به طور مثال فكر ميكنيدچرا مسئله مواد مخدر با ابن همه امكانات و پيگيري حل نمي شود . براي اينكه خودددولتي ها در ان دست دارندچرا كه امكان ندارد بدون ارتباط عوامل دولت چندين معضلي باقي بمانند.
وي تاكيد كرد بايد از دولتي كه نماينده دلا لا ن و رانت خواران باشد ترسيد و واي به حال دولتي كه نماينده اين عده باشد 10 اردي بهشت 84


بحران های اجتماعی

افزايش جمعيت 30 ميليوني به جمعيت 80 ميليون نفر در ظرف 25 سال و رسيدن به 100 ميليون در سال 1400 .
افزايش جمعيت جوان کشور که بالغ بر 60 در صد جمعيت را تشکيل می دهد.
افزايش لشكر بيكاران جوان و عدم اميد به اينده
چپاول منابع زير زميني ايران توسط وابستگان به رژيم.

فرار سرمايه ها هم توسط وابستگان بدليل عدم امنيت که شاهد حضور هزاران انان در کانادا هستيم
عدم سرمايه گذاری داخلی بدليل عدم امنيت سياسی .
فرار مغزها بدليل بي كفايتي

فرسوده شدن كارخانجات که بسياری از انان مصادره شده بود و نياز به بازسازی دارد .
فروش اين كارخانجات به وابستگان رژيم.

کمبود وعدم تمايل تکنو کرات ها برای بخش مديريتی کشور
بحران اعتماد به حاکميت .
ترافيك تهران كه نياز به چندين سال زمان و بودجه دارد كه در توان رژيم نيست زيرا نياز به مشارکت ملی دارد
الودگی هوا
مشکل مسکن

نمونه هاي بالا بحرانها ئي هستند كه رژيم با ان روبرو ست. و هيچ دولتي امكان حل انان را ندارد مگر اينكه مردم بطور اگاهانه و ازادانه د ران مشاركت داشته باشند.

نكاتي كه جمهوري اسلامي در ان برتري دارد .

1. عدم وجود اپوزيسيون مقبول ملي در داخل كشور بدليل سركوب خونين انان در سالهاي بعد از جنگ و تبعيد كردن مخالفين سياسي به خارج از كشور .
2. برتري اطلاعاتي و امنيتي
تجربه مبارزه با گروههاي مخالف . مي توان گفت تركيب تجربه هاي ساواك ،‌بازجوئي از صدها هزار نفر مخالف سياسي و دگر انديش كه شايد در دنيا كم سابقه باشد. ،‌اموزش در سازمانهاي امنيت چين . كره شمالي و روماني (‌در زمان ديكتاتوري چائوشسكو)

3. تجربه جنك چريك شهري و منطقه اي ( كردستان و بوسني ) و كلاسيك (8 سال جنگ ايران و عراق )ٍ

5. وجود مراكز تحقيقات استراتژيك و هزينه كردن كلان براي بدست اوردن اطلاعات سياسي ، جامعه شناسانه . بطور نمونه استفاده از تضاد ميان اروپا و امريكا . شوروي . چين در وقت كشي براي ساختن بمب اتمي كه تقريبا 2 سال طول كشيده است.
شركت دادن خاتمي در دور دوم انتخابات در حالي كه مردم تا يك هفته قبل از ان نمي دانستند بالاخره خاتمي در دور دوم كانديد خواهد بود و يا نه ؟‌ و كسي نپرسيد كه خوب برنامه تو (‌خاتمي ) چيست ؟‌

تغيير معادلات سياسی نيروها به نفع امريكا

گروههاي انقلابي و سياسي بدليل خفقان زمان شاه و دستگيري بيشتر انان . از امپرياليسم تصور كلي داشتند كه معادله اش را تنها جنگ مسلحانه حل مي كند. و از شاه به عنوان سگ زنجيري امريكا ياد مي كردند . در حالي كه مشخص شده است اين حكام حمايت شده هم الزاما همه دستو رهاي امريكا را دنبال نمي كنند و خودشان هم صاحب نظر هستند مانند حسني مبارك مصر ، ملك فهد و ملك عبدالله در عربستان.

رالف شانمن كه در زمان كودتاي اندونزي هم در ان كشو ر بود ه است در مصاحبه اي كه د ر كيهان 57 چاپ شد گفت امريكا د رصدد كشتن 500 هزار نفر نيروي چپ در ايران هست.
سرهنگ توكلي وزير دفاع دولت موقت بعد از اخراج وي سخنان وي را تكذيب كرد.

چند سالي طول نكشيد كه اپوزيسيون در دامي كه امريكا براي جوانان كشور تدارك ديده بودند افتادند و توسط حاكميت كه اتفاقا ضد امريكائي(نه ضد امپرياليستي ) هم بود قتل عام شدند.

بدليل عدم شناخت واقعي از امپرياليسم و پيچيدگي بازي ، سازمانهاي ضد امپرياليستي اوايل انقلاب که ‌سالهاست در خارج هستند. تقريبا همگي به دنبال تايئديه گرفتن از امريكا هستند. كه نشان از پيروزي سياست امريكاست.

اكثريت بوش پيام تبريك مي فرستد .

مهمترين سازمان مذهبي مسلح ضد امريكائي ،‌ سالهاست كه راه پپروزي را در واشنگتن جستجو مي كند.

محمد محدثين مسول روابط خارجي سازمان در تظاهرات در واشنگتن گفت وي “ از دولت بيل كلينتون خواسته است كه س.م.ج. را به رسميت بشناسد و به تحريم خريد نفت از ايران و فروش اسلحه به دولت جمهوري اسلامي ملحق شود.“ ترجمه فارسي ايران تايمز 13 فروردين 72

آسوشيتدپرس 2 آوريل 1993

× مصطفي هجري دبير كل حزب دموكرات كردستان ايران شادمانه از انتخابات عراق و موضع كردها ابراز شادماني مي كند. وي ميگويد :‌
الان ما در دنيا شاهد اين مساله هستيم که معمولا تغيير و تحولاتی که در سيستم سياسی حکومت ها به وجود می آيد؛ به وِيژه در خاورميانه، بدون کمک خارجی تقريبا امکان پذير نيست و من بسيار منطقی می دانم که مردم هر کدام از کشورهای منطقه که می خواهند از ديکتاتوری رهايی پيدا کنند از نيروهای دمکرات و آزاديخواه خارجی برای تقويت جنبش آزاديخواهی در داخل کشور کمک بگيرند.
ما در نامه خود به جرج بوش مطرح کرديم که از ايشان و ديگر کشورهای منطقه می خواهيم که به جنبش آزاديخواهانه مردم ايران کمک کنند تا مردم از زير تيغ ستم رها شوند.
16

سو استفاده از باورهاي مذهبي

احمدی نژاد و جريان فکری وی كه در يك انتخابات غير دموكراتيك به قدرت رسيد فرصت طلبانه و اگاهانه از جان و سرمايه مردم ايران برای هدفهای ارمانگرايانه خودشان تحت عنوان “ انقلاب مهدی “ ياد می کنند. شمشير هايشان را ار غلاف بيرون كشيده اند ولي حقيقت تلخ در اين است كه اين شمشير براي سا كت كردن دگر انديشان و مردم از مطالبت حق طلبانه و مشروعشان هست و چه كسي هست كه نداند رژيم در دوران ماه عسلش در زمان خميني نتوانست حداقل خواسته هاي اجتماعي . اقتصادي و سياسي مردم را بدهد . واتفاقا در ان دروان در تمامي انتخابات ازاد در سطح ادارات و دانشگاهها نمايندگان اين جريان در اقليت كامل قرا داشتند.
سوالي كه احمدي و مرادش مصباح يزدي بايد پاسخ بدهند اين است اين است كه بر طبق روايات فقه سنتی شيعه تعداد ياران امام زمان در زمان ظهور 313 خواهد بود. كداميك از صدها تن روحانيون حاكم جز اين ليست هستند.


بهانه حمله بدست امريکا دادن به منظور متحد کردن حاکميت در ايران می باشد. زيرا وقتی برای انتخاب وزير نفت 3 ماه زمان و 4 تا وزير معرفی ميشود نشان از اين دارد كه دعوا سر دلارهای نفتی است نه اسلام و مردم.
می توان با استناد به حماسه عاشورا از مردم خواست که زير بار ذلت نروند. دراينصورت وضعيت روشن است. امام حسين تمام تلاشش برای مما نعت از جنگ بود و ازسپاه يزيد خواست كه بوي اجازه ادامه راه خودش را به كوفه بدهد كه انان نپذيرفتند .

جمهوري اسلامي از اغاز انقلاب بر طبل جنگ مي كوبد. د رحاليکه جمهوری اسلامی تلاشش برای بحران هست .

حسين خودش در صف اول جنگ تحميلي يزيد هم بود . حسين همه يارانش را در انتخاب راه آزا دگذاشت. اكثريت هم اعضاي خانواده اش بودند كه يا شهيد شدند و يا اسير شدند .
شايد به جرئت مي توان گفت كه تنها روحاني سرشناس كه در جبهه ها كشته شد شا ه ابادي (رئيس حوزه علميه شاه اباد تهران) بود..


بهشتي در بازديدي كه از جبهه هاي جنگ در منطقه دزفول سال 59 داشت كه با خط مقدم جبهه حداقل 30 كيلومتر فاصله داشت . با 21 ماشين محافظ جنگي تنها 20 دقيقه سخنراني كرد و رفت.
با رهبران فعلي. اگر بچه هاي روحانيت حاكم هم به جبهه رفتند اكثريت عليرغم ميل والدين بود.


حضرت محمد مي گويد “‌فقر من ، فخر من است “‌ شما مقايسه كنيد

رفسنجاني يكي از ثروتمندترين مردان دنياست كه ديگر بازارهاي داخلي امكان جذب سرمايه هاي خانوا ده وي را ندارد و لذا بايستي در بازار هاي جهاني سرمايه گذاري کند و اين خطر هست كه د رصورت بروز جنگ آمريكا تمامي آنها را بلوكه كند. يکی از دلايل علاقه وی به رابطه با امريكا را بايستی اين سرمايه ها ارزيايی کرد.

واعظ طبسي از رهبران اصلي نظام كه در سال 64 توسط سرهنگ فكوري (فرمانده نيروي هوائي كه كشته شد) آموزش خلباني مي ديد . پسر و ي به شاه عباس معروف است به عنوان يكي از ثروتمندترين فرد ايران و اخرين پرونده وي كه تبرئه هم شد پرونده اقتصادي مكاسب است.

هيچ كدام از روحانيون حاكم در اندازه هاي بن لادن و ملا عمر نيستند كه حاضر به زندگي مخفي باشند زيرا اكثريت انها زندگي اشرافي دارند.


رئيس جديد خبرگزاری ايران به اشتباه از اينکه ايران در روی انتن خبرگزاريها در چندين سال اخير بوده است ابراز خوشنودی مي کند . در حالی که تقريبا اکثر اين خبر ها بوی نفرت و کينه و جنک می دهد که بالطبع مردم دنيا هم بر اساس ان جمهوری اسلامی را تصوير می کنند .

و اما ما زمانی می توانيم ادعا کنيم که بر امريکا پيروز شده ايم كه

در کشورمان بی سواد نداشته باشيم.
کسی بخاطر فقر خود فروشی نکند
بهداشت و درمان برای همه در دسترس باشد.
هزاران هموطن مجبور به مهاجرت برای زندگی بهتر نباشند
هموطنان از جنوب تا غرب و شرق و شمال ازادانه در اداره كشور سهم داشته باشند.
و ا ز امکانات رفاهی و ثروت ملی همه ا ز حداقل هل بر خوردار باشند
و از همه مهمتر کسی بخاطر عقايدش به زندان نيفتد.
مردم نمايندگان منتخب داشته باشند
دولتي پاسخگو منتخب مردم ا داره امور را داشته باشد.

حرف آخر

راه دمكراسي مردم ايران از امريکا ‌نمی گذرد .
تمامی نيروهای مردمی با تمام قوا در اين مورد مرزبندی کنند. بجاي هياهو بر سر اينكه قرا راست حمله كند موضع تان را در مورد دو طرف اين جنگ سرد روشن كنيد.

اين جنگ خواسته مردم ايران نيست . اختلاف جمهوری اسلامی و امريکا دعوای بر سر قدرت و منافع بيشتر و بقا هست و نه سر منافع مردم ايران .
جنگ اخرين مرحله اجباري است كه مردم به ان براي دفاع از خود و سرزمين شان دست ميازند.
جنگ ايران را به فقير ترين كشورهاي جهان تبديل خواهد كرد .

پديده كارتن خوابها و صدور بي شرمانه دختران براي بردگي جنسي و اقزايش سر سام اور تن فروشان در ايران تنها گوش هادي از جنك 8 ساله ايارن و عراق هستند.
بسياري از معلولان جنگي در بدترين شرايط زندگي مي كنند. جامعه توان ناهنجارهائي بيشتر را ندارد.
بر طبل جنگ نكوبيد .

استقلال و ازادي دو وجه تفكيك ناپذير هستند. نمي شود يكي را قرباني ديگري كرد. . بنابر اين و يتنام ،‌كوبا و عراق نمونه هاي كاملي نيستند.
ف
جنبش صلح طلبانه مردم ايران عليه استبداد و لايت فقيه و استعمار خارجی راهكار تضمين دموكراسي و حقوق بشر در ايران است.

منابع :‌


1. ديويد ا. هوفمان- واشنگتن پست 27 فوريه 2004
.2نورا -فرماندهي نظامي مشترك كانادا و امريكا كه حفاظت از آسمان كانادا را در جنگ سرد و اكنون به عهده دارد.
3و4 . جنگهاي اينده و ارتش آمريكا مجله هاروارد مي –جون
Out of their own mouths
'Maintaining Imperial Order'
by Anna Pha; UK Guardian; July 02, 2003

5. . گلن فرانكلن - واشنگتن پست 1 ژانويه 2004
6. 18 فوريه بي.بي.سي
7. 26 بهمن 83
8. The Mullahs' Manhattan Project
the June 9, 2003
9و10 رويتر 19 مارچ 2004
www.ufppc.org/content/view/2295 10
11.
. باب ودوارد - واشنگتن پست
CIA Led away with cash handouts
12. ايسنا فوريه 23 2005 خاتمي سيدمحمد خاتمي، پس از جلسه‌ي روز چهارشنبه هيات دولت
13. ايسنا 11 بهمن 83 كد خبر 04128 -831
14. ايسنا
15. 26 بهمن 83.
16. گفتكوي عرفان قانعي فر با مسطفي هجري جمعه 30 بهمن 83
17. راديو فردا 22 فوريه

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيا آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند؟ سعيد سلطانپور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016