شنبه 8 بهمن 1384

از اعتصاب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمايت کنیم، نهضت مقاومت ملی ايران

نهضت مقاومت ملی ايران
بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR
founded by Chapour Bachtiar


چندی پیش کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای بهبود شرائط معیشتی خود و حق داشتن سندیکا دست به اعتصاب زدند. اعتصاب با وعده از طرف سران رژیم مبنی بر برآوردن خواسته ها و بهبود وضع آنان پایان یافت. اما دستگاه حاکم تا کنون نه تنها قدمی در راه تحقق وعده های خود بر نداشته بلکه منصور اسانلو رئیس این سندیکا را که در جریان اعتصاب دستگیر شده بود طبق معمول به بهانه های واهی همچنان در بند نگاهداشته است. به این جهت سندیکا بار دیگر برای تحصیل خواسته های خود و آزادی منصور اسانلو تصمیم به اعتصاب در روز شنبه 8 بهمن 1384 گرفته است. طبق اخبار رسیده رژيم در چند روز گذشته بطرز گسترده ای با هدف شکستن اعتصاب وارد عمل شده، شیوه معمول خشونت و سرکوب را درپیش گرفته، خانه های فعالین کارگری را مورد یورش قرار داده و گروهی از آنان و حتی همسرانشان را نیز دستگیر نموده است.

امروز دیگر باید برای خوش باور ترین افراد نیز روشن شده باشد که وعده های حکومت ولی فقیه و احمدی نژاد که قول بهبود وضع زندگی مردم را داده بودند فریبی بیش نبوده است. مدت کوتاهی پس از انتصاب احمدی نژاد از طرف ولی فقیه به سمت ریاست جمهوری و شروع حکومت او شاهدیم که نه تنها بهبودی در وضع مردم به وجود نیامده بلکه به علت ناتوانی حاکمین در اداره امور کشور، وضع مردم، به ويژه طبقات زحمتکش و محروم به مراتب وخیم تر از گذشته شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما ضمن اعلام پشتیبانی کامل از خواسته های کارگران و کارکنان شرکت واحد، از جمله حق داشتن سندیکا، آزادی آقای منصور اسانلو و ساير فعالین کارگری، از کلیه هموطنان می خواهیم که با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز و مدنی پشتیبانی خود را از اعتصاب آنان نشان دهند. جای آن دارد که سایر کارکنان در سراسر کشور نیز کارگران و کارکنان شرکت واحد را تنها نگذاشته با ابراز نیازهای معیشتی خود و اعلام همبستگی با اعتصاب آنان نشان دهند که کارگران و کارکنان شرکت واحد یگانه گروهی نیستند که با وجود سرمایه های عظیم ملی در فقر و تنگدستی به سر میبرند و بر این نکته که این رژیم بر خلاف ادعایش نه می خواهد و نه قادر است تحول مثبتی در زندگی مردم و اداره کشور به وجود آورد، تاکید کنند.

ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ايران
شنبه 8 بهمن 1384 برابر28 ژانویه 2006
http://www.namir.org
http://www.melliun.org/nehzatm.htm

Copyright: gooya.com 2016