شنبه 8 بهمن 1384

اطلاعيه ستاد تبليغات و اطلاع رسانی سنديکای شرکت واحد


اخبار روز: صبح امروز، شنبه هشت بهمن، در پی اعلام اعتصاب، ماموران امنيتی حدود پانصد نفر از اعضای سنديکا را بازداشت کردند و به نقطه نامعلومی بردند.

ماموران امنيتی همچنين در يک اقدام گسترده اعضای تعداد زيادی از خانواده های کارگران دستگير شده را نيز بازداشت کردند.

ماموران طی حملاتی وحشيانه به منازل تعداد از اعضای دستگير شده هجوم بردند و خساراتی چند به منازل وارد کردند.

برای شکستن اعتصاب، ماموران پليس و لباس شخصی اقدام به استفاده از گاز اشک آور در تمامی مناطق و ضرب و شتم کارگران نمودند و آنان را تهديد به تيراندازی کردند. همچنين قرار تعقيب بيش از صد نفر ديگر نيز صادر شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پی قول هايی که به خانواده آقای اسانلو مبنی بر آزادی ايشان در امروز داده بود، ايشان آزاد نشدند و هنوز در زندان به سر می برند.

کارگران معترض و خشمگين اعلام کرده اند که در پی حوادث امروز، به دنبال راه کارهای ديگری نيز خواهند بود.

سنديکای واحد ضمن محکوم کردن اين حرکات، آن ها را اقدام ديگری در جهت پايمال کردن حقوق بر حق کارگران می داند و از همه ی محافل کارگری ايران و دنيا، دست مدد و ياری می طلبد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه ستاد تبليغات و اطلاع رسانی سنديکای شرکت واحد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016