یکشنبه 9 بهمن 1384

درباره منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد، پيک سنديکا

آقاي منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني، از تاريخ اول ديماه به دلايل نامعلومي، بيشتر از يکماه است که در زندان به سر مي برد. ايشان يکي از کارکنان سابقه دار شرکت واحد مي باشد که همواره در طول فعاليت هاي اجتماعي و صنفي خود در پي احقاقِ حقوق کارگران بوده اند؛ از جمله فعاليت هاي ايشان مي توان به تلاش براي اضافه شدن مبلغ 10هزار تومان به حقوق کارگران مناطق 9 و 10 شرکت واحد اشاره کرد. ايشان زماني که به عنوان مددکار در شرکت واحد فعاليت داشتند، با پيگيري فراوان توانستند مبلغ فوق را به دليل «شرايط سخت کاري» به حقوق کارگران مناطق ذکر شده اضافه نمايند.

از حدود سالهاي 82 و 83 بود که ايشان به اتفاق گروهي از همکاران سعي نمودند در راستاي پيگيري حقوق و مطالبات صنفي، براي ايجاد سنديکايي کارگري اقدام نمايند. بعد مسافرت کارشناسان سازمان ILO به ايران و امضاي تفاهم نامه اي مبني بر استاندارد سازي شرايط تشکيلات کارگري بر اساس مقاوله نامه هاي 87 و 98 حقوق کار، آقاي اسانلو به همراه گروهي از همکاران فعاليت هاي خود را براي پيگيري بازگشايي و احياي سنديکاي کارگران شرکت واحد آغاز کردند.
در ابتدا فعاليت هاي اين گروه تحت عنوان «هيئت موسس» با نامه نگاري به رئيس جمهور وقت و وزير کار آن دوره (سال 83) شروع شد. اين فعاليت ها در طي نيمه دوم سال 83 شدت گرفت و پشتيباني تعداد بسياري از کارگران شرکت واحد را در پي داشت. در ارديبهشت ماه سال 84 اولين انتخابات هيئت مديره سنديکا در شرايط بسيار سختي برگزار گرديد. فشارها و محدوديت هاي بسياري از آن تاريخ تاکنون گريبانگير اعضاي سنديکاي کارگران بوده است که مي توان به حمله ي گروهي از افراد شناخته شده بعد از برگزاري انتخابات به دفتر سنديکا و مجروح شدن بسياري از کارگران اشاره کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دستگيري حدود 40نفر از اعضاء در طول هفته اول ديماه و پلمپ کردن دفتر سنديکا، باعث گرديد که کارگران شرکت واحد اتوبوسراني در اقدامي اعتراضي، صبح روز يکشنبه 4/10/84 اعتصاب گسترده اي را در سطح شهر تهران با موفقيت به انجام رسانند. در پي اين اعتصاب و اعتراضات متعدد بعد از آن بسياري از همکاران آزاد شدند، اما آقاي منصور اسانلو همچنان در زندان به سر مي برد. سنديکا در آخرين بيانيه خود به شدت نسبت به اين مسئله اعتراض داشته و از اقدامات لازم در صورت ادامه بازداشت اطلاع داده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درباره منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد، پيک سنديکا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016