جمعه 14 بهمن 1384

کارگر اعتصابی حسن محمدی: جمهوری اسلامی با کارگران اعتصابی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مثل "کافر" رفتار می کند، راديو فردا

در مصاحبه با رادیوفردا می گوید وهاب محمدي از فعالان سنديكاي کارگران شركت واحد اتوبوسرانی، كه ماموران اطلاعاتی پسرخاله او را به گروگان گرفته بودند، داوطلبانه به زندان رفت. وی می افزاید ما همچنان در حال تعقيب و گريز هستيم و فراري محسوب مي شويم. وی می افزاید به بستگان بیش از یکهزار کارگر دستگیر شده گفته شده است از دریافت کمک های مالی بپرهیزند و چون نان آور خانواده آنها زندانی است خانواده ها برای تامین معاش با مشکل روبرو شده اند. وی می افزاید با کارگران اعتصابی مثل کافر رفتار می کنند و می گویند به آغوش اسلام برگردید. وی می گوید کارگران در اجرای فراخوان سندیکا، روز جمعه از منازل خارج نخواهند شد و بستگان کارگران دستگیر شده روز شنبه در برابر دادگاه انقلاب اسلامی دست به تجمع می زنند. وی می افزاید کارگران زندانی همچنان در حال اعتصاب غذا هستند.
مسعود ملك


شوراي مركزي انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي، خواجه نصيرالدين طوسي و چمران اهواز با محكوم كردن برخوردهاي صورت گرفته با كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران، حمايت خود را از خواست هاي كارگران سراسر ايران مبني بر داشتن سنديكاي مستقل و حق اعتصاب و تجمع ابراز داشتند.
همچنين بنا بر تازه ترين خبرها وهاب محمدي از فعالان سنديكاي شركت واحد كه ماموران اطلاعات پسرخاله او را به گروگان گرفته و زنداني كرده بودند، خود را معرفي كرده و اكنون در زندان است. مسعود ملك درباره تازه ترين تحولات در رابطه با كارگران عضو سنديكاي شركت واحد، با حسن محمدي مصاحبه كرده است.

حسن محمدي: ما همچنان در حال تعقيب و گريز هستيم و فراري محسوب مي شويم. خانواده هاي همكاران ما تهديد شدند كه كمكي از جايي قبول نكنند و متاسفانه وضعيت بحراني دارند، چون نان آوران خانه هايشان در زندان به سر مي برند. امروز پنجشنبه آقاي وهاب محمدي دستگير شدند. ايشان يكي از مبارزين سنديكايي استوار بودند. ما متاسفيم كه يك همچين نيروي مستحكمي را از دست داديم، ولي خوب، شاديم از اين كه ايشان با پايمردي در راه آزادي يكي از بستگانشان و همكارانشان داوطلبانه خود را تسليم كرد، بدون اين كه بتوانند او را بگيرند. من با خبر شدم كساني كه آزاد شدند و افرادي كه پيش از اين بيكار شده بودند، هنوز هم مشغول به كار نشدند و از آنها خواسته مي شود بروند توبه نامه امضا كنند و به نوعي كه گفته شده به آغوش اسلام برگردند. ما نمي دانيم چگونه است اينها ما را كافر مي دانند و مي خواهند ما را ارشاد كنند به آغوش اسلام برگرديم، ولي خب برايشان متاسفيم. متاسفيم كه با حرمت كارگران اينطور بازي شده، با خانواده كارگران به اين صورت رفتار شده. دختران كوچك آقاي حيات غيبي، سليمي و رضوي در بازداشتگاه منكرات همراه زنان هرجايي و معتادين و ولگردان نگهداري شدند و اين بر خلاف تمام موازين حقوقي، قانوني و انساني است. باز هم از تمام مردم و جوامعي كه به هر نوعي از ما حمايت كردند تشكر مي كنم. فردا كارگران شركت واحد تصميم گرفتند طبق فراخوان سنديكا در خانه هايشان بمانند، زيرا در محل كار تامين جاني ندارند و اگر دست به اعتصاب بزنند با ضرب و شتم مامورين مواجه مي شوند و پس فردا هم روز شنبه خانواده هاي زندانيان به اتفاق جمع كثيري از كاركنان در جلوي دادگاه انقلاب تجمعي را دارند و خواستار آزادي دوستانشان مي شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسعود ملك (راديو فردا): آيا در اين مدت تماسي با داخل زندان داشتيد يا كساني كه آزاد شدند، خبري از داخل زندان به شما رساندند؟

حسن محمدي: بله دوستاني كه آزاد شدند، به نحوي به ما خبر دادند. دوستاني هم كه در داخل زندان هستند به هر نحوي خودشان را به تلفن مي رسانند و به ما خبر مي دهند. يكي از دوستان روز چهارشنبه از ما خواست خيلي محكم به اين مبارزه مان ادامه دهيم و خيلي جالبتر اين بود كه اعلام كرد ما هنوز در اعتصاب غذا هستيم و به اين ترتيب آنها به ما روحيه مي دهند.

Copyright: gooya.com 2016