جمعه 14 بهمن 1384

بيانيه تشكل هاي دانشجويي و كارگران تبريز در حمايت از كارگران شركت واحد تهران، تبريز نيوز

پيمان پاك مهر.روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400

تبريز نيوز:سرويس سياسي: تشكل هاي دانشجويي دانشگاه هاي تبريز و جمعي از كارگران كارخانجات و صنوف با صدور اطلاعيه اي ، با حمایت از خواسته ها و مطالبات جنبش کارگری و محکوم نمودن سرکوب آنان خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان شدند.
متن كامل اين اطلاعيه در زير آمده است:
به نام خداوند آزادی و عدالت
هم میهنان عزیز
در شرایطی که تورم و گرانی و تنگناهای معیشتی ناشی از سوء مدیریت اقتصادی ، کارگران را وادار ساخته تا در دفاع از منافع خویش متشکل شوند، دست هایی در کار است تا آنان را از داشتن تشکل هایی آزاد و مستقل بازدارد.
حمله به دفتر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و ضرب و شتم و بازداشت اعضای سندیکا گواه این مدعاست.
روز شنبه (8/11/1384) اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با سرکوب شدید از طرف نیروهای انتظامی و گروه های لباس شخصی مواجه شده و بر اساس اعلام برخی منابع خبری منجر به دستگیری بیش از 750 نفر از کارکنان اعتصاب کننده، شماری از دانشجویان و حمله های شبانه به منازل فعالین سندیکا و بازداشت همسران تعدادی از اعضاء و خانواده شان گردیده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنا بر اخبار منتشر شده کارگران زندانی از روز یکشنبه (10/11/1384) دست به اعتصاب غذا زده اند. این در حالی است که دستگیری ها کماکان ادامه داشته و کارگران نیز برای آزادی همکاران دستگیر شده خویش و رسیدن به خواسته های برحقشان از جمله داشتن سندیکا، تدوین قراردادهای دسته جمعی، افزایش حقوق و مزایا بر اساس رشد تورم و... تاکید می نمایند. در این راستا آنان روز جمعه (14/11/1384) با استفاده از حق تعطیلی آخر هفته بر سر کار حاضر نخواهند شد.
از آنجا که نظام جمهوری اسلامی با امضای مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار، رسما به این سازمان اعلام کرده است که حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری را به رسمیت می شناسد اما با این همه تشکل ها و اشخاصی را جایگزین نمایندگان واقعی و منتخب کارگران نموده و به سازمان بین المللی کار معرفی می کند که حافظ منافع راستین کارگران و تشکلهای مستقل آنان نیستند.
از سوی دیگر این قبیل برخوردهای سرکوب گرانه با خواستهای به حق کارگران و زحمتکشان میهن، با ادعاها و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور جدید مبنی بر برقراری عدالت و مهرورزی و حمایت از اقشار محروم هیچ سازگاری ندارد.
لذا ما امضا کنندگان زیر، ضمن حمایت از خواسته ها و مطالبات جنبش کارگری و محکوم نمودن سرکوب آنان خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان و پایبندی نظام جمهوری اسلامی به معاهدات رسمی بین المللی که متعهد به اجرای آن می باشد هستیم.
- انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز
- سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحكيم وحدت) شاخه آذربايجان شرقي
- انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
- هيات موسس انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه پيام نور تبريز
- كانون وحدت اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز
- تشكل آرمان دانشجويي دانشگاه آزاد تبريز
- جمعي از كارگران كارخانجات و صنوف تبريز

Copyright: gooya.com 2016