چهارشنبه 12 بهمن 1384

دیده بان حقوق بشر: صدها کارگر بازداشت شده را آزاد کنید

نیویورک، اول فوریه 2006- دولت ایران در پاسخ به اعتراضات رانندگان شرکت واحد تهران در اقدامی پیشگیرانه صدها نفر از رانندگان من جمله چندین تن ازاعضای هیات مدیره سندیکای کارگری رابازداشت کرده است. سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد این افراد بدون هیچ اتهام ویا دسترسی به وکیل همچنان در بازداشت به سر می برند. سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است افراد یاد شده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند.

رانندگان اتوبوس، اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در تدارک اعتصابی برای هشتم بهمن در اعتراض به بازداشت رئیس هیات مدیره سندیکا، منصور اصانلو وهمچنین به رسمیت شناختن فعالیت های سندیکای کارگری خود بودند.

سارا لی ویستون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: "دولت ایران همواره ازنمایندگی کردن مطالبات وخواست های مردان وزنان کارگر سخن می گوید درحالی که سرکوب خشن رانندگان شرکت اتوبوس رانی، چنین سخنانی را توخالی جلوه می دهد."

پلیس در تاریخ 22 دسامبر منصور اصانلو رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه را درمنزلش بازداشت کرد. مامورین امنیتی ایرانی از آن زمان تا کنون وی را بدون هیچ اتهامی وبدون دسترسی به وکلا در بند 209 زندان اوین نگهداری می کنند. بنابرگزارش های متعدد، اصانلو از بیماری چشمی جدی رنج می برد وبه معالجه فوری پزشکی نیازمند است.

تنها مدت کمی بعد از انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب رانندگان اتوبوس در پاسخ به بازداشت اصانلو، دولت ترتیب سرکوب رهبری سندیکا را در دستور کارخودقرارداد. غلامرضا میرزایی، مسئول روابط عمومی سندیکا به دیده بان حقوق بشر گفت در ششم بهمن مامورین امنیتی واطلاعاتی اعضای هیات مدیره سندیکا را به منظور منتفی کردن اعتصاب دستگیر کرده اند. میرزایی اضافه کرده است هرلحظه نگران بازداشت خود توسط ماموران امنیتی است.

نیروهای امنیتی همچنین در سحرگاه هشتم بهمن به خانه یعقوب سلیمی ، یکی دیگر ازاعضای سندیکا حمله کردند. سلیمی درآن زمان خانه نبود، اما مامورین همسر ودوفرزند او را به همراه همسران دوتن دیگر از مسئولین سندیکا وسه فرزندشان در جریان این حمله بازداشت کردند.

سلیمی در مصاحبه هایی با رسانه ها اظهار داشته که مامورین امنیتی همسر وفرزندانش را مورد ضرب وشتم وارعاب قرار دادند ودرجریان این دستگیری صورت دختر دوساله اش آسیب دیده است. مقامات مسئول پس از آنکه سلیمی خودش را به آنها معرفی کرد، خانواده اش را آزاد کردند.

در روزهشتم بهمن که برای اعتصاب در نظر گرفته شده بود، مامورین امنیتی واطلاعاتی، هنگامی که رانندگان سر کارخود حاضر شده بودند،به شناسایی وبازداشت صد ها هوادار سندیکا پرداختند. براساس اظهارات میرزایی دررابطه با این دستگیری ها ، نیروهای امنیتی واطلاعاتی به ضرب وشتم فیزیکی وارعاب رانندگان پرداخته اند.

میرزایی به دیده بان حقوق بشر گفت که اگر چه اتحادیه نمی تواند عدد دقیقی را ارائه کند، اما معتقد است پلیس بیش از 500 کارگر را دستگیر کرده است که بدون تفهیم اتهام در زندان اوین نگهداری می شوند. اوگفت که مقامات رسمی گروه کوچکی از بازداشت شدگان را روز یکشنبه ودوشنبه آزاد کرده اند. اگر چه به آنها اجازه داده نشده است که به سر کار برگردند ومقامات شرکت واحد آنها را تهدید به اخراج از محل کارخود کرده اند.

به عنوان یکی ازکشورهای امضا کننده میثاق حقوق سیاسی ومدنی ، دولت ایران موظف است حقوق سندیکایی را تضمین کند. بر اساس ماده 22 این میثاق، هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود. ماده 26 قانون اساسی ایران شکل گیری" انجمن های سیاسی و صنفی " را مجاز می شمارد. قانون کار ایران حق اعتصاب کارگران را در ماده 142 این قانون به رسمیت میشناسد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"درصورتيكه اختلاف نظر در خصوص مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هريك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد ، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود ، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هريك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي ، موضوع اختلاف را سريعا مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد . "

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال 1347 تاسیس شد، اما از سال 1357 به بعد غیر فعال بوده است. کارگران اتوبوسرانی فعالیت خود را در سال 1384 ازسرگرفتند. دولت از به رسمیت شناختن این اتحادیه سرباز می زند.

دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است تا تمامی کارگران بازداشت شده از جمله منصور اصانلو را آزاد کند، آزار و اذیت کارگران شرکت واحد وخانوادهایشان را متوقف کند، از اقدامات تلافی جویانه بپرهیزد وبازگشت ایمن آنها را به سرکارخود تضمین کند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دیده بان حقوق بشر: صدها کارگر بازداشت شده را آزاد کنید' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016