چهارشنبه 12 بهمن 1384

دعوت به تظاهرات ايستاده در کلن برای آزادی دستگير شدگان اعتصاب سنديکای شرکت واحد، ۴ فوريه

دعوت به تظاهرات ايستاده در کلن برای آزادی دستگير شدگان اعتصاب سنديکای شرکت واحد از جمله منصور اسانلو

انسان های آزاده، هم ميهنان گرامي!

در اعتراض به حمله وحشيانه حکومت اسلامی ايران به خانه و کاشانه اعتصابگران سنديکای شرکت واحد،
در اعتراض به گروگانگيری کودکان، همسران کارگران و فعالين سنديکای شرکت واحد،
در اعتراض به ضرب و شتم و دستگيری بيش از 1300 تن از کارگران و حاميان آنان توسط گروههای فشار،

ما همه انسان های آزاده را فرا می خوانيم، تا به دومين حرکت اعتراضي
برای دفاع از حقوق حقه کارگران و آزادی کليه دستگير شدگان،

در روز شنبه 4 فوريه به تظاهرات ايستاده در «رودولف پلاتز»، مرکز شهر کلن بپيونديد.
تشکل مستقل حق مسلم کارگران و ديگر جنبش های اجتماعی در ايران است.

زمان: شنبه 4 فوريه
ساعت 14 تا 16 بعد از ظهر
مکان: کلن Rudolfplatz
جمعی از مدافعين مبارزات کارگری در ايران
آدرس ایمیل: info_kargari@yahoo.de

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016